Golang'te Kullanıcıdan Giriş Alma

Golang’te diğer programlama dillerinde de olduğu gibi kullanıcıdan değer girişi alınabilir. Böylece programımızı interaktif hale getirmiş oluruz.

Scan() Fonksiyonu Bu fonksiyon boşluğa kadar olan kelimeyi kaydeder. Yeni satır boşluk olarak sayılır. Kullanımını görelim.

var yazi string
fmt.Scan(&yazi) //yazi değişkenine değer girilmesini istedik.
fmt.Println(“\n”+yazi)

Yukarıda yazdığımız kodları inceleyecek olursak, belleğe yazi isimli string türünde bir değişken kaydettik. Kullanıcının girişte bulunabilmesi için Scan() fonksiyonunu kullandık. Bu fonksiyonun içerisine &yazi yazdık. Bu sayede kullanıcının girdiği değer yazi değişkeninin içerisine kaydedilebilecek. Daha sonra yazi değişkenini ekrana bastırdık ve bizim yazdığımız değer görüntülendi. Scan fonksiyonunda dikkat edilmesi gereken nokta kullanıcı istediği kadar kelime girse bile programın ilk kelimeyi değer olarak alacağıdır. Scan() fonksiyonu boş giriş kabul etmez.

Scanf() Fonksiyonu Scanf() fonksiyonu Printf() fonksiyonu gibi format içerir. Bu fonksiyon ile kullanıcının girişini bölüp birkaç değişkene kaydedebiliriz. Hemen kullanımını görelim.

var kelime1, kelime2 string
fmt.Scanf(“%s %s”,&kelime1,&kelime2)
fmt.Println(kelime1)
fmt.Println(kelime2)

Yukarıda yazdığımız kodları inceleyecek olursak, kelime1 ve kelime2 adında string türünde değişkenler belirledik. Scanf() fonksiyonu ile Printf()’den benzer olarak, değişkenlerin yerleştirileceği yerleri değil de, bu sefer değişkenlerin alınacağı yerleri belirtiyoruz. %s %s arasındaki boşluk sayesinden kullanıcı boşluk bırakınca girdiyi 2 değere bölebileceğiz. Hemen yanında ise içine atanacak değişkenlerimizi belirtiyoruz. Böylelikle kullanıcı giriş bölümünden Go Dili yazdığında Go’yu kelime1’in içine Dili de kelime2 içine yerleştirecek. Scanf(), boş giriş kabul eder.

Reader ile Satır Olarak Değer Alma Aşağıdaki yöntem ile bir satır yazıyı giriş olarak alabilirsiniz.

giris := bufio.NewReader( os.Stdin)
yazi, _ := giris.ReadString('\n')

Scan komutu ile kelime alamadığınızda Reader ile deneyebilirsiniz.

Last updated