HTTP İstekleri (Requests)

Bu bölümde bir web sayfasına nasıl istekte bulunacağımızı göreceğiz.

Get İsteği

Standart istektir.

package main

import (
	"fmt"
	"io"
	"net/http"
)

func main() {
	//Google anasayfasına GET isteğinde bulunalım
	//ve dönen cevabı cevap değişkenine atayalım
	cevap, hata := http.Get("https://www.google.com.tr")
	if hata != nil {
		//Ya sev ya terket dedik ve paniği bastık.
		panic(hata)
	}
	//Body'i kapatmayı unutmayalım
	defer cevap.Body.Close()

	//Bu esnada Body'den cevabı çekip sayfa değişkenine alıyoruz.
	//Çünkü bunu yapmadan okunabilir bir sonuç alamayız.
	sayfa, hata := io.ReadAll(cevap.Body)

	if hata != nil {
		panic(hata)
	}

	//sayfa değişkeni byte dizisi tipinde olduğu için
	//string tipine cevirip okuyalım
	fmt.Println(string(sayfa))

	//Çıktımız Google TR anasayfasının kaynak kodları olacaktır.
}

Sorgu Parametresi Ekleme

Örneğin, yaptığımız istekte search?q=golang&hl=de gibi bir sorgu kısmı olmasını istiyoruz. URL'yi girdiğimiz kısmı bunu el ile ekleyebiliriz tabiki. Ama onunda kolay bir yöntemi var. Bunun için net/url paketini içe aktaralım. Hemen görelim.

func main() {
	params := url.Values{
		"q": {"golang"}, //aranacak metin
		"hl": {"tr"}, //örnek olarak Türkçe sonuç vermesi için
	}
	fmt.Println("https://www.google.com.tr/search?" + params.Encode())
}

Çıktımız: https://www.google.com.tr/search?q=golang&hl=tr olacaktır.

Bu örneği de aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz.

package main
import (
	"fmt"
	"io"
	"net/http"
	"net/url"
)

func main() {
	params := url.Values{
		"q": {"golang"},
		"hl": {"tr"},
	}

	//URL'imizi aşağıdaki gibi yazalım.
	cevap, hata := http.Get("https://www.google.com.tr/search?" + params.Encode())
	if hata != nil {
		panic(hata)
	}
	defer cevap.Body.Close()

	sayfa, hata := io.ReadAll(cevap.Body)

	if hata != nil {
		panic(hata)
	}

	fmt.Println(string(sayfa))

}

Postform İsteği

package main

import (
	"fmt"
	"io"
	"net/http"
	"net/url"
)

func main() {
	//URL'e gönderilecek verileri oluşturalım.
	değerler := url.Values{
		"isim":  {"Kaan"},
		"soyisim": {"Kuşcu"},
	}

	//değerler.Encode() yapmadan direkt değerler şekline gönderiyoruz
	//çünkü göndereceğimiz bir url parametresi değildir.
	cevap, hata := http.PostForm("https://orneksite.com/kisiler", değerler)

	//Ya sev ya terket
	if hata != nil {
		panic(hata)
	}
	//Body'i kapatmayı unutmuyoruz.
	defer cevap.Body.Close()

	//Body'den gelen veriyi okuyoruz.
	sonuç, hata := io.ReadAll(cevap.Body)

	//Ya sev...
	if hata != nil {
		panic(hata)
	}

	//İnsanlar byte dizisini okuyamadığı için
	//string tipine çeviriyoruz.
	fmt.Println(string(sonuç))
}

Post İsteği

Post isteğini yaparken örnek bir json verisi göndermeyi görelim.

package main

import (
	"bytes"
	"encoding/json"
	"fmt"
	"io"
	"net/http"
)

func main() {
	address := "https://orneksite.com/kisiler"
	hamVeri := map[string]string{
		"isim":  "Kaan",
		"soyisim": "Kuşcu",
	}
	jsonVeri, hata := json.Marshal(hamVeri)
	//jsonVeri string tipine çevirildiğinde:
	//{"isim":"Kaan","soyisim":"Kuşcu"}

	if hata != nil {
		panic(hata)
	}

	//Aşağıdaki gönderdiğimiz verinin json tipinde olduğunu bildiriyoruz.
	sorgu, hata := http.Post(address, "application/json", bytes.NewBuffer(jsonVeri))
	if hata != nil {
		panic(hata)
	}

	//sonucu sonuç değişkenine atayalım
	sonuç, hata := io.ReadAll(sorgu.Body)
	if hata != nil {
		panic(hata)
	}

	//Son olarak ekrana bastıralım.
	fmt.Println(string(sonuç))
}

Yukarıdaki örnekte json verimizi map ile oluşturarak post isteğinde kullandık. Map ile oluşturduğumuz json verisi esnek olmadığı için, yani yukarıdaki örnekte sadece string tipinde veri oluşturabildiğimiz için, bir de struct ile oluşturmayı görelim. Anonim bir struct oluşturup işimizi görebiliriz.

package main

import (
	"bytes"
	"encoding/json"
	"fmt"
	"io"
	"net/http"
)

func main() {
	address := "https://orneksite.com/kisiler"

	//struct içindeki değişken isimlerini büyük harfle
	//yazmazsak json'a çevirirken hata alırız.
	structVeri := struct {
		İsim  string `json:"isim"`  //json'da isim olacak
		Soyisim string `json:"soyisim"` //json'da soyisim olacak
		Yaş   int  `json:"yas"`   //json'da yas olacak
	}{"Kaan", "Kuşcu", 23}

	//struct'ımızı json'a çevirelim.
	jsonVeri, hata := json.Marshal(structVeri)
	//jsonVeri string tipine çevirildiğinde:
	//{"isim":"Kaan","soyisim":"Kuşcu","yas":23}

	if hata != nil {
		panic(hata)
	}

	//Aşağıdaki gönderdiğimiz verinin json tipinde olduğunu bildiriyoruz.
	sorgu, hata := http.Post(address, "application/json", bytes.NewBuffer(jsonVeri))
	if hata != nil {
		panic(hata)
	}

	//sonucu sonuç değişkenine atayalım
	sonuç, hata := io.ReadAll(sorgu.Body)
	if hata != nil {
		panic(hata)
	}

	//Son olarak ekrana bastıralım.
	fmt.Println(string(sonuç))
}

Last updated