Sıkça Sorulan Sorular

https://golang.org/doc/faq adresindeki içerikten tercüme edilmiştir.

🔘 Kökenler

➡️ Projenin amacı nedir?

Go'nun başlangıcında, sadece on yıl önce, programlama dünyası bugünden farklıydı. Yazılım üretimi genellikle C ++ veya Java ile yapılıyordu.GitHub mevcut değildi. Çoğu bilgisayar henüz çok işlemcili değildi. Visual Studio ve Eclipse dışında, internette ücretsiz olarak birkaç IDE veya diğer üst düzey araçlar mevcuttu.

Bu arada, sunucu yazılımı geliştirmede birlikte çalıştığımız dilleri kullanmak için karşılaştığımız gereksiz karmaşıklıktan dolayı hayal kırıklığına uğradık. Bilgisayarlar, C, C ++ ve Java gibi diller ilk geliştirildiğinden beri çok daha hızlı hale gelmişti, ancak programlama eylemi tam olarak o kadar ilerlememişti. Ayrıca, çok işlemcinin evrensel hale geldiği açıktı, ancak çoğu dil onları verimli ve güvenli bir şekilde programlamak için çok az yardım sundu.

Bir adım geri gitmeye ve teknoloji geliştikçe önümüzdeki yıllarda yazılım mühendisliğine hangi önemli sorunların hâkim olacağını ve yeni bir dilin bunları nasıl çözebileceğini düşünmeye karar verdik. Örneğin, çok çekirdekli CPU'ların yükselişi, bir dilin bir tür eşzamanlılık veya paralellik için birinci sınıf destek sağlaması gerektiğini savundu. Buna mütakiben kaynak yönetimini büyük bir eşzamanlı programda izlenebilir hale getirmek için, çöp toplama veya en azından bir tür güvenli otomatik bellek yönetimi gerekliydi.

Bu düşünceler, Go'nun önce bir dizi fikir ve aranan veri, sonra da bir dil olarak ortaya çıktığı bir dizi tartışmaya yol açtı. Kapsamlı bir hedef, Go'nun çalışan programcıya takım oluşturmayı etkinleştirerek, kod biçimlendirme gibi sıradan görevleri otomatikleştirerek ve büyük kod tabanlarında çalışmanın önündeki engelleri kaldırarak daha fazla yardım etmesiydi.

Go'nun hedeflerinin ve bunlara nasıl ulaşıldığının veya en azından bunlara nasıl yaklaşıldığının çok daha kapsamlı bir açıklaması Go at Google: Language Design in the Service of Software Engineering adlı makalede mevcuttur.

➡️ Projenin tarihçesi nedir?

Robert Griesemer, Rob Pike ve Ken Thompson 21 Eylül 2007'de beyaz tahtada yeni bir dilin hedeflerini çizmeye başladılar. Birkaç gün içinde hedefler bir şeyler yapma planına ve bunun ne olacağına dair adil bir fikre yerleşti. Tasarım, ilgisiz çalışmaya paralel olarak yarı zamanlı devam etti. Ocak 2008'de Ken, fikirleri araştırmak için bir derleyici üzerinde çalışmaya başladı; çıktı olarak C kodunu üretti. Yıl ortasına gelindiğinde, dil tam zamanlı bir proje haline geldi ve bir üretim derleyicisini deneyecek kadar yerleşti. Mayıs 2008'de Ian Taylor, taslak şartnameyi kullanarak Go için bir GCC ön ucunu bağımsız olarak kullanmaya başladı. Russ Cox 2008'in sonlarında katıldı ve dilin ve kitaplıkların prototipten gerçeğe taşınmasına yardımcı oldu.

Go, 10 Kasım 2009'da halka açık bir açık kaynak projesi oldu. Topluluktan sayısız kişi fikirlere, tartışmalara ve kodlara katkıda bulundu.

Şu anda dünya çapında milyonlarca Go programcısı (gopher) var ve her gün daha fazlası var olacak. Go'nun başarısı beklentilerimizi çok aştı.

➡️ Gopher maskotu nereden geliyor?

Maskot ve logo, Plan 9 tavşanı Glenda'yı da tasarlayan Renée French tarafından tasarlandı. Gopher hakkında bir blog yazısı, birkaç yıl önce bir WFMU tişört tasarımı için kullandığı birinden nasıl türetildiğini açıklıyor. Logo ve maskot, Creative Commons Attribution 3.0 lisansı kapsamındadır. Gopher, özelliklerini ve bunların doğru şekilde nasıl temsil edileceğini gösteren bir model sayfasına sahiptir. Model sayfası ilk olarak 2016 yılında Renée'nin Gophercon'da yaptığı bir konuşmada gösterildi. Kendine özgü özellikleri var; o Go gopher, herhangi bir yaşlı sincap değil.

➡️ Dilin adı Go mu Golang mi?

Dilin adı Go. "Golang" takma adının ortaya çıkmasının nedeni, web sitesinin bizim için mevcut olmayan go.org değil, golang.org olmasıdır. Yine de çoğu golang adını kullanır ve etiket olarak kullanışlıdır. Örneğin, dil için Twitter etiketi "#golang" dir. Dilin adı ne olursa olsun sadece Go'dur.

Bir yan not: Resmi logonun iki büyük harfi olmasına rağmen, dil adı GO değil, Go yazılmıştır.

➡️ Neden yeni bir dil yarattınız?

Go, Google'da yaptığımız iş için mevcut diller ve ortamlarla ilgili hayal kırıklığından doğdu. Programlama çok zor hale geldi ve dil seçimi kısmen suçluydu. Etkili derlemeyi, verimli yürütmeyi veya programlama kolaylığını seçmek gerekiyordu; üçü de aynı ana dilde mevcut değildi. C ++ veya daha az ölçüde Java yerine Python ve JavaScript gibi dinamik olarak yazılmış dillere geçerek güvenlik ve verimlilik üzerinde kolaylık seçebilmeliydi programcılar.

Endişelerimizde yalnız değildik. Yıllar sonra, programlama dilleri için oldukça sessiz bir manzaraya sahip olan Go, programlama dili geliştirmeyi tekrar aktif, neredeyse yaygın bir alan haline getiren birkaç yeni dilin (Rust, Elixir, Swift ve daha fazlası) ilklerinden biriydi.

Go, yorumlanmış, dinamik olarak yazılmış bir dilin programlama kolaylığını statik olarak yazılmış, derlenmiş bir dilin verimliliği ve güvenliğiyle birleştirmeye çalışarak bu sorunları ele aldı. Bu dil aynı zamanda ağa bağlı ve çok çekirdekli bilgi işlem desteğiyle modern olmayı hedefliyordu. Son olarak, Go ile çalışmanın hızlı olması amaçlanmıştır: Tek bir bilgisayarda büyük bir yürütülebilir dosya oluşturmak en fazla birkaç saniye sürecektir. Bu hedeflere ulaşmak için bir dizi dilbilimsel konuyu ele almak gerekiyor: ifade edici ama hafif bir yazım sistemi; eşzamanlılık ve çöp toplama; katı bağımlılık belirtimi; ve bunun gibi. Bunlar kütüphaneler veya araçlar tarafından iyi bir şekilde ele alınamaz; yeni bir dil aranıyordu.

Go at Google makalesi, Go dilinin tasarımının arkasındaki arka planı ve motivasyonu tartışmanın yanı sıra bu SSS'de sunulan yanıtların çoğu hakkında daha fazla ayrıntı sağlar.

➡️ Go'nun ataları nelerdir? (veya esinlendikleri)

Go, çoğunlukla Pascal / Modula / Oberon ailesinden (bildirimler, paketler) önemli girdiler ve ayrıca Newsqueak ve Limbo (eşzamanlılık) gibi Tony Hoare'nin CSP'sinden esinlenen dillerden bazı fikirlerle, C ailesinde (temel sözdizimi) bulunur. Ancak, her yerde yeni bir dildir. Her açıdan dil, programcıların ne yaptığını ve programlamayı nasıl yapacağını, en azından yaptığımız programlama türünü, daha etkili, yani daha eğlenceli olması düşünülerek tasarlandı.

➡️ Tasarımda yol gösterici ilkeler nelerdir?

Go tasarlandığında, Java ve C ++, en azından Google'da, sunucuları yazmak için en yaygın kullanılan dillerdi. Bu dillerin çok fazla defter tutma (muhasebecilik) ve tekrarlama gerektirdiğini hissettik. Bazı programcılar, verimlilik ve yazım güvenliği pahasına Python gibi daha dinamik, akıcı dillere geçerek tepki gösterdi. Verimliliğe, güvenliğe ve akıcılığa tek bir dilde sahip olmanın mümkün olması gerektiğini hissettik.

Go, kelimenin her iki anlamında da yazma miktarını azaltmaya çalışır. Tasarımı boyunca dağınıklığı ve karmaşıklığı azaltmaya çalıştık. İleri tanımlamalar ve başlık (header) dosyaları yoktur; her şey tam olarak bir kez ilan edilir. Başlatma anlamlı, otomatik ve kullanımı kolaydır. Sözdizimi temiz ve anahtar kelimelerde hafiftir. Yazımda gereksizlik (foo.Foo * myFoo = new (foo.Foo)): = tanımla-ve-türet yapısı kullanılarak basit tür türetmesi ile azaltılır. Ve belki de en radikal olanı, tür hiyerarşisi yoktur: türler sadece ilişkilerdir. Bu basitleştirmeler, Go'nun etkileyici olmasına rağmen karmaşıklıktan ödün vermeden anlaşılabilir olmasını sağlar.

Bir diğer önemli ilke de kavramları ortogonal tutmaktır. Yöntemler her tür için uygulanabilir; yapılar (struct) verileri temsil ederken arayüzler (interface) soyutlamayı temsil eder. Ortogonallik, nesneler birleştiğinde ne olduğunu anlamayı kolaylaştırır.

🔘 Kullanım

➡️ Google, Go'yu dahili olarak kullanıyor mu?

Evet. Go, Google içindeki üretimde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunun kolay bir örneği golang.org'un arkasındaki sunucudur. Google App Engine'de bir üretim yapılandırmasında çalışan godoc belge sunucusudur.

Daha önemli bir örnek, Google'ın Chrome ikili (binary) dosyalarını ve apt-get (Debian paket yöneticisi oluyor kendisi) paketleri gibi diğer büyük yüklenebilir dosyaları sunan indirme sunucusu dl.google.com'dur.

Go, Google'da kullanılan tek dil değildir, ancak site güvenilirliği mühendisliği (SRE) ve büyük ölçekli veri işleme dahil olmak üzere birçok alan için anahtar dildir.

➡️ Başka hangi şirketler Go kullanıyor?

Go kullanımı dünya çapında artıyor, ancak hiçbir şekilde yalnızca bulut bilişim alanında değil. Go'da yazılan birkaç büyük bulut altyapı projesi Docker ve Kubernetes'tir, ancak çok daha fazlası vardır.

Yine de sadece bulut değil. Go Wiki, Go kullanan birçok şirketin bazılarını listeleyen ve düzenli olarak güncellenen bir sayfa içerir. Wiki'de ayrıca, dili kullanan şirketler ve projeler hakkındaki başarı hikayelerine bağlantılar içeren bir sayfa vardır.

➡️ Go programları C / C ++ programlarıyla bağlantılı mı?

C ve Go'yu aynı adres alanında birlikte kullanmak mümkündür, ancak bu doğal bir uyum değildir ve özel arayüz yazılımı gerektirebilir. Ayrıca, C'yi Go koduyla ilişkilendirmek, Go'nun sağladığı bellek güvenliği ve yığın yönetimi özelliklerinden mahrum kalmaktır. Bazen bir sorunu çözmek için C kitaplıklarını kullanmak kesinlikle gereklidir, ancak bunu yapmak her zaman saf Go kodunda bulunmayan bir risk unsuru getirir, bu yüzden dikkatli olun.

C'yi Go ile kullanmanız gerekiyorsa, nasıl devam edeceğiniz Go derleyici uygulamasına bağlıdır. Go ekibi tarafından desteklenen üç Go derleyici uygulaması vardır. Bunlar, GCC arka ucunu kullanan varsayılan derleyici gccgo ve LLVM altyapısını kullanan biraz daha az olgun bir gollvm'dir.

Gc, C'den farklı bir arama kuralı ve bağlayıcı kullanır ve bu nedenle doğrudan C programlarından veya tam tersi şekilde çağrılamaz. Cgo programı, C kitaplıklarının Go kodundan güvenli bir şekilde çağrılmasına izin veren bir "yabancı işlev arabirimi" mekanizması sağlar. SWIG C ++ kitaplıklarına erişme yeteneğini genişletir.

Gccgo ve gollvm ile cgo ve SWIG'i de kullanabilirsiniz. Geleneksel bir API kullandıklarından, büyük bir dikkatle, bu derleyicilerden gelen kodu doğrudan GCC / LLVM-derlenmiş C veya C ++ programlarına bağlamak da mümkündür. Ancak, bunu güvenli bir şekilde yapmak, ilgili tüm diller için çağrı kurallarının anlaşılmasını ve ayrıca Go'dan C veya C ++ çağrılırken yığın sınırlarının dikkate alınmasını gerektirir.

➡️ Hangi IDE'lerin Go desteği var?

Go projesi özel bir IDE içermez, ancak dil ve kitaplıklar, kaynak kodunu analiz etmeyi kolaylaştıracak şekilde tasarlanmıştır. Sonuç olarak, en iyi bilinen editörler ve IDE'ler, doğrudan veya bir eklenti aracılığıyla Go destekler. İyi Go desteğine sahip tanınmış IDE'lerin ve editörlerin listesi Emacs, Vim, VSCode, Atom, Eclipse, Sublime, IntelliJ (Goland adlı özel bir varyant aracılığıyla) ve daha fazlasını içerir. En sevdiğiniz ortam, Go'da programlama için üretken bir ortam olabilir.

➡️ Go, Google'ın protokol tamponlarını (buffers) destekliyor mu?

Ayrı bir açık kaynak projesi, gerekli derleyici eklentisini ve kitaplığı sağlar. github.com/golang/protobuf/ adresinde mevcuttur.

➡️ Go ana sayfasını başka bir dile çevirebilir miyim?

Kesinlikle. Geliştiricileri kendi dillerinde Go Language siteleri oluşturmaya teşvik ediyoruz. Ancak, sitenize Google logosunu veya markasını eklemeyi seçerseniz (golang.org'da görünmez), www.google.com/permissions/guidelines.html adresindeki yönergelere uymanız gerekecektir.

🔘 Tasarım

➡️ Go çalışma zamanına (runtime) sahip mi?

Go, her Go programının bir parçası olan, çalışma zamanı adı verilen kapsamlı bir kitaplığa sahiptir. Çalışma zamanı kitaplığı çöp toplama, eşzamanlılık, yığın yönetimi ve Go dilinin diğer kritik özelliklerini uygular. Dil için daha merkezi olmasına rağmen, Go'nun çalışma zamanı C kitaplığı olan libc'ye benzer.

Bununla birlikte, Go'nun çalışma zamanının Java çalışma zamanı tarafından sağlananlar gibi bir sanal makine içermediğini anlamak önemlidir. Go programları, yerel makine koduna (veya bazı varyant uygulamaları için JavaScript veya WebAssembly) önceden derlenir. Bu nedenle, terim genellikle bir programın çalıştığı sanal ortamı tanımlamak için kullanılsa da, Go'da "çalışma zamanı" kelimesi yalnızca kritik dil hizmetleri sağlayan kitaplığa verilen addır.

➡️ Unicode tanımlayıcılarından n'aber?

Go'yu tasarlarken aşırı ASCII merkezli olmadığından emin olmak istedik. Bu da tanımlayıcıların alanını 7 bitlik ASCII'nin sınırlarından genişletmek anlamına geliyordu. Go kuralı — tanımlayıcı karakterler Unicode tarafından tanımlandığı gibi harf veya rakam olmalıdır — anlaşılması ve uygulanması kolaydır, ancak kısıtlamaları vardır. Örneğin, karakterleri birleştirmek tasarım tarafından hariç tutulur ve bu, Devanagari gibi bazı dilleri hariç tutar.

Bu kuralın talihsiz bir sonucu daha var. Dışa aktarılan bir tanımlayıcının bir büyük harfle başlaması gerektiğinden, bazı dillerde karakterlerden oluşturulan tanımlayıcılar tanım gereği dışa aktarılamaz. Şimdilik tek çözüm, açıkça tatmin edici olmayan X 日本語 gibi bir şey kullanmaktır.

Dilin en eski sürümünden bu yana, diğer yerel dilleri kullanan programcıları barındırmak için tanımlayıcı alanının en iyi şekilde nasıl genişletilebileceği konusunda önemli ölçüde düşünülmüştür. Tam olarak ne yapılacağı aktif bir tartışma konusu olmaya devam ediyor ve dilin gelecekteki bir versiyonu tanımlayıcı tanımında daha liberal olabilir. Örneğin, Unicode organizasyonunun tanımlayıcılar için önerilerinden bazı fikirleri benimseyebilir. Ne olursa olsun, Go'nun en sevdiğimiz özelliklerinden biri olan harf durumunun tanımlayıcıların görünürlüğünü belirleme şeklini korurken (veya belki genişletirken) uyumlu bir şekilde yapılmalıdır.

Şimdilik, daha sonra programları bozmadan genişletilebilecek basit bir kuralımız var. Belirsiz tanımlayıcıları kabul eden bir kuraldan kesinlikle kaynaklanabilecek hataları önleyen bir kural.

➡️ Go neden X özelliğine sahip değil?

Her dil yeni özellikler içerir ve birinin en sevdiği özelliği atlar. Go, programlamanın mutluluğu, derleme hızı, kavramların ortogonalitesi ve eşzamanlılık ve çöp toplama gibi özellikleri destekleme ihtiyacı göz önünde bulundurularak tasarlandı. En sevdiğiniz özellik, uymadığından, derleme hızını veya tasarımın netliğini etkilediği veya temel sistem modelini çok zorlaştıracağı için eksik olabilir.

Go'nun X özelliğinin eksik olması sizi rahatsız ediyorsa, lütfen bizi affedin ve Go'nun sahip olduğu özellikleri araştırın. X'in eksikliğini ilginç yollarla telafi ettiklerini görebilirsiniz.

➡️ Go'da neden jenerik tipler yok?

Jenerikler bir noktada eklenebilir. Bazı programcıların yaptığını bilsek de, onlar için bir aciliyet hissetmiyoruz.

Go, zaman içinde bakımı kolay olacak sunucu programları yazmak için bir dil olarak tasarlandı. (Daha fazla arka plan için bu makaleye bakın.) Tasarım, ölçeklenebilirlik, okunabilirlik ve eşzamanlılık gibi şeylere odaklandı. Polimorfik programlama o zamanlar dilin hedefleri için gerekli görünmüyordu ve bu yüzden basitlik için dışarıda bırakıldı.

Dil artık daha olgundur ve bir tür genel programlamayı düşünmek için alan vardır. Ancak, bazı uyarılar var.

Jenerikler kullanışlıdır, ancak tip sistem ve çalışma süresinde karmaşıklık açısından bir maliyete sahiptirler. Karmaşıklığa orantılı değer veren bir tasarım henüz bulamadık, ancak üzerinde düşünmeye devam ediyoruz. Bu arada, Go'nun yerleşik haritaları (map) ve dilimlerinin (slice) yanı sıra konteynerler oluşturmak için boş arayüzü kullanma yeteneği (açık kutudan çıkarma ile), çoğu durumda kod yazmanın mümkün olduğu anlamına gelir. Bu, daha az sorunsuz olsa da jeneriklerin sağlayacağı şeyi yapar.

Konu açık kalır. Go için iyi bir jenerik çözüm tasarlamaya yönelik önceki birkaç başarısız girişime bir göz atmak için bu öneriye bakın.

➡️ Neden Go'da Exceptions yok?

Try-catch-final deyiminde olduğu gibi bir kontrol yapısına istisnaların birleştirilmesinin kıvrımlı kodla sonuçlandığına inanıyoruz. Ayrıca, programcıları, bir dosyayı açamama gibi çok fazla sıradan hatayı istisnai olarak etiketlemeye teşvik etme eğilimindedir.

Go farklı bir yaklaşım sergiliyor. Düz hata işleme için, Go'nun çoklu değer dönüşleri, dönüş değerini aşırı yüklemeden bir hatayı bildirmeyi kolaylaştırır. Go'nun diğer özellikleriyle birlikte kanonik bir hata türü, hata işlemeyi keyifli hale getirir ancak diğer dillerdekinden oldukça farklıdır.

Go ayrıca, gerçekten istisnai koşullardan sinyal almak ve kurtarmak için birkaç yerleşik işleve sahiptir. Kurtarma mekanizması, yalnızca bir hatadan sonra yıkılan bir işlevin durumunun bir parçası olarak yürütülür; bu, felaketi ele almak için yeterlidir, ancak ekstra kontrol yapıları gerektirmez ve iyi kullanıldığında temiz hata işleme koduyla sonuçlanabilir. Ayrıntılar için Defer, Panic ve Recover makalesine bakın. Bu dökümanda ise şu konulara bakabilirsiniz.

pageDeferpagePanic & Recover

Ayrıca, Hatalar blog gönderisinin bir Go'da hataları temiz bir şekilde işleme yaklaşımı, hataların sadece değerler olduğundan, Go'nun tam gücünün hata işlemede kullanılabileceğini göstererir.

➡️ Go'da neden assertions (iddialar) yok?

Go, assertions sağlamaz. İnkar edilemez derecede kullanışlıdırlar, ancak bizim deneyimlerimiz, programcıların bunları doğru hata işleme ve raporlama hakkında düşünmekten kaçınmak için koltuk değneği olarak kullanmasıdır. Doğru hata işleme, sunucuların önemli olmayan bir hatadan sonra çökmek yerine çalışmaya devam etmesi anlamına gelir. Doğru hata raporlama, hataların doğrudan ve yerinde olduğu anlamına gelir ve programcıyı büyük bir çökme izini yorumlamaktan kurtarır. Hataları gören programcı koda aşina olmadığında kesin hatalar özellikle önemlidir.

Bunun bir çekişme noktası olduğunu anlıyoruz. Go dilinde ve kütüphanelerde modern uygulamalardan farklı birçok şey vardır, çünkü bazen farklı bir yaklaşımın denemeye değer olduğunu düşünüyoruz.

➡️ Neden CSP fikirleri üzerine eşzamanlılık inşa etmelisiniz?

Eşzamanlılık ve çok iş parçacıklı programlama, zaman içinde zorluklarla ilgili bir ün geliştirmiştir. Bunun kısmen pthreads gibi karmaşık tasarımlardan ve kısmen de mutexler, koşul değişkenleri ve bellek engelleri gibi düşük seviyeli ayrıntılara aşırı vurgu yapılmasından kaynaklandığına inanıyoruz. Daha yüksek seviyeli arayüzler, kapakların altında hala mutexler ve benzeri şeyler olsa bile çok daha basit bir kod sağlar.

Eşzamanlılık için üst düzey dil desteği sağlamanın en başarılı modellerinden biri, Hoare'nin İletişim Sıralı Süreçlerinden veya CSP'den gelir. Occam ve Erlang, CSP'den kaynaklanan iki iyi bilinen dildir. Go'nun eşzamanlılık ilkelleri, ana katkısı birinci sınıf nesneler olarak güçlü kanal kavramı olan aile ağacının farklı bir bölümünden türemiştir. Daha önceki birkaç dil ile ilgili deneyimler, CSP modelinin bir prosedürel dil çerçevesine çok iyi uyduğunu göstermiştir.

➡️ Neden Thread yerine Goroutine?

Goroutinler, eşzamanlılığın kullanımını kolaylaştırmanın bir parçasıdır. Bir süredir ortalıkta olan fikir, işlevleri - koroutinleri - bağımsız olarak bir dizi iş parçacığına çoğaltmaktır. Bir coroutine bloke edildiğinde, örneğin bir bloke edici sistem çağrısını çağırarak bloke edildiğinde, çalışma zamanı aynı işletim sistemi iş parçacığındaki diğer koroutinleri otomatik olarak farklı, çalıştırılabilir bir iş parçacığına taşır, böylece bunlar engellenmez. Programcı bunların hiçbirini görmez, önemli olan budur.

Gorutinler dediğimiz sonuç çok ucuz olabilir: sadece birkaç kilobayt olan yığın hafızasının ötesinde çok az ek yüke sahiptirler. Yığınları küçültmek için Go'nun çalışma zamanı yeniden boyutlandırılabilir, sınırlı yığınlar kullanır. Yeni basılmış bir gorutine birkaç kilobayt verilir ve bu neredeyse her zaman yeterlidir. Değilse, çalışma zamanı yığını otomatik olarak depolamak için belleği büyütür (ve küçültür), böylece birçok gorutinin mütevazı bir bellek miktarında yaşamasına izin verir. CPU ek yükü, işlev çağrısı başına yaklaşık üç ucuz talimatın ortalamasını alır. Bu aynı adres alanında yüz binlerce gorutin oluşturmak için pratik. Gorutinler sadece iş parçacıkları olsaydı, sistem kaynakları çok daha az sayıda tükenirdi.

➡️ Map işlemleri neden atomik olarak tanımlanmıyor?

Uzun tartışmalardan sonra, haritaların tipik kullanımının birden fazla gorutinden güvenli erişim gerektirmediğine karar verildi ve bu durumlarda, map muhtemelen zaten senkronize edilmiş daha büyük bir veri yapısının veya hesaplamanın bir parçasıydı. Bu nedenle, tüm map işlemlerinin bir mutex yakalamasını gerektirmek çoğu programı yavaşlatır ve birkaçına güvenlik ekler. Kontrolsüz map erişiminin programı çökertebileceği anlamına geldiğinden, bu kolay bir karar değildi.

Dil, atomik map güncellemelerini engellemez. Güvenilmeyen bir programı barındırırken olduğu gibi gerektiğinde, uygulama map erişimini birbirine bağlayabilir.

Map erişimi, yalnızca güncellemeler yapılırken güvenli değildir. Tüm gorutinler yalnızca okuduğu - range için döngü (for) kullanarak yineleme dahil map'teki öğeleri aradığı ve öğelere atayarak veya silme işlemleri yaparak map'i değiştirmediği sürece, map'e eşzamanlı olarak erişmeleri güvenlidir.

Map kullanımının düzeltilmesine yardımcı olarak, bazı Dil uygulamaları, bir map eşzamanlı yürütmeyle güvenli olmayan bir şekilde değiştirildiğinde çalışma zamanında otomatik olarak rapor veren özel bir denetim içerir.

➡️ Dil değişikliğimi kabul edecek misiniz?

İnsanlar genellikle dilde iyileştirmeler yapılmasını önerir - posta listesi bu tür tartışmaların zengin bir geçmişini içerir - ancak bu değişikliklerin çok azı kabul edilmiştir. Go açık kaynaklı bir proje olmasına rağmen, dil ve kitaplıklar, en azından kaynak kodu düzeyinde mevcut programları bozan değişiklikleri önleyen bir uyumluluk vaadi ile korunmaktadır (programların güncel kalması için ara sıra yeniden derlenmesi gerekebilir). Öneriniz Go 1 spesifikasyonunu ihlal ederse, değeri ne olursa olsun fikri dikkate alamayız bile.

Go'nun gelecekteki büyük bir sürümü Go 1 ile uyumsuz olabilir, ancak bu konuyla ilgili tartışmalar daha yeni başladı ve kesin olan bir şey var: süreçte ortaya çıkan bu tür uyumsuzluklar çok az olacak. Dahası, uyumluluk vaadi, eski programların bu durum ortaya çıktığında adapte olması için ileriye dönük otomatik bir yol sağlamaya bizi teşvik ediyor. Teklifiniz Go 1 spesifikasyonuyla uyumlu olsa bile, Go'nun tasarım hedeflerinin ruhuna uygun olmayabilir. Google'da Go: Yazılım Mühendisliği Hizmetinde Dil Tasarımı, Go'nun kökenlerini ve tasarımının arkasındaki motivasyonu açıklıyor.

🔘 Türler

➡️ Go nesne yönelimli bir dil midir?

Evet ve hayır. Go'nun türleri ve yöntemleri olmasına ve nesneye yönelik bir programlama stiline izin vermesine rağmen, tür hiyerarşisi yoktur. Go'daki "interface" kavramı, kullanımının kolay ve bazı açılardan daha genel olduğuna inandığımız farklı bir yaklaşım sağlar. Alt sınıflara benzer - ancak aynı olmayan - bir şey sağlamak için diğer türlere türleri gömmenin yolları da vardır. Dahası, Go'daki yöntemler C ++ veya Java'dakinden daha geneldir: düz, "unboxed" tamsayılar gibi yerleşik türler dahil her tür veri için tanımlanabilirler. Yapılar (sınıflar) ile sınırlı değildirler.

Ayrıca, bir tür hiyerarşisinin olmaması, Go'daki "nesnelerin" C ++ veya Java gibi dillerden çok daha hafif hissetmesini sağlar.

➡️ Yöntemlerin dinamik gönderimini nasıl edinebilirim?

Yöntemleri dinamik olarak göndermenin tek yolu bir interface kullanmaktır. Bir yapı veya başka herhangi bir somut türdeki yöntemler her zaman statik olarak çözümlenir.

➡️ Neden tür mirası (kalıtım) yok?

Nesne yönelimli programlama, en azından en iyi bilinen dillerde, türler arasındaki ilişkilerin, genellikle otomatik olarak türetilebilen ilişkilerin çok fazla tartışılmasını içerir. Go farklı bir yaklaşım benimser.

Go'da programcının önceden iki türün ilişkili olduğunu bildirmesini istemek yerine, Go'da bir tür, yöntemlerinin bir alt kümesini belirten herhangi bir interface'i otomatik olarak tatmin eder. Muhasebe tutmayı azaltmanın yanı sıra, bu yaklaşımın gerçek avantajları vardır. Türler, geleneksel çoklu kalıtımın karmaşıklıkları olmaksızın birçok arabirimi aynı anda karşılayabilir. Arayüzler çok hafif olabilir — bir hatta sıfır metotlu bir arayüz faydalı bir kavramı ifade edebilir. Arayüzler, yeni bir fikir ortaya çıkarsa veya test için orijinal tiplere açıklama yapmadan eklenebilir. Türler ve arabirimler arasında açık ilişkiler olmadığından, yönetilecek veya tartışılacak tür hiyerarşisi yoktur. Bu fikirleri benzer bir şey inşa etmek için kullanmak mümkündür. Örneğin, fmt.Fprintf'in sadece bir dosyaya değil herhangi bir çıktıya biçimlendirilmiş yazdırmayı nasıl sağladığını veya bufio paketinin dosya G / Ç'sinden nasıl tamamen ayrı olabileceğini veya görüntü paketlerinin sıkıştırılmış görüntü dosyalarını nasıl oluşturduğunu görün.

Tüm bu fikirler, tek bir yöntemi (Yazma) temsil eden tek bir arayüzden (io.Writer) kaynaklanır. Ve bu sadece yüzeyi çizer. Go'nun arayüzlerinin, programların nasıl yapılandırıldığı üzerinde derin bir etkisi vardır. Alışmak biraz zaman alır, ancak bu örtük tip bağımlılığı Go ile ilgili en verimli şeylerden biridir.

➡️ len() neden bir metod değilde fonksiyondur?

Bu konuyu tartıştık, ancak pratikte işlevler iyi olduğu için len ve arkadaşlarını uygulamaya koymaya karar verdik ve temel türlerin interface'i (Go türü anlamında) hakkındaki soruları karmaşıklaştırmadı.

➡️ Go neden method ve operatör overloading desteklemiyor?

Tür eşleştirmesi de yapması gerekmiyorsa method gönderimi basitleştirilmiştir. Diğer dillerle edindiğimiz deneyimler bize, aynı isimde ancak farklı imzalara sahip çeşitli yöntemlere sahip olmanın bazen yararlı olduğunu, ancak pratikte kafa karıştırıcı ve kırılgan olabileceğini söyledi. Yalnızca isme göre eşleştirme ve türlerde tutarlılık gerektirme, Go'nun tür sisteminde büyük bir basitleştirici karardı. Operatörün aşırı yüklenmesi ile ilgili olarak, mutlak bir gereklilikten daha fazla bir kolaylık gibi görünüyor. Yine de, onsuz işler daha basit.

➡️ Go neden "uygular" (implements) tanımlamalarına sahip değil?

Bir Go türü, o arayüzün metodlarını uygulayarak bir arayüzü tatmin eder, başka bir şey değil. Bu özellik, arayüzlerin mevcut kodu değiştirmeye gerek kalmadan tanımlanmasına ve kullanılmasına izin verir. Kaygıların ayrılmasını teşvik eden ve kodun yeniden kullanımını geliştiren ve kod geliştikçe ortaya çıkan kalıplar üzerine inşa etmeyi kolaylaştıran bir tür yapısal yazım sağlar. Arayüzlerin anlamsallığı, Go'nun çevik ve hafif yapısının ana nedenlerinden biridir. Daha fazla ayrıntı için tür mirası hakkındaki soruya bakın.

➡️ Türümün bir arayüzü karşıladığını nasıl garanti edebilirim?

Derleyiciden, uygun şekilde, T için sıfır değerini veya T'ye işaretçi kullanarak bir atama yaparak T türünün arayüzü I uygulayıp uygulamadığını kontrol etmesini isteyebilirsiniz:

type T struct{}
var _ I = T{}    // T'nin I'ya tanımlandığını doğrulayın.
var _ I = (*T)(nil) // *T'nin I'ya tanımlandığını doğrulayın.

T (veya * T, buna göre) I'ya uygulamazsa, hata derleme zamanında yakalanacaktır. Bir arayüzün kullanıcılarının onu uyguladıklarını açıkça beyan etmelerini isterseniz, arayüzün yöntem kümesine açıklayıcı bir ada sahip bir yöntem ekleyebilirsiniz. Örneğin:

type Fooer interface {
  Foo()
  ImplementsFooer()
}

Bir tür daha sonra bir Fooer olmak için ImplementsFooer yöntemini uygulamalı, gerçeği açıkça belgelendirmeli ve go doc'un çıktısında duyurmalıdır.

type Bar struct{}
func (b Bar) ImplementsFooer() {}
func (b Bar) Foo() {}

Çoğu kod, arayüz fikrinin faydasını sınırladıkları için bu tür kısıtlamaları kullanmaz. Yine de bazen benzer arayüzler arasındaki belirsizlikleri çözmek için gereklidirler.

➡️ T türü neden Equal arayüzünü karşılamıyor?

Bu basit arayüzü, kendisini başka bir değerle karşılaştırabilen bir nesneyi temsil edecek şekilde düşünün:

type Equaler interface {
  Equal(Equaler) bool
}

ve bu tür, T:

type T int
func (t T) Equal(u T) bool { return t == u } // Equaler'ı karşılamıyor

Bazı polimorfik tip sistemlerde benzer durumdan farklı olarak, T, Equaler'ı uygulamaz. T.Equal'ın bağımsız değişken türü T'dir, tam anlamıyla gerekli olan Equaler türü değildir.

Go'da tip sistemi Equal argümanını desteklemez; Bu, Equaler'ı uygulayan T2 türünde gösterildiği gibi programcının sorumluluğundadır:

type T2 int
func (t T2) Equal(u Equaler) bool { return t == u.(T2) } //Equalerı karşılar

Bu bile diğer tür sistemler gibi değildir, çünkü Go'da Equaler'ı karşılayan herhangi bir tür argüman olarak T2.Equal'a aktarılabilir ve çalışma zamanında argümanın T2 türünde olup olmadığını kontrol etmeliyiz. Bazı diller bu garantiyi derleme zamanında verir. İlgili bir örnek diğer tarafa gider:

type Opener interface {
  Open() Reader
}

func (t T3) Open() *os.File

Go'da T3, başka bir dilde olsa da Opener'ı karşılamıyor. Go'nun tip sisteminin bu gibi durumlarda programcı için daha az şey yaptığı doğru olsa da, alt tiplemenin olmaması arayüz memnuniyeti ile ilgili kuralları belirtmeyi çok kolaylaştırır: fonksiyonun adları ve imzaları tam olarak arayüzünkiler mi?

Go kuralının verimli bir şekilde uygulanması da kolaydır. Bu avantajların, otomatik tip promosyon eksikliğini telafi ettiğini düşünüyoruz. Bir gün, bir tür polimorfik yazım benimsemesi durumunda, bu örneklerin fikrini ifade etmenin ve ayrıca bunların statik olarak kontrol edilmesini sağlamanın bir yolu olacağını umuyoruz.

➡️ Bir []T'yi bir []interface'e dönüştürebilir miyim?

Direkt olarak değil. İki tür bellekte aynı temsile sahip olmadığından dil belirtimine göre buna izin verilmez. Öğeleri tek tek hedef dilime kopyalamak gerekir. Bu örnek, bir int dilimini bir interface{} dilimine dönüştürür:

t := []int{1, 2, 3, 4}
s := make([]interface{}, len(t))
for i, v := range t {
  s[i] = v
}

➡️ T1 ve T2 aynı temel türe sahipse [] T1'i [] T2'ye dönüştürebilir miyim?

Bu kod örneğinin bu son satırı derlenmiyor.

type T1 int
type T2 int
var t1 T1
var x = T2(t1) // Tamam
var st1 []T1
var sx = ([]T2)(st1) // tamam değil

Go'da türler, her adlandırılmış türün (muhtemelen boş) bir yöntem kümesine sahip olması nedeniyle metodlara yakından bağlıdır. Genel kural, dönüştürülen türün adını değiştirebilmeniz (ve dolayısıyla muhtemelen yöntem kümesini değiştirebilmeniz), ancak bileşik türdeki öğelerin adını (ve yöntem kümesini) değiştirememenizdir. Go, tür dönüşümleri konusunda açık olmanızı gerektirir.

➡️ Nil hata değerim neden nil'e eşit değil?

Kapakların altında, arayüzler iki öğe olarak uygulanır; bir T türü ve bir V değeri V, int, struct veya işaretçi gibi somut bir değerdir, hiçbir zaman arabirim değildir ve T türüne sahiptir. Örneğin, int değeri 3 bir arabirimde, ortaya çıkan arabirim değeri şematik olarak (T = int, V = 3) olur. V değeri, aynı zamanda arayüzün dinamik değeri olarak da bilinir, çünkü belirli bir arayüz değişkeni, programın yürütülmesi sırasında farklı V değerlerini (ve karşılık gelen T tiplerini) tutabilir. Bir arabirim değeri, yalnızca V ve T'nin her ikisi de ayarlanmamışsa sıfırdır (T = nil, V ayarlanmamış). Özellikle, bir sıfır arabirim her zaman bir sıfır türünü tutacaktır. Bir arabirim değerinin içinde int türünde bir sıfır gösterici saklarsak, iç tür, işaretçinin değerine bakılmaksızın int olacaktır: (T = * int, V = nil). Bu nedenle, bu tür bir arayüz değeri, içindeki işaretçi değeri V sıfır olduğunda bile sıfır olmayacaktır. Bu durum kafa karıştırıcı olabilir ve bir sıfır değeri gibi bir arayüz değerinin içinde saklandığında ortaya çıkar. hata dönüşü:

func returnsError() error {
	var p *MyError = nil
	if bad() {
		p = ErrBad
	}
	return p // herzaman nil olmayan hata döndürür
}

Her şey yolunda giderse, işlev bir nil p döndürür, dolayısıyla dönüş değeri bir hata arabirim değeridir (T = * MyError, V = nil). Bu, arayanın döndürdüğü hatayı nil ile karşılaştırması durumunda, kötü bir şey olmasa bile her zaman bir hata varmış gibi görüneceği anlamına gelir. Çağırana uygun bir sıfır hatası döndürmek için, işlevin açık bir nil döndürmesi gerekir:

func returnsError() error {
	if bad() {
		return ErrBad
	}
	return nil
}

Hataları döndüren fonksiyonların, hatanın doğru şekilde oluşturulmasını garantilemeye yardımcı olmak için MyError gibi somut bir tür yerine (yukarıda yaptığımız gibi) imzalarında her zaman hata türünü kullanmaları iyi bir fikirdir. Örnek olarak, os.Open, sıfır değilse bile, her zaman somut *os.PathError türünde olsa bile bir hata döndürür. Burada açıklananlara benzer durumlar, arayüzler her kullanıldığında ortaya çıkabilir. Arayüzde herhangi bir somut değer saklandıysa arayüzün nil olmayacağını unutmayın. Daha fazla bilgi için Yansıma Yasaları'na bakın.

➡️ C'de olduğu gibi neden untagged unions yok?

Untagged unions, Go'nun bellek güvenliği garantilerini ihlal eder.

➡️ Go'da neden varyant türleri yok?

Cebirsel türler olarak da bilinen değişken türleri, bir değerin diğer türlerden birini, ancak yalnızca bu türleri alabileceğini belirtmenin bir yolunu sağlar. Sistem programlamasında yaygın bir örnek, bir hatanın, örneğin bir ağ hatası, bir güvenlik hatası veya bir uygulama hatası olduğunu belirtir ve arayanın, hatanın türünü inceleyerek sorunun kaynağını ayırt etmesine izin verir.

Başka bir örnek, her bir düğümün farklı bir türde olabileceği bir sözdizimi ağacıdır: bildirim, ifade, atama vb. Go'ya varyant türleri eklemeyi düşündük, ancak tartışmadan sonra, arayüzlerle kafa karıştırıcı şekillerde çakıştıkları için bunları dışarıda bırakmaya karar verdik.

Bir varyant türünün öğelerinin kendileri arayüz olsaydı ne olurdu? Ayrıca, hangi varyant türlerinin adreslendiğinden bazıları zaten dil tarafından kapsanmaktadır. Hata örneğini, hatayı tutmak için bir arayüz değeri ve durumları ayırt etmek için bir tür anahtarı kullanarak ifade etmek kolaydır. Sözdizimi ağacı örneği, o kadar zarif olmasa da yapılabilir.

➡️ Go neden ortak değişken sonuç türlerine sahip değil?

Kovaryant (ortak değişken) sonuç türleri, benzer bir arayüzün

type Copyable interface {
	Copy() interface{}
}

yöntemle karşılanmalı

func (v Value) Copy() Value

Çünkü Değer, boş arayüzü uygular. Go metodunda türlerin tam olarak eşleşmesi gerekir, bu nedenle Value Copyable'ı uygulamaz. Go, bir türün ne yaptığı kavramını - yöntemlerini - türün uygulamasından ayırır. İki yöntem farklı türler döndürürse, aynı şeyi yapmazlar. Kovaryant sonuç türleri isteyen programcılar genellikle arayüzler aracılığıyla bir tür hiyerarşisini ifade etmeye çalışırlar. Go'da arayüz ve uygulama arasında temiz bir ayrım olması daha doğaldır.

🔘 Değerler

➡️ Go neden örtük sayısal dönüşümler sağlamaz?

C'deki sayısal türler arasında otomatik dönüşümün rahatlığı, neden olduğu kafa karışıklığından daha ağır basmaktadır. Bir ifade ne zaman işaretsizdir? Değer ne kadar büyük? Taşıyor mu? Sonuç, üzerinde yürütüldüğü makineden bağımsız olarak taşınabilir mi? Ayrıca derleyiciyi karmaşıklaştırır; "Olağan aritmetik dönüşümlerin" uygulanması kolay değildir ve mimariler arasında tutarsızdır.

Taşınabilirlik nedenlerinden dolayı, koddaki bazı açık dönüşümler pahasına işleri net ve anlaşılır hale getirmeye karar verdik. Go'daki sabitlerin tanımı - işaretsiz ve boyut ek açıklamaları içermeyen keyfi kesinlik değerleri - yine de sorunları önemli ölçüde iyileştirir. Bununla ilgili bir ayrıntı, C'den farklı olarak int ve int64'ün, int 64 bitlik bir tür olsa bile farklı türler olmasıdır. İnt türü geneldir; Bir tamsayının kaç bit tuttuğunu önemsiyorsanız, Go sizi açık sözlü olmaya teşvik eder.

➡️ Sabitler Go'da nasıl çalışır?

Go, farklı sayısal türlerdeki değişkenler arasında dönüşüm konusunda katı olmasına rağmen, dildeki sabitler çok daha esnektir. 23, 3.14159 ve math.Pi gibi değişmez sabitler, keyfi bir hassasiyetle ve taşma veya yetersizlik olmadan bir tür ideal sayı alanı kaplar. Örneğin, math.Pi'nin değeri kaynak kodda 63 basamak olarak belirtilir ve değeri içeren sabit ifadeler, bir float64'ün tutabileceğinin ötesinde hassasiyeti korur. Yalnızca sabit veya sabit ifade bir değişkene (programdaki bir bellek konumuna) atandığında, normal kayan nokta özelliklerine ve hassasiyetine sahip bir "bilgisayar" numarası olur.

Ayrıca, bunlar tiplenmiş değerler değil, sadece sayılar oldukları için, Go'daki sabitler değişkenlere göre daha özgürce kullanılabilir, böylece katı dönüştürme kuralları etrafındaki bazı gariplikleri yumuşatır.Aşağıdaki gibi ifadeler yazılabilir:

sqrt2 := math.Sqrt(2)

derleyiciden şikayet etmeden ideal sayı 2, math.Sqrt çağrısı için güvenli ve doğru bir şekilde float64'e dönüştürülebilir.

Sabitler başlıklı bir blog yazısı bu konuyu daha ayrıntılı olarak araştırıyor. Ve bu dökümandan sabitleri inceleyebilirsiniz.

pageSabitler

➡️ Map neden built-in (yerleşik)?

Stringler ile aynı nedeni şudur: o kadar güçlü ve önemli bir veri yapısıdır ki sözdizimsel destek ile mükemmel bir uygulama sağlamak, programlamayı daha keyifli hale getirir. Go'nun map uygulamasının, kullanımların büyük çoğunluğuna hizmet edecek kadar güçlü olduğuna inanıyoruz. Belirli bir uygulama özel bir uygulamadan yararlanabiliyorsa, bir tane yazmak mümkündür, ancak sözdizimsel olarak o kadar kullanışlı olmayacaktır; bu makul bir değiş tokuş gibi görünüyor.

➡️ Map neden dilimlere (slices) anahtar (key) olarak izin vermiyor?

Harita arama, dilimlerin uygulanmadığı bir eşitlik operatörü gerektirir. Eşitliği uygulamazlar çünkü eşitlik bu tür türlerde iyi tanımlanmamıştır; sığ ve derin karşılaştırma, işaretçi ile değer karşılaştırması, özyinelemeli türlerle nasıl başa çıkılacağı gibi birçok husus vardır. Bu konuyu tekrar gözden geçirebiliriz - ve dilimler için eşitliği uygulamak mevcut programları geçersiz kılmaz - ancak dilimlerin eşitliğinin ne anlama geldiği konusunda net bir fikir olmadan, şimdilik bunu dışarıda bırakmak daha kolaydı.

Go 1'de, önceki sürümlerden farklı olarak, yapılar ve diziler için eşitlik tanımlanmıştır, bu nedenle bu tür türler eşleme anahtarları olarak kullanılabilir. Yine de dilimler hala bir eşitlik tanımına sahip değil.

➡️ Diziler değer iken neden map'ler, dilimler ve kanallar referanslarıdır?

Bu konuyla ilgili çok fazla tarih var. Eskiden, map'ler ve kanallar sözdizimsel olarak işaretçilerdi ve işaretçi olmayan bir örneği bildirmek veya kullanmak imkansızdı. Ayrıca dizilerin nasıl çalışması gerektiğiyle uğraştık. Sonunda, işaretçilerin ve değerlerin katı bir şekilde ayrılmasının, dili kullanmayı zorlaştırdığına karar verdik. Bu türlerin ilişkili, paylaşılan veri yapılarına referans görevi görecek şekilde değiştirilmesi bu sorunları çözdü. Bu değişiklik, dile üzücü bir karmaşıklık kattı ancak kullanılabilirlik üzerinde büyük bir etkiye sahipti: Go, tanıtıldığında daha üretken ve rahat bir dil haline geldi.

🔘 Kod Yazma

➡️ Kütüphaneler nasıl belgelenir?

Go'da yazılmış, kaynak koddan paket belgelerini çıkaran ve bunu bildirimlere, dosyalara vb. Bağlantılar içeren bir web sayfası olarak hizmet veren bir program var. golang.org/pkg/ adresinde bir örnek çalışıyor. Aslında, godoc sitenin tamamını golang.org/ adresinde uygulamaktadır.

Bir godoc örneği, görüntülediği programlarda sembollerin zengin, etkileşimli statik analizlerini sağlamak üzere yapılandırılabilir; detaylar burada listelenmiştir.

Komut satırından belgelere erişim için, go aracı aynı bilgilere bir metinsel arayüzü sağlayan bir doc alt komutunu vardır.

➡️ Go programlama stili kılavuzu var mı?

Kesinlikle tanınabilir bir "Go stili" olmasına rağmen açık bir stil kılavuzu yoktur.

Go, adlandırma, düzen ve dosya organizasyonu ile ilgili kararlara rehberlik edecek kurallar oluşturmuştur. Effective Go belgesi bu konularla ilgili bazı tavsiyeler içermektedir. Daha doğrusu, gofmt programı, amacı düzen kurallarını uygulamak olan güzel bir yazıcıdır; yorumlamaya izin veren olağan yapılması ve yapılmaması gerekenler özetinin yerini alır. Depodaki tüm Go kodu ve açık kaynak dünyasının büyük çoğunluğu gofmt aracılığıyla çalıştırılmıştır.

Go Code Review Comments başlıklı belge, programcılar tarafından genellikle gözden kaçırılan Go deyiminin ayrıntılarıyla ilgili çok kısa denemelerden oluşan bir derlemedir. Go projeleri için kod incelemeleri yapan kişiler için kullanışlı bir referanstır.

➡️ Yamaları Go kütüphanelerine nasıl gönderirim?

Kütüphane kaynakları, arşivin src dizinindedir. Önemli bir değişiklik yapmak istiyorsanız, lütfen başlamadan önce posta listesinde tartışın.

Nasıl ilerleyeceğiniz hakkında daha fazla bilgi için Go projesine katkıda bulunmak belgesine bakın.

➡️ "go get" bir depoyu klonlarken neden HTTPS kullanıyor?

Şirketler genellikle giden trafiğe yalnızca standart TCP bağlantı noktaları 80 (HTTP) ve 443 (HTTPS) üzerinden izin vererek, TCP bağlantı noktası 9418 (git) ve TCP bağlantı noktası 22 (SSH) dahil olmak üzere diğer bağlantı noktalarında giden trafiği engeller. HTTP yerine HTTPS kullanırken, git varsayılan olarak sertifika doğrulamasını zorlayarak ortadaki adam, gizli dinleme ve kurcalama saldırılarına karşı koruma sağlar. Bu nedenle go getkomutu, güvenlik için HTTPS kullanır. Git, HTTPS üzerinden kimlik doğrulaması yapacak veya HTTPS yerine SSH kullanacak şekilde yapılandırılabilir. HTTPS üzerinden kimlik doğrulaması yapmak için $ HOME / .netrc dosyasına git'in başvurduğu bir satır ekleyebilirsiniz:

machine github.com login USERNAME password APIKEY

GitHub hesapları için parola kişisel bir erişim belirteci olabilir.

Git, belirli bir önekle eşleşen URL'ler için HTTPS yerine SSH kullanacak şekilde de yapılandırılabilir. Örneğin, tüm GitHub erişiminde SSH kullanmak için şu satırları ~/.gitconfig dosyanıza ekleyin:

[url "ssh://git@github.com/"]
	insteadOf = https://github.com/

➡️ "Go get" kullanarak paket sürümlerini nasıl yönetmeliyim?

Projenin başlangıcından bu yana, Go'nun açık bir paket sürümleri kavramı yoktu, ancak bu değişiyor. Versiyon oluşturma, özellikle büyük kod tabanlarında önemli bir karmaşıklık kaynağıdır ve tüm Go kullanıcılarına sağlanmaya uygun olacak kadar geniş bir çeşitlilikteki durumlarda ölçekte iyi çalışan bir yaklaşım geliştirmek biraz zaman almıştır. Go 1.11 sürümü, Go modülleri biçiminde go komutuna paket sürüm oluşturma için yeni, deneysel destek ekler. Daha fazla bilgi için Go 1.11 sürüm notlarına ve go komutu belgelerine bakın.

Gerçek paket yönetimi teknolojisinden bağımsız olarak, "go get" ve daha büyük Go araç zinciri, farklı içe aktarma yollarına sahip paketlerin izolasyonunu sağlar. Örneğin, standart kitaplığın html/template ve text/template, her ikisi de "package template" olsa bile bir arada bulunur.

Bu gözlem, paket yazarları ve paket kullanıcıları için bazı tavsiyelere yol açar. Kamusal kullanıma yönelik paketler, geriye dönük uyumluluğu korumaya çalışmalıdır. gelişmek. Go 1 uyumluluk yönergeleri burada iyi bir referanstır: dışa aktarılan adları kaldırmayın, etiketli bileşik değişmez değerleri teşvik edin, vb. Farklı işlevler gerekiyorsa, eskisini değiştirmek yerine yeni bir ad ekleyin. Tam bir ara verilmesi gerekiyorsa, yeni bir içe aktarma yolu ile yeni bir paket oluşturun. Harici olarak sağlanan bir paket kullanıyorsanız ve beklenmedik şekillerde değişebileceğinden endişeleniyorsanız, ancak henüz Go modüllerini kullanmıyorsanız, en basit çözüm onu ​​yerel deponuza kopyalamaktır. Bu, Google'ın dahili olarak kullandığı yaklaşımdır ve "vendoring" adı verilen bir teknik aracılığıyla go komutuyla desteklenir. Bu, bağımlılığın bir kopyasını, onu yerel bir kopya olarak tanımlayan yeni bir içe aktarma yolu altında depolamayı içerir. Ayrıntılar için tasarım belgesine bakın.

🔘 İşaretçiler ve Tahsis

➡️ Fonksiyon parametreleri ne zaman değere göre aktarılır?

C ailesindeki tüm dillerde olduğu gibi, Go'daki her şey değer bazında aktarılır. Diğer bir deyişle, bir işlev, değeri parametreye atayan bir atama ifadesi varmış gibi, her zaman iletilmekte olan şeyin bir kopyasını alır. Örneğin, bir fonksiyona bir int değerinin iletilmesi, int'in bir kopyasını oluşturur ve bir işaretçi değerinin iletilmesi, işaretçinin bir kopyasını oluşturur, ancak gösterdiği verilerin bir kopyasını oluşturmaz. (Bunun yöntem alıcılarını nasıl etkilediğiyle ilgili bir tartışma için sonraki bölüme bakın.) Map ve dilim (slice) değerleri, işaretçiler gibi davranır: bunlar, temel alınan map'e veya dilim verilerine işaretçiler içeren tanımlayıcılardır.

Bir map'in veya dilim değerinin kopyalanması, işaret ettiği verileri kopyalamaz. Bir arayüz değerinin kopyalanması, arayüz değerinde depolanan şeyin bir kopyasını oluşturur. Arayüz değeri bir yapı (struct) içeriyorsa, arayüz değerinin kopyalanması yapının bir kopyasını oluşturur. Arabirim değeri bir işaretçi tutuyorsa, arayüz değerinin kopyalanması işaretçinin bir kopyasını oluşturur, ancak yine işaret ettiği veriyi oluşturmaz. Bu tartışmanın, işlemlerin anlambilim. Gerçek uygulamalar, optimizasyonlar anlambilimini değiştirmediği sürece kopyalamayı önlemek için optimizasyonları uygulayabilir.

➡️ Bir arayüze işaretçi ne zaman kullanmalıyım?

Neredeyse hiç. Arayüz değerlerine yönelik işaretçiler yalnızca, gecikmeli değerlendirme için bir arayüz değerinin türünü gizlemeyi içeren nadir, zor durumlarda ortaya çıkar.

Bir arayüz bekleyen bir işleve bir arayüz değerine bir işaretçi iletmek yaygın bir hatadır. Derleyici bu hatadan şikayet eder, ancak durum yine de kafa karıştırıcı olabilir, çünkü bazen bir arayüzü karşılamak için bir işaretçi gerekir. Buradaki fikir, somut bir tipe bir işaretçi bir arayüzü karşılayabilmesine rağmen, bir istisna dışında, bir arayüze yönelik bir işaretçinin bir arayüze asla karşılamayacağıdır.

Değişken tanımlamayı düşünün,

var w io.Writer

fmt.Fprintf yazdırma fonksiyonu, ilk argüman olarak io.Writer'ı karşılayan bir değer alır - bu, kurallı Write metodunu uygulayan bir şeydir. Böylece yazabiliriz

Ancak w'nin adresini geçersek, program derlenmeyecektir.

fmt.Fprintf(&w, "hello, world\n") //Derleme-zamanı hatası.

Bunun tek istisnası, herhangi bir değerin, hatta bir arayüze işaretçi bile, boş arayüze türündeki bir değişkene (interface{}) atanabilmesidir. Öyle olsa bile, değerin bir arayüze işaretçi olması neredeyse kesinlikle bir hatadır; sonuç kafa karıştırıcı olabilir.

➡️ Metodları (struct fonksiyonlar) değerler veya işaretçiler üzerinde tanımlamalı mıyım?

func (s *MyStruct) pointerMethod() { } // işaretçi metod
func (s MyStruct) valueMethod()  { } // değer metod

İşaretçilere alışkın olmayan programcılar için bu iki örnek arasındaki ayrım kafa karıştırıcı olabilir, ancak durum aslında çok basittir. Bir tür üzerinde bir metodu tanımlarken, alıcı (yukarıdaki örneklerde s) tam olarak metodun bir argümanıymış gibi davranır. Alıcının bir değer olarak mı yoksa bir işaretçi olarak mı tanımlanacağı aynı sorudur, o halde, bir fonksiyon bağımsız değişkeninin bir değer mi yoksa bir işaretçi mi olması gerektiği sorusudur.

Dikkat edilmesi gereken birkaç nokta var. İlk ve en önemlisi, metodun alıcıyı değiştirmesi gerekiyor mu? Eğer öyleyse, alıcının bir işaretçi olması gerekir. (Dilimler ve map'ler referans görevi görür, bu nedenle hikayeleri biraz daha inceliklidir, ancak örneğin bir yöntemdeki bir dilimin uzunluğunu değiştirmek için alıcının yine de bir işaretçi olması gerekir.)

Yukarıdaki örneklerde, pointerMethod alanlarını değiştirirse s, arayan bu değişiklikleri görecektir, ancak valueMethod, arayanın argümanının bir kopyasıyla çağrılır (bu, bir değeri iletmenin tanımıdır), bu nedenle yaptığı değişiklikler görünmez olacaktır arayana.

Bu arada, Java metodlarında alıcılar her zaman işaretçilerdir, ancak işaretçi doğaları bir şekilde gizlenmiştir (ve dile değer alıcıları eklemek için bir öneri vardır). Sıradışı olan, Go'daki değer alıcılarıdır. İkincisi, verimliliğin dikkate alınmasıdır. Alıcı büyükse, örneğin büyük bir yapıya sahipse, bir işaretçi alıcı kullanmak çok daha ucuz olacaktır.

Sırada tutarlılık var. Türün bazı metodlarının işaretçi alıcıları olması gerekiyorsa, geri kalanı da olmalıdır, bu nedenle metod kümesi türün nasıl kullanıldığına bakılmaksızın tutarlıdır. Ayrıntılar için metod kümeleri bölümüne bakın.

Temel türler, dilimler ve küçük yapılar gibi türler için, bir değer alıcısı çok ucuzdur, bu nedenle metodun anlambilimi bir işaretçi gerektirmedikçe, bir değer alıcısı verimli ve nettir.

➡️ Make ve New arasındaki fark nedir?

Kısaca: new, bellek ayırır. Make ise dilim, map ve kanal türlerini başlatır.

Daha fazla ayrıntı için Effective Go'nun ilgili bölümüne bakın.

➡️ Bir int türün 64bitlik makinedeki büyüklüğü nedir?

Int ve uint boyutları uygulamaya özgüdür ancak belirli bir platformda birbirleriyle aynıdır. Taşınabilirlik için, belirli bir değer boyutuna dayanan kod, int64 gibi açıkça boyutlandırılmış bir tür kullanmalıdır. 32-bit makinelerde derleyiciler varsayılan olarak 32-bit tamsayılar kullanırken, 64-bit makinelerde tamsayılar 64 bit'e sahiptir. (Tarihsel olarak bu her zaman doğru değildi.)

Öte yandan, kayan nokta skalerleri ve karmaşık türler her zaman boyutlandırılır (kayan nokta veya karmaşık temel türler yoktur), çünkü programcılar kayan noktalı (burada float'dan bahsediyor) sayıları kullanırken hassasiyetin farkında olmalıdır. Bir (türlenmemiş - untyped) kayan nokta sabiti için kullanılan varsayılan tür float64'tür. Böylece foo: = 3.0, float64 türünde bir değişken foo bildirir. Bir (türlenmemiş) sabit tarafından başlatılan float32 değişkeni için değişken türü, değişken bildiriminde açıkça belirtilmelidir:

var foo float32 = 3.0

Alternatif olarak, sabite foo: = float32 (3.0) 'da olduğu gibi dönüşümlü bir tür verilmelidir.

➡️ Bir değişkenin yığın üzerinde mi yoksa yığın üzerinde tahsis edildiğini nasıl anlarım?

Doğruluk açısından, bilmenize gerek yok. Go'daki her değişken, kendisine referans olduğu sürece var olur. Uygulama tarafından seçilen depolama konumu, dilin anlambilimiyle ilgisizdir.

Depolama konumu, verimli programlar yazma üzerinde bir etkiye sahiptir. Mümkün olduğunda, Go derleyicileri, o işlevin yığın çerçevesindeki bir işleve yerel olan değişkenleri tahsis eder. Ancak, derleyici işlev döndükten sonra değişkene başvurulmadığını kanıtlayamazsa, derleyicinin işaretçi hatalarının sarkmasını önlemek için değişkeni çöpte toplanan yığın üzerinde tahsis etmesi gerekir.

Ayrıca, yerel bir değişken çok büyükse, onu yığın yerine yığın üzerinde depolamak daha mantıklı olabilir. Mevcut derleyicilerde, bir değişkenin adresi alınmışsa, bu değişken öbek üzerinde tahsisat için bir adaydır. Bununla birlikte, temel bir kaçış analizi, bu tür değişkenlerin işlevin geri dönüşünü geçemez ve tanımsız yığındır.

➡️ Go işlemim neden bu kadar çok sanal bellek kullanıyor?

Go bellek ayırıcısı, ayırmalar için bir alan olarak büyük bir sanal bellek bölgesini ayırır. Bu sanal bellek, belirli Go işlemi için yereldir; rezervasyon, diğer bellek işlemlerini mahrum etmez.

Bir Go işlemine ayrılan gerçek bellek miktarını bulmak için Unix top komutunu kullanın ve RES (Linux) veya RSIZE (macOS) sütunlarına bakın.

🔘 Eşzamanlılık

➡️ Hangi işlemler atomiktir? Mutexler ne olacak?

Go'daki işlemlerin atomikliğine ilişkin bir açıklama Go Bellek Modeli belgesinde bulunabilir.

Düşük seviyeli senkronizasyon ve atomik ilkeller, sync ve sync/atomic paketlerinde mevcuttur.

Bu paketler, referans sayılarını artırmak veya küçük ölçekli karşılıklı dışlamayı garanti etmek gibi basit görevler için iyidir. Eşzamanlı sunucular arasında koordinasyon gibi daha yüksek seviyeli işlemler için, daha yüksek seviyeli teknikler daha güzel programlara yol açabilir ve Go, bu yaklaşımı kendi düzenleri ve kanalları aracılığıyla destekler. Örneğin, programınızı belirli bir veri parçasından her seferinde yalnızca bir gorutin sorumlu olacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Bu yaklaşım, orijinal Go atasözü ile özetlenmiştir.

Hafızayı paylaşarak iletişim kurmayın. Bunun yerine, iletişim kurarak hafızayı paylaşın. Bu kavramın ayrıntılı bir tartışması için, İletişimi Kurarak Belleği Paylaşma kod yürüyüşüne ve ilgili makalesine bakın. Büyük eşzamanlı programlar muhtemelen bu iki araç setinden ödünç alır.

➡️ Programım neden daha fazla CPU ile daha hızlı çalışmıyor?

Bir programın daha fazla CPU ile daha hızlı çalışıp çalışmadığı, çözmekte olduğu soruna bağlıdır. Go dili, gorutinler ve kanallar gibi eşzamanlılık ilkelleri sağlar, ancak eşzamanlılık yalnızca temeldeki sorun doğası gereği paralel olduğunda paralellik sağlar.

Doğası gereği sıralı olan sorunlar, daha fazla CPU eklenerek hızlandırılamazken, paralel olarak yürütülebilen parçalara ayrılabilen sorunlar bazen dramatik bir şekilde hızlandırılabilir. Bazen daha fazla CPU eklemek bir programı yavaşlatabilir. Pratik anlamda, eşitleme veya iletişim için yararlı hesaplamalar yapmaktan daha fazla zaman harcayan programlar, birden çok işletim sistemi iş parçacığı kullanırken performans düşüşü yaşayabilir. Bunun nedeni, iş parçacıkları arasında veri geçişinin, önemli bir maliyeti olan bağlamları değiştirmeyi gerektirmesidir ve bu maliyet daha fazla CPU ile artabilir. Örneğin, Go spesifikasyonundaki ana elek örneğinin pek çok gorutini başlatmasına rağmen önemli bir paralelliği yoktur; sayısını artırmak thread'ler (CPU'lar) hızlandırmaktan çok yavaşlatır.

Bu konu hakkında daha fazla ayrıntı için Concurrency is not Parallelism başlıklı konuşmaya bakın.

➡️ CPU sayısını nasıl kontrol edebilirim?

Yürütülen programlı dizinler için aynı anda kullanılabilen CPU sayısı, varsayılan değeri mevcut CPU çekirdeği sayısı olan GOMAXPROCS kabuk ortam değişkeni tarafından kontrol edilir. Paralel yürütme potansiyeli olan programlar bu nedenle bunu varsayılan olarak çoklu CPU'lu bir makinede gerçekleştirmelidir. Kullanılacak paralel CPU sayısını değiştirmek için ortam değişkenini ayarlayın veya çalışma zamanı desteğini farklı sayıda iş parçacığı kullanacak şekilde yapılandırmak için çalışma zamanı paketinin benzer adlandırılmış işlevini kullanın. 1 olarak ayarlamak, bağımsız gorutinleri sırayla yürütmeye zorlayarak gerçek paralellik olasılığını ortadan kaldırır. Çalışma zamanı, birden çok bekleyen G / Ç isteğine hizmet vermek için GOMAXPROCS değerinden daha fazla iş parçacığı ayırabilir.

GOMAXPROCS yalnızca aynı anda kaç tane gorutinin çalıştırabileceğini etkiler; sistem çağrılarında keyfi olarak daha fazlası engellenebilir. Go'nun gorutin programlayıcısı, zamanla gelişmesine rağmen olması gerektiği kadar iyi değildir. Gelecekte daha iyi olabilir OS iş parçacığı kullanımını optimize eder. Şimdilik, performans sorunları varsa, GOMAXPROCS'u uygulama bazında ayarlamak yardımcı olabilir.

➡️ Gorutin olarak çalışan kapanışlarda ne olur?

Eşzamanlı kapanışlar kullanıldığında bazı karışıklıklar ortaya çıkabilir. Aşağıdaki programı düşünün:

func main() {
  done := make(chan bool)

  values := []string{"a", "b", "c"}
  for _, v := range values {
    go func() {
      fmt.Println(v)
      done <- true
    }()
  }

  // çıkmadan önce tüm goroutinlerin tamamlanmasını bekle
  for _ = range values {
    <-done
  }
}

Bir kimse yanlışlıkla çıktı olarak a, b, c'yi görmeyi bekleyebilir. Bunun yerine muhtemelen göreceğiniz şey c, c, c'dir. Bunun nedeni, döngünün her yinelemesinin v değişkeninin aynı örneğini kullanmasıdır, bu nedenle her kapanış bu tek değişkeni paylaşır. Kapatma çalıştığında, fmt.Println yürütüldüğünde v değerini yazdırır, ancak gorutin başlatıldıktan sonra v değiştirilmiş olabilir. Bunu ve diğer sorunları ortaya çıkmadan önce tespit etmeye yardımcı olmak için go vet komutunu kullanın.

v'nin geçerli değerini, başlatıldığında her kapanışa bağlamak için, her yinelemede yeni bir değişken oluşturmak için iç döngü değiştirilmelidir. Bir yol, değişkeni kapanışa bir argüman olarak iletmektir:

  for _, v := range values {
    go func(u string) {
      fmt.Println(u)
      done <- true
    }(v)
  }

Bu örnekte, v'nin değeri anonim işleve argüman olarak aktarılır. Bu değere daha sonra fonksiyonun içinde u değişkeni olarak erişilebilir. Daha da kolay olanı, tuhaf görünebilecek ancak Go'da iyi çalışan bir tanımlama stili kullanarak yeni bir değişken oluşturmaktır:

  for _, v := range values {
    v := v // create a new 'v'.
    go func() {
      fmt.Println(v)
      done <- true
    }()
  }

Her yineleme için yeni bir değişken tanımlamayan dilin bu davranışı, geçmişe bakıldığında bir hata olabilir. Daha sonraki bir sürümde ele alınabilir, ancak uyumluluk için Go sürüm 1'de değiştirilemez.

🔘 Fonksiyonlar ve Metodlar (Structlar için fonksiyonlar)

➡️ T ve * T'nin neden farklı metod atamaları var?

Go spesifikasyonunun dediği gibi, T türünün metod kümesi, alıcı türü T olan tüm metodlardan oluşurken, karşılık gelen işaretçi türü T, alıcı T veya *T olan tüm yöntemlerden oluşur. Bu, *T yöntem kümesidir. T'yi içerir, ancak tersini içermez. Bu ayrım, bir arabirim değeri bir T işaretçisi içeriyorsa, bir yöntem çağrısı işaretçinin başvurusunu kaldırarak bir değer elde edebildiği için ortaya çıkar, ancak bir arabirim değeri bir T değeri içeriyorsa, bir işaretçi elde etmek için bir yöntem çağrısı için güvenli bir yol yoktur. (Bunu yapmak, bir yöntemin arayüz içindeki değerin içeriğini değiştirmesine izin verir ve bu, dil spesifikasyonu tarafından izin verilmemektedir.) Derleyicinin yönteme geçmek için bir değerin adresini alabildiği durumlarda bile, yöntem değeri değiştirirse, değişiklikler çağırıcıda kaybolur. Örnek olarak, bytes.Buffer'ın Write yöntemi bir işaretçi yerine bir değer alıcısı kullanıyorsa, bu kod:

var buf bytes.Buffer
io.Copy(buf, os.Stdin)

standart girdiyi buf'ın kendisine değil buf'ın bir Copy elemanına kopyalar. Bu neredeyse hiçbir zaman istenen davranış değildir.

🔘 Kontrol Akışı

➡️ Go neden ?: operatörüne sahip değil?

Go'da üçlü test işlemi yoktur. Aynı sonucu elde etmek için aşağıdakileri kullanabilirsiniz:

if expr {
  n = trueVal
} else {
  n = falseVal
}

Go'da olmayan ?:, dilin tasarımcılarının işlemin aşılmaz karmaşık ifadeler yaratmak için çok sık kullanıldığını görmeleridir. If-else formu, daha uzun olmasına rağmen, tartışmasız bir şekilde daha nettir. Bir dilin yalnızca bir koşullu kontrol akışı yapısına ihtiyacı vardır.

🔘 Paketler ve Testing

➡️ Nasıl çok dosyalı paket oluştururum?

Paketin tüm kaynak dosyalarını tek başlarına bir dizine koyun. Kaynak dosyalar isteğe bağlı olarak farklı dosyalardan öğelere başvurabilir; ileri tanımlamalara veya bir başlık dosyasına gerek yoktur. Birden çok dosyaya bölünmek dışında, paket tek dosyalık bir paket gibi derlenecek ve test edilecektir.

➡️ Nasıl birim testi yazarım?

Paket kaynaklarınızla aynı dizinde _test.go ile biten yeni bir dosya oluşturun. Bu dosyanın içine, "testing" i içe aktarın ve formun işlevlerini yazın

func TestFoo(t *testing.T) {
  ...
}

Bu dizindeyken go test komutunu çalıştırın. Bu komut dosyası Test fonksiyonlarını bulur, bir test ikili dosyası oluşturur ve çalıştırır.

Daha fazla ayrıntı için How to Write Go Code belgesine, testing paketine ve go test alt komutuna bakın.

➡️ Test için en sevdiğim yardımcı fonksiyon nerede?

Go'nun standart test paketi, birim testleri yazmayı kolaylaştırır, ancak onaylama işlevleri gibi diğer dillerin test çerçevelerinde sağlanan özelliklerden yoksundur. Bu belgenin daha önceki bir bölümü Go'nun neden iddialara sahip olmadığını ve aynı argümanlar testlerde assert kullanımı için de geçerli olduğunu açıkladı. Doğru hata işleme, biri başarısız olduktan sonra diğer testlerin çalıştırılmasına izin vermek anlamına gelir, böylece hatayı ayıklayan kişi neyin yanlış olduğunu tam olarak görebilir. İsPrime'ın 2, 3, 5 ve 7 (veya 2, 4, 8 ve 16 için) için yanlış cevap verdiğini rapor etmek, isPrime'ın 2 için yanlış cevap verdiğini ve bu nedenle hayır cevabını vermekten daha yararlıdır. daha fazla test yapıldı. Test hatasını tetikleyen programcı, başarısız olan koda aşina olmayabilir.

İyi bir hata mesajı yazmak için harcanan zaman artık daha sonra test sona erdiğinde karşılığını veriyor. Bununla ilgili bir nokta, test çerçevelerinin, koşullu ifadeler, kontroller ve baskı mekanizmaları ile kendi mini dillerine dönüşme eğiliminde olmasıdır. ancak Go tüm bu yeteneklere zaten sahiptir; neden onları yeniden yarattın? Go'da testler yazmayı tercih ederiz; öğrenilmesi gereken daha az dildir ve bu yaklaşım, testleri basit ve anlaşılması kolay tutar.

İyi hatalar yazmak için gereken ekstra kod miktarı tekrarlayıcı ve ezici görünüyorsa, test, bir veri yapısında tanımlanmış bir girdi ve çıktı listesi üzerinde yinelenen tabloya dayalıysa daha iyi çalışabilir (Go, veri yapısı değişmezleri için mükemmel bir desteğe sahiptir). İyi bir test ve iyi hata mesajları yazma işi daha sonra birçok test senaryosuna göre amortismana tabi tutulacaktır. Standart Go kitaplığı, fmt paketi için biçimlendirme testleri gibi açıklayıcı örneklerle doludur.

➡️ X neden standart kütüphanede yok?

Standart kütüphanenin amacı, çalışma zamanını desteklemek, işletim sistemine bağlanmak ve biçimlendirilmiş G / Ç ve ağ iletişimi gibi birçok Go programının gerektirdiği temel işlevleri sağlamaktır. Ayrıca, kriptografi ve HTTP, JSON ve XML gibi standartlar için destek dahil olmak üzere web programlama için önemli öğeler içerir.

Neyin dahil edileceğini tanımlayan net bir kriter yok çünkü uzun zamandır bu tek Go kütüphanesi idi. Bununla birlikte, bugün neyin ekleneceğini tanımlayan kriterler var. Standart kitaplığa yeni eklemeler nadirdir ve dahil etme çıtası yüksektir. Standart kitaplığa dahil edilen kod, büyük bir sürekli bakım maliyeti taşır (genellikle orijinal yazar dışındaki kişiler tarafından karşılanır), Go 1 uyumluluk taahhüdüne (API'deki herhangi bir kusur için engelleme düzeltmeleri) tabidir ve Go sürümüne tabidir.

Program, hata düzeltmelerinin kullanıcılara hızlı bir şekilde sunulmasını önler. Yeni kodların çoğu standart kitaplığın dışında yaşamalı ve go tool ile erişilebilir olmalıdır. git komuta al. Bu tür kodların kendi bakımcıları, yayın döngüsü ve uyumluluk garantileri olabilir. Kullanıcılar godoc.org adresinde paketleri bulabilir ve belgelerini okuyabilir. Standart kütüphanede log/syslog gibi gerçekten ait olmayan parçalar olsa da, Go 1 uyumluluk vaadi nedeniyle kitaplıktaki her şeyi korumaya devam ediyoruz. Ancak çoğu yeni kodu başka bir yerde yaşamaya teşvik ediyoruz.

🔘 İmplemantasyonlar

➡️ Derleyicileri oluşturmak için hangi derleyici teknolojisi kullanılır?

Go için birkaç üretim derleyicisi ve çeşitli platformlar için geliştirilmekte olan birkaç başka derleyici vardır. Varsayılan derleyici gc, go komutunun desteğinin bir parçası olarak Go dağıtımına dahildir. Gc, başlangıçta önyüklemenin zorlukları nedeniyle C dilinde yazılmıştır - bir Go ortamı kurmak için bir Go derleyicisine ihtiyacınız vardır. Ancak işler gelişti ve Go 1.5 sürümünden bu yana derleyici bir Go programı oldu. Derleyici, bu tasarım belgesinde ve konuşmada açıklandığı gibi otomatik çeviri araçları kullanılarak C'den Go'ya dönüştürüldü.

Bu nedenle, derleyici artık "kendi kendine barındırılıyor", bu da önyükleme sorunuyla yüzleşmemiz gerektiği anlamına geliyor. Çözüm, çalışan bir C kurulumunda olduğu gibi, çalışan bir Go kurulumuna sahip olmaktır. Kaynağından yeni bir Go ortamının nasıl ortaya çıkarılacağının hikayesi burada ve burada anlatılmaktadır.

Gc, Go'da özyinelemeli bir iniş ayrıştırıcıyla yazılır ve yine Go'da yazılan ancak Plan 9 yükleyiciye dayanan özel bir yükleyici kullanır, ELF / Mach-O / PE ikili dosyaları oluşturmak için. Projenin başlangıcında gc için LLVM kullanmayı düşündük, ancak performans hedeflerimizi karşılamak için çok büyük ve yavaş olduğuna karar verdik. Geriye dönüp bakıldığında daha önemli olan, LLVM ile başlamak, Go'nun gerektirdiği ancak standart C kurulumunun bir parçası olmayan bazı ABI ve yığın yönetimi gibi ilgili değişiklikleri uygulamaya koymayı zorlaştırırdı. Ancak şimdi yeni bir LLVM uygulaması bir araya gelmeye başlıyor.

Gccgo derleyicisi, standart GCC arka ucuna bağlı özyinelemeli bir iniş ayrıştırıcısı ile C ++ ile yazılmış bir ön uçtur. Go'nun bir Go derleyicisini uygulamak için iyi bir dil olduğu ortaya çıktı, ancak asıl amacı bu değildi. Başından beri kendi kendine barındırılmaması, Go'nun tasarımının ağa bağlı sunucular olan orijinal kullanım durumuna odaklanmasına izin verdi. Go'nun kendisini erken derlemesine karar vermiş olsaydık, derleyici yapımı için daha çok hedeflenmiş bir dil bulabilirdik, bu değerli bir hedef ama sahip olduğumuz değil başlangıçta.

Gc bunları kullanmasa da (henüz), Go paketinde yerel bir sözcük ve ayrıştırıcı mevcuttur ve ayrıca yerel bir tür denetleyici de vardır.

➡️ Çalışma zamanı desteği nasıl uygulanır?

Yine, önyükleme sorunları nedeniyle, çalışma zamanı kodu başlangıçta çoğunlukla C ile yazılmıştır (küçük bir montajlayıcı ile), ancak o zamandan beri Go'ya çevrilmiştir (bazı assembler bitleri hariç). Gccgo'nun çalışma zamanı desteği glibc kullanır. Gccgo derleyicisi, altın bağlayıcıda yapılan son değişikliklerle desteklenen, segmentli yığınlar adı verilen bir teknik kullanarak gorutinleri uygular. Gollvm benzer şekilde ilgili LLVM altyapısı üzerine inşa edilmiştir.

➡️ Basit programım neden büyük dosya boyutlu?

Gc araç zincirindeki bağlayıcı, varsayılan olarak statik bağlantılı ikili dosyalar oluşturur. Bu nedenle tüm Go ikili dosyaları, dinamik tür kontrollerini, yansımayı ve hatta panik zamanı yığın izlerini desteklemek için gerekli çalışma zamanı tür bilgileriyle birlikte Go çalışma zamanını içerir.

Linux'ta gcc kullanılarak statik olarak derlenen ve bağlanan basit bir C "merhaba, dünya" programı, bir printf uygulaması da dahil olmak üzere yaklaşık 750 kB'dir. fmt.Printf kullanan eşdeğer bir Go programı birkaç megabayt ağırlığındadır, ancak bu daha güçlü çalışma zamanı desteği ve tür ve hata ayıklama bilgileri içerir. Gc ile derlenen bir Go programı -ldflags = -w bayrağına bağlanarak DWARF oluşturmayı devre dışı bırakarak ikili dosyadan hata ayıklama bilgilerini kaldırabilir, ancak başka bir işlev kaybı olmaz. Bu, ikili boyutu önemli ölçüde azaltabilir.

➡️ Kullanılmayan değişken/içe aktarım ile ilgili uyarıları durdurabilir miyim?

Kullanılmayan bir değişkenin varlığı bir hatayı gösterebilirken, kullanılmayan içe aktarmalar derlemeyi yavaşlatır, bir program zamanla kod ve programcıları biriktirdikçe önemli hale gelebilir. Bu nedenlerle Go, kullanılmayan değişkenler veya içe aktarmalar içeren programları derlemeyi reddeder, uzun vadeli oluşturma hızı ve program netliği için kısa vadeli kolaylık ticaretini yapar.

Yine de, kod geliştirirken, bu durumları geçici olarak oluşturmak yaygındır ve program derlenmeden önce bunları düzenlemenin gerekmesi can sıkıcı olabilir. Bazıları, bu kontrolleri kapatmak veya en azından uyarılara indirgemek için bir derleyici seçeneği talep etti. Böyle bir seçenek eklenmemiştir, çünkü derleyici seçenekleri dilin anlamını etkilememelidir ve Go derleyicisi uyarıları değil, yalnızca derlemeyi engelleyen hataları bildirdiği için. Hiçbir uyarı almamanın iki nedeni vardır. İlk olarak, şikayet etmeye değerse, kodu düzeltmeye değer. (Ve düzeltmeye değmiyorsa, buna değmez İkinci olarak, derleyicinin uyarılar oluşturması, uygulamayı, derlemeyi gürültülü hale getirebilecek zayıf durumlar hakkında uyarmaya ve düzeltilmesi gereken gerçek hataları maskelemeye teşvik eder. Yine de durumu ele almak kolaydır. Geliştirme sırasında kullanılmayan şeylerin devam etmesine izin vermek için boş tanımlayıcıyı kullanın.

import "unused"

// This declaration marks the import as used by referencing an
// item from the package.
var _ = unused.Item // TODO: Delete before committing!

func main() {
  debugData := debug.Profile()
  _ = debugData // Used only during debugging.
  ....
}

Günümüzde çoğu Go programcısı, Goimports adlı bir araç kullanıyor, bu da Go kaynak dosyasını doğru içe aktarmaları elde etmek için otomatik olarak yeniden yazıyor ve uygulamada kullanılmayan içe aktarma sorununu ortadan kaldırıyor. Bu program, bir Go kaynak dosyası yazıldığında otomatik olarak çalışması için çoğu düzenleyiciye kolayca bağlanır.

➡️ Virüs tarama yazılımım neden Go dağıtımıma veya derlenmiş ikili dosyama virüs bulaştığını düşünüyor?

Bu, özellikle Windows makinelerde yaygın bir durumdur ve neredeyse her zaman yanlış bir pozitiftir. Ticari virüs tarama programları, diğer dillerden derlenenler kadar sık ​​görmedikleri Go ikili dosyalarının yapısı nedeniyle genellikle karıştırılır. Go dağıtımını yeni yüklediyseniz ve sistem virüs bulaştığını bildirirse, bu kesinlikle bir hatadır.

Gerçekten kapsamlı olmak için, sağlama toplamını indirilenler sayfasındakilerle karşılaştırarak indirmeyi doğrulayabilirsiniz. Her durumda, raporun hatalı olduğuna inanıyorsanız, lütfen virüs tarayıcınızın tedarikçisine bir hata bildirin. Belki zamanla virüs tarayıcıları Go programlarını anlamayı öğrenebilir.

🔘 Performans

➡️ Go, X karşılaştırmasında neden kötü performans gösteriyor?

Go'nun tasarım hedeflerinden biri, karşılaştırılabilir programlar için C'nin performansına yaklaşmaktır, ancak bazı kıyaslamalarda, golang.org/x/exp/shootout'taki birkaçı da dahil olmak üzere, oldukça zayıf bir şekilde işliyor. En yavaş olanlar, karşılaştırılabilir performansın sürümlerinin Go'da bulunmadığı kütüphanlere bağlıdır. Örneğin, pidigits.go, çok duyarlıklı bir matematik paketine bağlıdır ve Go'nun aksine C sürümleri GMP'yi (optimize edilmiş derleyicide yazılmıştır) kullanır. Normal ifadelere (örneğin regex-dna.go) dayanan karşılaştırmalar, esasen Go'nun yerel regexp paketini PCRE gibi olgun, yüksek düzeyde optimize edilmiş düzenli ifade kitaplıklarıyla karşılaştırıyor.

Kıyaslama oyunları kapsamlı ayarlamalarla kazanılır ve kıyaslamaların çoğunun Go sürümleri dikkat gerektirir. Karşılaştırılabilir C ve Go programlarını ölçerseniz (reverse-complement.go bir örnektir), iki dilin ham performansta bu paketin gösterdiğinden çok daha yakın olduğunu göreceksiniz.

Yine de, iyileştirme için yer var. Derleyiciler iyidir ancak daha iyi olabilir, birçok kütüphane büyük performans çalışmasına ihtiyaç duyar ve çöp toplayıcı henüz yeterince hızlı değildir. (Öyle olsa bile, gereksiz çöp üretmemeye özen göstermenin çok büyük bir etkisi olabilir.)

Her durumda, Go genellikle çok rekabetçi olabilir. Dil ve araçlar geliştikçe birçok programın performansında önemli gelişmeler olmuştur. Bilgilendirici bir örnek için Go programlarını profilleme hakkındaki blog gönderisine bakın.

🔘 C'den Değişiklikler

➡️ Sözdizimi C'den neden bu kadar farklı?

Tanımlama sözdizimi dışında, farklılıklar büyük değildir ve iki arzudan kaynaklanır. İlk olarak, sözdizimi çok fazla zorunlu anahtar sözcük, tekrar veya gizem olmadan hafif hissetmelidir. İkinci olarak, dil analiz edilmesi kolay olacak şekilde tasarlanmıştır ve bir sembol tablosu olmadan ayrıştırılabilir. Bu, hata ayıklayıcılar, bağımlılık çözümleyicileri, otomatikleştirilmiş belge çıkarıcıları, IDE eklentileri vb. Gibi araçlar oluşturmayı çok daha kolaylaştırır. C ve onun soyundan gelenler bu bakımdan herkesin bildiği gibi zordur.

➡️ Tanımlamalar neden ters yönlü yapılır?

C'ye alışkınsanız, yalnızca geriye doğrudurlar. C'de, fikir bir değişkenin türünü ifade eden bir ifade gibi bildirilmesidir, bu güzel bir fikirdir, ancak tür ve ifade gramerleri çok iyi karışmaz ve sonuçlar kafa karıştırıcı olabilir; fonksiyon işaretlerini düşünün. Go, çoğunlukla ifade ve tür sözdizimini ayırır ve bu da işleri basitleştirir (işaretçiler için * öneki kullanmak, kuralı kanıtlayan bir istisnadır). C'de tanımlamalar

int* a, b;

Go'da ise

var a, b *int

her ikisinin de işaretçi olduğunu beyan eder. Bu daha net ve daha düzenli. Ayrıca: = kısa tanımlama formu, tam değişken bildiriminin şu sırayı sunması gerektiğini savunur : = değer

var a uint64 = 1

aşağıdaki ile aynı etkidedir.

a := uint64(1)

Ayrıştırma, yalnızca ifade dilbilgisi olmayan türler için de farklı bir dilbilgisine sahip olarak basitleştirilmiştir; func ve chan gibi anahtar kelimeler her şeyi netleştirir.

Daha fazla ayrıntı için Go'nun Tanımlama Sözdizimi hakkındaki makaleye bakın.

➡️ Neden işaretçi aritmetiği yok?

Emniyet. İşaretçi aritmetiği olmadan, hatalı bir şekilde başarılı olan geçersiz bir adresi asla türetemeyecek bir dil oluşturmak mümkündür. Derleyici ve donanım teknolojisi, dizi indekslerini kullanan bir döngünün işaretçi aritmetiği kullanan bir döngü kadar verimli olabileceği noktaya kadar gelişmiştir. Ayrıca, işaretçi aritmetiğinin olmaması, çöp toplayıcının uygulanmasını basitleştirebilir.

➡️ Neden ++ ve -- tanımlama değilde ifadedir? Ve neden ön ek değilde son ektir?

İşaretçi aritmetiği olmadan, ön ve sonek artırma operatörlerinin uygunluk değeri düşer. Bunları ifade hiyerarşisinden tamamen kaldırarak, ifade sözdizimi basitleştirilir ve ++ ve - (f (i ++) ve p [i] = q [++ i] 'yi düşünün) değerlendirme sırasına ilişkin karışık sorunlar da ortadan kaldırılır. . Sadeleştirme önemlidir. sonek ve öneke gelince, her ikisi de iyi çalışır, ancak son ek sürümü daha gelenekseldir; Önek ısrarı, adı ironik bir şekilde bir sonek artışını içeren bir dil kitaplığı olan STL ile ortaya çıktı.

➡️ Neden parantez var ama noktalı virgül yok? Ve neden sonraki satırda açılış ayracı koyamazsınız?

Go, C ailesindeki herhangi bir dille çalışan programcıların aşina olduğu bir sözdizimi olan ifade gruplaması için ayraç parantezleri kullanır. Ancak noktalı virgüller insanlar için değil, ayrıştırıcılar içindir ve biz onları olabildiğince ortadan kaldırmak istedik. Go, bu amaca ulaşmak için BCPL'den bir numara ödünç alır: İfadeleri ayıran noktalı virgüller biçimsel dilbilgisi içindedir, ancak bir ifadenin sonu olabilecek herhangi bir satırın sonuna sözcük yazar tarafından önden bakmadan otomatik olarak enjekte edilir.

Bu, pratikte çok iyi çalışır, ancak bir küme ayracı stilini zorlama etkisine sahiptir. Örneğin, bir işlevin açılış ayracı tek başına bir satırda görünemez. Bazıları, korsenin bir sonraki satırda yaşamasına izin vermek için lexer'in ileriye bakması gerektiğini savundu. Biz anlaşamadık. Go kodunun gofmt tarafından otomatik olarak biçimlendirilmesi amaçlandığından, bazı stillerin seçilmesi gerekir. Bu stil, C veya Java'da kullandığınızdan farklı olabilir, ancak Go farklı bir dildir ve gofmt'nin stili diğerleri kadar iyidir.

Daha önemli - çok daha da önemlisi - tüm Go programları için tek, programatik olarak zorunlu bir formatın avantajları, belirli bir stilin algılanan dezavantajlarından büyük ölçüde ağır basar. Go'nun stilinin, Go'nun etkileşimli bir uygulamasının standart sözdizimini özel kurallar olmaksızın her seferinde bir satır olarak kullanabileceği anlamına geldiğini unutmayın.

➡️ Neden çöp toplama yapılıyor? Çok masraflı olmayacak mı?

Sistem programlarındaki en büyük muhasebe kaynaklarından biri, tahsis edilen nesnelerin yaşam sürelerini yönetmektir. Manuel olarak yapıldığı C gibi dillerde, önemli miktarda programcı zamanı tüketebilir ve genellikle zararlı hataların sebebidir. Yardımcı olmak için mekanizmalar sağlayan C ++ veya Rust gibi dillerde bile, bu mekanizmalar yazılımın tasarımı üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir ve genellikle kendi başına programlama ek yükü ekleyebilir. Bu tür programcı genel giderlerini ortadan kaldırmanın kritik olduğunu düşündük ve son birkaç yıldaki çöp toplama teknolojisindeki ilerlemeler, ağa bağlı sistemler için uygun bir yaklaşım olabileceğine dair yeterince ucuz ve yeterince düşük gecikme süresiyle uygulanabileceğine dair bize güven verdi.

Eşzamanlı programlamanın zorluğunun çoğunun kökleri nesne yaşam süresi problemine dayanır: nesneler iş parçacıkları arasında geçerken, güvenli bir şekilde serbest kalmalarını garanti etmek zahmetli hale gelir. Otomatik çöp toplama, eşzamanlı kodu çok daha kolay hale getirir yazmak. Elbette, eşzamanlı bir ortamda çöp toplamayı uygulamak başlı başına bir zorluktur, ancak bunu her programda değil bir kez karşılamak herkese yardımcı olur. Son olarak, eşzamanlılık bir yana, çöp toplama arabirimleri daha basit hale getirir çünkü bunlar arasında belleğin nasıl yönetildiğini belirtmelerine gerek yoktur. Bu, Rust gibi dillerde kaynakları yönetme sorununa yeni fikirler getiren son çalışmaların yanlış yönlendirildiği anlamına gelmez; bu çalışmayı teşvik ediyoruz ve nasıl geliştiğini görmekten heyecan duyuyoruz.

Ancak Go, yalnızca çöp toplama ve çöp toplama yoluyla nesne yaşam sürelerini ele alarak daha geleneksel bir yaklaşım benimsiyor. Mevcut uygulama, bir işaret ve süpür toplayıcıdır. Makine çok işlemcili ise, toplayıcı ana programla paralel olarak ayrı bir CPU çekirdeği üzerinde çalışır. Son yıllarda toplayıcı üzerinde yapılan büyük çalışma, büyük yığınlar için bile duraklama sürelerini sık sık milisaniyenin altındaki aralığa indirdi ve bu da çöplere yönelik başlıca itirazlardan birini ortadan kaldırıyor ağa bağlı sunucularda toplama. Algoritmayı iyileştirmeye, ek yükü ve gecikmeyi daha da azaltmaya ve yeni yaklaşımları keşfetmeye yönelik çalışmalar devam ediyor. Go ekibinden Rick Hudson'ın 2018 ISMM açılış konuşması şimdiye kadarki ilerlemeyi anlatıyor ve bazı gelecekteki yaklaşımlar öneriyor.

Performans konusuna gelince, Go'nun programcıya bellek düzeni ve tahsisi üzerinde, çöp toplama dillerinde tipik olandan çok daha fazla, hatırı sayılır bir kontrol sağladığını unutmayın. Dikkatli bir programcı, dili iyi kullanarak çöp toplama ek yükünü önemli ölçüde azaltabilir; Go'nun profil oluşturma araçlarının bir gösterimi de dahil olmak üzere, çalışılmış bir örnek için Go programlarının profilini çıkarma hakkındaki makaleye bakın.

Last updated