GUI (Grafiksel Kullanıcı Arayüzü)
Switch
Switch kelimesinin Türkçe’deki anlamı anahtardır. Switch deyimi de if-else deyimi gibi koşul üzerine çalışır. Yine teorik kısmı geçip anlaşılır olması için örnek yapalım. case deyimi durumu ifade eder. Koşul sağlandığı zaman işleme devam edilmez.
1
package main
2
import "fmt"
3
func main() {
4
 i := 5
5
switch i {
6
  case 5:
7
   fmt.Println("i eşittir 5")
8
  case 10:
9
   fmt.Println("i eşittir 10")
10
  case 15:
11
   fmt.Println("i eşittir 15")
12
}
13
}
Copied!
Çıktımız şu şekilde olacaktır;
i eşittir 5
Switch’te koşulların gerçekleşmediği zaman işlem uygulamak istiyorsak bunu default terimi ile yaparız. Örnek;
1
i := 5
2
switch i {
3
case 5:
4
  fmt.Println("i eşittir 5")
5
default:
6
  fmt.Println("i bilinmiyor")
7
}
Copied!

Koşulsuz Switch

Switch’in tanımını daha iyi anlayabilmeniz için koşulsuz switch kullanımına örnek verelim. Bu yöntemde switch deyiminin yanına koşul girmek yerine case deyiminin yanına koşul giriyoruz.
1
package main
2
import "fmt"
3
func main() {
4
 i := 5
5
switch {
6
  case i == 5: //i=5 olduğu için diğer case’ler sorgulanmaz
7
   fmt.Println("i eşittir 5")
8
  case i < 10:
9
   fmt.Println("i küçüktür 10")
10
  case i > 3:
11
   fmt.Println("i büyüktür 3")
12
}
13
}
Copied!
Çıktımız şu şekilde olacaktır;
i eşittir 5

Sonraki Koşulu Kontrol Ettirme

Durumlar içerisinde kontrol etmemiz gereken başka durumlarda olabilir. Bunun için fallthrough deyimini kullanabiliriz.
1
package main
2
3
import "fmt"
4
5
func main() {
6
x := 5
7
switch {
8
case x == 5:
9
fmt.Println("x 5'tir")
10
fallthrough
11
case x < 10:
12
fmt.Println("x 10'dan küçüktür")
13
14
}
15
}
Copied!
Çıktımız aşağıdaki gibi olacaktır.
x 5'tir x 10'dan küçüktür

Switch'e Özel Değişken Tanımlama

Tıpkı If deyimindeki Switch içerisinde kullanabileceğimiz değişkenler tanımlayabiliriz.
1
switch x := 5; {
2
case x == 5:
3
fmt.Println("x 5'tir")
4
case x < 10:
5
fmt.Println("x 10'dan küçüktür")
6
}
Copied!