XML Parsing (Ayrıştırma)

Bu yazımıza Golang üzerinde XML dosyalarını işlemeyi öğreneceğiz. Bu işlemin yapabileceğimiz hali hazırda standart Golang paketleri ile gelen “encoding/xml” paketi vardır. Örneğimize geçelim. veri.xml isminde aşağıdaki gibi bir belgemiz olduğunu varsayalım.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<üyeler>
  <üye tip="admin">
    <isim>Ahmet</isim>
    <sosyal>
      <facebook>https://facebook.com</facebook>
      <twitter>https://twitter.com</twitter>
      <youtube>https://youtube.com</youtube>
    </sosyal>
  </üye>
  <üye tip="okuyucu">
    <isim>Mehmet</isim>
    <sosyal>
      <facebook>https://facebook.com</facebook>
      <twitter>https://twitter.com</twitter>
      <youtube>https://youtube.com</youtube>
    </sosyal>
  </üye>
</üyeler>

XML Belgemizi Okuyalım

Bu işlemimizi yaparken “io/ioutil” ve “os” paketlerimizden faydalanacağız. Hemen kodlarımızı görelim.

package main
import (
	"fmt"
	"os"
)
func main() {
	// XML dosyamızı açıyoruz
	xmlDosya, err := os.Open("veri.xml")
	// Hata var mı diye kontrol ediyoruz
	if err != nil {
		fmt.Println(err)
	}
	fmt.Println("veri.xml dosyası başarıyla açıldı")
	// XML dosyamızı kapatmayı unutmuyoruz.
	defer xmlDosya.Close()
}

Eğer XML dosyası açılırken hata oluşmazsa çıktımız olumlu yönde olacaktır. Şimde XML dosyasındaki verileri struct’ımıza kaydedelim. Parsing işlemi de yapacağımızdan dolayı “encoding/xml” paketini de içe aktarıyoruz. Hemen kodumuz geliyor.

package main
import (
	"encoding/xml"
	"fmt"
	"io/ioutil"
	"os"
)
type Üyeler struct {
	Alan  xml.Name `xml:"üyeler"`
	Üyeler []Üye  `xml:"üye"`
}
type Üye struct {
	Alan  xml.Name `xml:"üye"`
	Tip  string  `xml:"tip,attr"`
	İsim  string  `xml:"isim"`
	Sosyal Sosyal  `xml:"sosyal"`
}
type Sosyal struct {
	Alan   xml.Name `xml:"sosyal"`
	Facebook string  `xml:"facebook"`
	Twitter string  `xml:"twitter"`
	Youtube string  `xml:"youtube"`
}
func main() {
	// XML dosyamızı açıyoruz
	xmlDosya, err := os.Open("veri.xml")
	// Hata var mı diye kontrol ediyoruz
	if err != nil {
		fmt.Println(err)
	}
	// XML dosyamızı kapatmayı unutmuyoruz.
	defer xmlDosya.Close()
	//XML dosyamızı okuyoruz (byte olarak geliyor)
	byteDeğer, _ := ioutil.ReadAll(xmlDosya)
	//Yerleştirme işlemi için değişken oluşturuyoruz.
	var üyeler Üyeler
	xml.Unmarshal(byteDeğer, &üyeler)
	fmt.Println(üyeler.Üyeler)
}

Last updated