Değişkenler ve Atanması

Değişkenler içerisinde değer barındırarak RAM’e kaydettiğimiz bilgilerdir. Değişkenler programımızın işleyişinde önemli bir role sahiptir. Değişkenleri şu şekillerde atayabiliriz. Değişkenler var ifadesi ile atanır. Tabi ki zorunlu değildir.

var isim string = “Ali”
var yas int = 20
var ogrenci bool = true

Yukarıdaki yazdıklarımızı inceleyecek olursak;

var ile değişken atadığımızı belirtiyoruz. isim diye bir değişken adı atadık ve içine “Ali” değerinde string tipinde bir değer yerleştirdik. String tipi değerler çift tırnak içine yazılır.

Aynı şekilde yas adında değişken oluşturduk. yas değişkeni içerisine int tipinde 20 değerini yerleştirdik Son olarak ogrenci adında bir değişken oluşturduk ve true değerinde boolean tipinde bir atama yaptık.

Golang’ta değişken adı oluştururken Türkçe karakterler kullanabiliriz. Örnek olarak ogrenci yerine öğrenci yazabilirdik. Ama başka bir programlama diline geçtiğinizde Türkçe harf desteklememesi halinde alışkanlıklarınızı değiştirmeniz gerekecek. O yüzden Türkçe karakter kullanmamanızı tavsiye ederim. Tabi ki zorunlu değil.

Programlama dillerinde, matematiğin aksine = (eşittir) işareti eşitlik için değil, atamalar için kullanılır.

Değişkenlerin atanması için farklı yöntemler de var. Diğer yöntemlere değinmek gerekirse;

Değişken atamasında illaki değişkenin veri tipini belirtmemiz gerekmez. Yazdığımız değere göre Golang otomatik olarak veri tipini algılar.

var isim = “Ali”
var yas = 20
var ogrenci = true

isim değişkeninin değerini çift tırnak arasına yazdığımız için string veri tipinde olduğunu algılayacaktır.

yas değişkeninin değerini sayı olarak girdiğimiz için int tipinde olduğunu algılar. Eğer 20 değil de 2.12312 gibi küsüratlı bir değer girseydik veri tipini float olarak algılardı.

ogrenci değişkeninin değerini mantıksal olarak girdiğimiz için boolean veri tipinde olduğunu algılayacaktır.

En basit şekilde değişken ataması yapmak istersek;

isim:=”Ali”
yas:=20
ogrenci:=true

Başına var eklemeden de değişken atamak mümkündür. Bu şekilde yapmak için := işaretlerini kullanırız. Aynı şekilde bu yöntemde de verinin tipi otomatik algılanır.

Eğer değişken tanımlar iken değer kısmını boş bırakırsak yani; var yas int şeklinde yazarsak, önceki konuda da bahsettiğimiz gibi varsayılan olarak 0 değerini alır.

Last updated