Switch

Switch kelimesinin Türkçe’deki anlamı anahtardır. Switch deyimi de if-else deyimi gibi koşul üzerine çalışır. Yine teorik kısmı geçip anlaşılır olması için örnek yapalım. case deyimi durumu ifade eder. Koşul sağlandığı zaman işleme devam edilmez.

package main
import "fmt"
func main() {
 i := 5
switch i {
  case 5:
   fmt.Println("i eşittir 5")
  case 10:
   fmt.Println("i eşittir 10")
  case 15:
   fmt.Println("i eşittir 15")
 }
}

Çıktımız şu şekilde olacaktır;

i eşittir 5

Switch’te koşulların gerçekleşmediği zaman işlem uygulamak istiyorsak bunu default terimi ile yaparız. Örnek;

i := 5
switch i {
case 5:
  fmt.Println("i eşittir 5")
default:
  fmt.Println("i bilinmiyor")
}

Koşulsuz Switch

Switch’in tanımını daha iyi anlayabilmeniz için koşulsuz switch kullanımına örnek verelim. Bu yöntemde switch deyiminin yanına koşul girmek yerine case deyiminin yanına koşul giriyoruz.

package main
import "fmt"
func main() {
 i := 5
switch {
  case i == 5: //i=5 olduğu için diğer case’ler sorgulanmaz
   fmt.Println("i eşittir 5")
  case i < 10:
   fmt.Println("i küçüktür 10")
  case i > 3:
   fmt.Println("i büyüktür 3")
 }
}

Çıktımız şu şekilde olacaktır;

i eşittir 5

Sonraki Koşulu Kontrol Ettirme

Durumlar içerisinde kontrol etmemiz gereken başka durumlarda olabilir. Bunun için fallthrough deyimini kullanabiliriz.

package main

import "fmt"

func main() {
	x := 5
	switch {
	case x == 5:
		fmt.Println("x 5'tir")
		fallthrough
	case x < 10:
		fmt.Println("x 10'dan küçüktür")

	}
}

Çıktımız aşağıdaki gibi olacaktır.

x 5'tir x 10'dan küçüktür

Switch'e Özel Değişken Tanımlama

Tıpkı If deyimindeki gibi Switch içerisinde de kullanabileceğimiz değişkenler tanımlayabiliriz.

switch x := 5; {
	case x == 5:
		fmt.Println("x 5'tir")
	case x < 10:
		fmt.Println("x 10'dan küçüktür")
}

Last updated