RabbitMQ Kurulumu

Herşeyden önce bize bir RabbitMQ sunucusu lazım. Bunun için bu adresten RabbitMQ'yu indirebilirsiniz.

İsterseniz benim de sıkça kullanıdığım gibi bir Heroku hesabınız var ise RabbitMQ'yu ücretsiz olarak eklenti olarak kullanabiliriz.

Sunucumuzu ayağa kaldırmak için aşağıdaki komutu kullanalım.

rabbitmq-server

Starting broker... completed with 7 plugins. mesajını görürsek başarılı bir şekilde çalışıtığını görebiliriz.

RabbitMQ sunucumuzu yerel makinamızda ayağa kaldırdıysak varsayılan olarak aşağıdaki bilgiler ile erişilebilir olacaktır.

amqp://guest:guest@localhost:5672/

Last updated