GUI (Grafiksel Kullanıcı Arayüzü)
Map
Map’in Türkçe karşılığında yapacağı işlemi anlatan bir çeviri olmadığı için anlamı yerine yaptığı işi bilelim. Map ile bir değişken içerisindeki dizileri bölge olarak ayırabiliriz. Çok karmaşık bir cümle oldu. O yüzden örneğimize geçelim ki anlaşılır olsun.
1
package main
2
import "fmt"
3
type insan struct {
4
 kisi1, kisi2, kisi3 string
5
}
6
func main() {
7
var m map[string]insan
8
 m = make(map[string]insan)
9
 m["isim"] = insan{
10
  "Ali", "Veli", "Ahmet",
11
}
12
 fmt.Println(m["isim"])
13
}
Copied!
Yukarıda insan isminde bir struct metodu oluşturduk ve içerisine string tipinde 3 tane değişken girdik. main() fonksiyonumuz içerisinde ise m adında map kullanarak string değer saklayabilen insan tipinde değişken oluşturduk. m değişkenini make ile map dizisi haline getirdik. Hemen aşağısında ise m değişkenine “isim” adında bir bölge oluşturduk ve insan struct’ında belirttiğimiz gibi 3 tane string değer girdik. Son olarak m dizisinin isim bölgesindeki değerleri ekrana bastırmasını istedik. Çıktımız şöyle olacaktır;
{Ali Veli Ahmet}
Birden Fazla Bölge Ekleme Önceki yazımızda map ile dizilere bölgesel hale getirmeyi gördük. Şimdi de birden fazla bölgeyi nasıl yapacağımızı göreceğiz. Örneğimize geçelim.
1
package main
2
import "fmt"
3
type insan struct {
4
 kisi1, kisi2, kisi3 string
5
}
6
var m = map[string]insan{
7
"erkekler": insan{"Ali", "Veli", "Ahmet"},
8
"kadinlar": insan{"Ayşe", "Fatma", "Hayriye"},
9
}
10
func main() {
11
 fmt.Println(m["erkekler"])
12
 fmt.Println(m["kadinlar"])
13
 fmt.Println(m)
14
}
Copied!
Yukarıda önceki örneğimizdeki gibi insan struct’ı oluşturduk ve içine 3 tane string tipinde değer atadık. m adında dizi oluşturduk ve map ile bölgeli bir dizi olduğunu belirttik. Dizinin içerisine “erkekler” isminde insan tipinde bir bölge oluşturduk ve içine 3 tane string tipinde değerimizi girdik. Aynı işlemi “kadinlar” isimli bölge içinde yaptık. main fonksiyonumuz içerisinde erkekler ve kadinlar bölgemizi ekrana bastırdık. Son olarak m dizisindeki tüm içeriği ekrana bastırık. Çıktımız ise şöyle olacaktır;
{Ali Veli Ahmet} {Ayşe Fatma Hayriye} map[erkekler:{Ali Veli Ahmet} kadinlar:{Ayşe Fatma Hayriye}]
Burada ayrıntıyı farkedelim. m dizisini ekrana bastırdığımızda map yeni bölgeli bir dizi olduğunu vurguluyor. Map ile bir bakıma dizi içerisine yeni bir dizi ekliyorsunuz. Tabi bunu struct metodu ile yapıyoruz.
Bölgesel Silme İşlemi delete fonksiyonu ile silme işlemimizi yapabiliriz. Hemen örneğimize geçelim.
1
package main
2
import "fmt"
3
func main() {
4
 m := make(map[string]int) //m isminde string bölge isimli int değer taşıyan dizi
5
 m["sayi"] = 25 //sayi bölgesine 25 değerini yerleştirdik
6
 fmt.Println(m["sayi"]) //Çıktımız: 25
7
delete(m, "sayi") //sayi bölgesindeki değeri sildik
8
 fmt.Println(m["sayi"]) //Çıktımız: 0 (sıfır)
9
}
Copied!
Last modified 1yr ago
Copy link