Döngüler

Programlama ile uğraşan arkadaşlarımızın da bileceği üzere, programlama dillerinde while, do while ve for döngüleri vardır. Bu döngüler ile yapacağımız işlemin belirli koşullarda tekrarlanmasını sağlayabiliriz. Golang’ta ise diğer dillerin aksine sadece for döngüsü vardır. Ama bu while ve do while ile yapılanları yapamayacağımız anlamına gelmiyor. Golang’taki for döngüsü ile hepsini yapabiliriz. Yani dilin yapımcıları tek döngü komutu ile hepsini yapabilmemize olanak sağlamışlar.

Gelelim for döngüsünün kullanımına. Go’da for döngüsü parametreleri parantez içine alınmaz.

STANDART FOR KULLANIMI

package main

import "fmt"

func main() {
	for i := 0; i < 10; i++ {
		fmt.Println(i)
	}
}

Açıklaması:

For döngüsünden ayrı olarak deger adında 0 sayısal değerini alan bir değişken oluşturduk. For döngüsünde ise sadece koşul parametresini belirttlik. Yani döngü deger değişkeni 10 sayısından küçük olduğu zaman çalışacak. For kod bloğu içerisinde her döngü tekrarlandığında deger değişkeni ekrana basılacak ve deger değişkenine +1 eklenecek.

Konsol çıktımız şu şekilde olacaktır;

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

SADECE KOŞUL BELİRTEREK KULLANMA

Bu for yazım şekli while mantığı gibi çalışır. Parametrelerde sadece koşul belirtilir.

package main

import "fmt"

func main() {
	deger := 0
	for deger < 10 {
		fmt.Println(deger)
		deger++
	}
}

Açıklaması:

For döngüsünden ayrı olarak deger adında 0 sayısal değerini alan bir değişken oluşturduk. For döngüsünde ise sadece koşul parametresini belirttlik. Yani döngü deger değişkeni 10 sayısından küçük olduğu zaman çalışacak. For kod bloğu içerisinde her döngü tekrarlandığında deger değişkeni ekrana basılacak ve deger değişkenine +1 eklenecek.

Konsol çıktımız şu şekilde olacaktır;

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Last updated