sqlite3

sqlite3 kütüphanesi kullanımı kolay ve birkaç aşama ile işlerinizi yapabileceğiniz bir kütüphanedir. sqlite3 kütüphanesini yüklemek için komut satırına aşağıdakileri yazın.

go get github.com/mattn/go-sqlite3

Tablo oluşturma ve düzenleme işlemlerinde bize kolaylık sağlaması için DB Browser programına ihtiyacımız olacak. Böylece hızlı bir şekilde veri tabanı olaylarına geçiş yapmış olacağız. DB Browser programını aşağıdaki adresten indirebilirsiniz. https://sqlitebrowser.org/dl/ Linux sistemlerin çoğunda uygulama deposunda bulunan bir uygulamadır.

Programımızı açıp sol üst taraftan Yeni Veritabanı’na tıklayalım.

Veritabanının kayıt yerini, programımızın kodlarının bulunacağı main.go dosyası ile aynı yeri seçelim ve ismini veritabanı.db olarak kaydedelim. İstediğiniz ismi de verebilirsiniz.

Tablomuzun ismini kisiler olarak ayarlayalım. Alan Ekle’ye tıklayarak yukarıdaki gibi id ve ad isminde alanlar oluşturalım. id alanının tipini INTEGER yaparak, sayısal verileri saklayabilmesini sağlıyoruz. Birincil Anahtar ve Otomatik Arttırma bölümlerini seçiyoruz. Otomatik Arttırma özelliği sayesinde tabloya veri eklendiğinde id içindeki değer her eklemede artacaktır. Bu da her satır için ayırıcı bir özellik olacaktır. ad alanının tipini TEXT yapıyoruz. OK butonuna basarak tabloyu oluşturuyoruz.

Böylelikle içerisinde adları depolayabileceğimiz bir veri tabanı olşturmuş olacağız. Oluşturduğumuz tablo her ad alanını belirterek veri ekleyişimizde o verinin yanındaki id alanına satıra özel numara verecektir.

Tablomuz içindeki kayıtları görmek için Browse Data sekmesine tıklayalım. Table kısmının yanında tablo oluştururken yazdığımız kisiler seçeneğini seçelim. Şuanlık tablomuz boş. Çünkü içine bir kayıtta bulunmadık. DB Browser programına bize yardımcı olduğu için teşekkür ederek artık Golang kodlama tarafına geçebiliriz.

sqlite3 Kütüphanesinin Kullanımı main.go dosyamızı oluşturalım. Kütüphanelerimizi import edelim.

import (
"database/sql"
"fmt"
 _ "github.com/mattn/go-sqlite3"
)

database/sql ile Go üzerinde veri tabanı işlemleri yapabiliyoruz. fmt’yi zaten biliyoruz. github.com/mattn/go-sqlite3 ile de sqlite3 kullanarak veritabanımızı yönetebiliriz. Buranın başına _ (alt tire) eklememizin sebebi vscode programı bu kütüphanenin kod içersinde kullanılmadığını düşünerek silmesini önlemek içindir. Basit şekilde veri tabanı bağlantısı nasıl yapılır görelim.

package main
import (
"database/sql"
"fmt"
 _ "github.com/mattn/go-sqlite3"
)
func main() {
 vt, _ := sql.Open("sqlite3", "./veritabanı.db") //veri tabanı dosyamız
//Veri tabanı işlemleri için kodları yazacağımız bölüm
 vt.Close() //İşimiz bittikten sonra veri tabanımızı kapatıyoruz
}

sqlite3 Veri Ekleme İşlemi

func main() {
 vt, _ := sql.Open("sqlite3", "./veritabanı.db")
 işlem, _ := vt.Prepare("INSERT INTO kisiler(ad) values(?)")
//Hangi bölüme eklenecekse yukarıda orayı belirtiyoruz
 veri, _ := işlem.Exec("Mustafa Kemal ATATÜRK") //Eklenecek değer
 id, _ := veri.LastInsertId() //Son girişin id numarısını aldık
 fmt.Println("Son kişinin id'si", id)
 vt.Close() //İşimiz bittikten sonra veri tabanımızı kapatıyoruz
}

sqlite3 Veri Güncelleme İşlemi

func main() {
 vt, _ := sql.Open("sqlite3", "./veritabanı.db")
 id:=1
//değiştirilecek kısmın id numarası
 işlem, _ := vt.Prepare("update kisiler set ad=? where id=?")
//Güncellenecek kısmı belirtiyoruz
 veri, _ := işlem.Exec("Gazi M. K. ATATÜRK", id)
//Değişiklik ve Değiştirilen verinin id'si
 değişiklik, _ := veri.RowsAffected()
 fmt.Println("Değişen kişinin id'si: ", değişiklik)
 vt.Close() //İşimiz bittikten sonra veri tabanımızı kapatıyoruz
}

sqlite3 Veri Silme İşlemi

func main() {
 vt, _ := sql.Open("sqlite3", "./veritabanı.db")
 işlem, _ := vt.Prepare("delete from kisiler where id=?")
//id numarasına göre sileceğiz
 veri, _ := işlem.Exec(id) //Silinecek kişinin id'si
 değişiklik, _ := veri.RowsAffected() //Silinen kişinin id'sini aldık
 fmt.Println("Silinen kişinin id'si: ", değişiklik)
 vt.Close()
}

sqlite3 Veri Sorgulama İşlemi

func main() {
 vt, _ := sql.Open("sqlite3", "./veritabanı.db")
 tablo, _ := vt.Query("SELECT * FROM kisiler")
//Bu kısma sorguyu kullanıcağımız kodları yazacağız.
 tablo.Close() //İşimiz bittiği için tablo sorgulamayı kapattık
 vt.Close() //İşimiz bittikten sonra veri tabanımızı kapatıyoruz
}

Yukarıda kisiler tablosundaki tüm verileri sorgulamış olduk. Bir sonraki bölümde tablomuzdaki verileri nasıl kullanıcıya gösterebileceğimizi öğreneceğiz. sqlite3 Verileri Sıralama/Gösterme İşlemi

func main() {
 vt, _ := sql.Open("sqlite3", "./veritabanı.db")
 tablo, _ := vt.Query("SELECT * FROM kisiler")
var id int
var ad string
for tablo.Next() {
  aktarma := tablo.Scan(&id, &ad)
  //Tablo bölümlerini değişkenlere aktardık
  if aktarma == nil { //Boş mu kontol ediyoruz
   fmt.Println("Kişiler listesi boş")
  }else{
   //Boş değilse verileri ekrana bastırıyoruz
   fmt.Println(id, ad)
  }
 }
 tablo.Close() //İşimiz bittiği için tablo sorgulamayı kapattık
 vt.Close() //İşimiz bittikten sonra veri tabanımızı kapatıyoruz
}

Last updated