GUI (Grafiksel Kullanıcı Arayüzü)
Dinamik Değişkenler
Daha önceki bölümlerden de gördüğümüz üzere Go, dinamik atamayı desteklemiyor. Ama bunun elbette bir yöntemi var. Bunun için interface'den faydalanabiliriz.
Örnek:
1
package main
2
3
import (
4
"fmt"
5
)
6
7
//dinamik atama yapabilmek için önce boş bir interface oluşturalım
8
type dynamic interface{}
9
10
func main() {
11
12
//x değişkenimizin tipini interface olarak belirleyelim
13
var x dynamic
14
15
//x'e integer tipinde değer atayalım
16
x = 13
17
18
//x'in tipini ve değerini ekrana bastıralım
19
fmt.Printf("%T:%v\n", x, x) //int:13
20
21
//Daha sonradan x'e string tipinde değer atayalım
22
x = "selam"
23
24
//x'in tipini ve değerini ekrana bastıralım.
25
fmt.Printf("%T:%q\n", x, x) //string:"selam"
26
}
Copied!
Yukarıdaki örnekte görüldüğü üzere x değişkenimize hangi tipte atama yaparsak, x değerin tipine dönüşüyor.

Any

Go'ya gelen güncellemeden sonra interface{} yazmak yerine any yazarsanız aynı işlemi görür.
1
var degisken any
Copied!
Copy link
Contents
Any