Links
Comment on page

Select

Select ile çoklu goroutine işlemlerinin iletişimini bekleyebiliriz. Örneğimizi görelim:
package main
import (
"fmt"
"time"
)
func main() {
k1 := make(chan string)
k2 := make(chan string)
go func() {
time.Sleep(time.Second * 1)
k1 <- "video"
}()
go func() {
time.Sleep(time.Second * 3)
k2 <- "ses"
}()
for i := 0; i < 2; i++ {
select {
case mesaj1 := <-k1:
fmt.Println("Mesaj 1:", mesaj1)
case mesaj2 := <-k2:
fmt.Println("Mesaj 2:", mesaj2)
}
}
}
Yukarıdaki kodların bize ses ve video verisi sağlayacak bir programdan parça olduğu senaryosunu kuralım. Bu programda işlem yapabilmemiz için bize bu 2 verinin gelmesini beklememiz lazım. Verileri bekleme işlemini select ile yapıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken nokta 2 tane veri beklediğimiz için for atamalarında i < 2 olarak girmeliyiz. Çünkü i := 0 olduğu için i 2 olana kadar arada 2 sayı var. Bu sayı boşluğu da 2 veri almayı beklememizi sağlıyor. Örnek olarak i < 1 girip 2 veri almaya kalksak k2‘den gelen veriyi beklemeyecek bile. Tam tersi olarak 2 veri alacağımız halde i < 4 girsek program deadlock‘a girecektir. Yani başarısız bir program olacaktır.