Sprintf

Sprintf fonksiyonu fmt paketine dahil bir fonksiyondur. Bu fonksiyon değişkenlere formatlı atama yapmamıza yardımcı olur. Örneğimizi görelim:

package main

import (
	"fmt"
)

func main() {
	isim := "Kaan"

	isimTip := fmt.Sprintf("isim değişkeni %T tipindedir.", isim)

	fmt.Println(isimTip)
}

Last updated