Links

Mantıksal Operatörler

Mantıksal operatörler birden fazla mantıksal veriyi kontrol eder ve kullandığımız operatöre göre mantıksal değer döndürür.
Operatör
Açıklama
Örnek
&&
VE operatörüdür. 2 koşulda doğruysa true değer verir
2==2 && 2==3 (false)
||
VEYA operatörüdür. 2 koşuldan ikisi veya biri doğru ise true değer verir
2==2 || 2==3 (true)
!
DEĞİL operatörüdür. Koşul sonucunun tersini verir
!(2==2) (false)