Links

Boş Tanımlayıcılar

Golang kodlarımızda bazen 2 adet değer döndüren fonksiyonlar kullanırız. Bu değerlerden hangisini kullanmak istemiyorsak, değişken adı yerine _ (alt tire) kullanırız.
Örneğimizi görelim:
package main
import "fmt"
func fonksiyonumuz(girdi int) (int, int) {
işlem1 := girdi / 2
işlem2 := girdi / 4
return işlem1, işlem2
}
func main() {
ikiyeböl, dördeböl := fonksiyonumuz(16)
fmt.Println(ikiyeböl, dördeböl)
}
Gördüğünüz gibi fonksiyonumuzdan dönen iki değeri de değişkenlere atadık. Eğer birini atamak istemeseydik şöyle yapardık:
package main
import "fmt"
func fonksiyonumuz(girdi int) (int, int) {
işlem1 := girdi / 2
işlem2 := girdi / 4
return işlem1, işlem2
}
func main() {
ikiyeböl, _ := fonksiyonumuz(16)
fmt.Println(ikiyeböl)
}
Yukarıdaki kodlarımızda fonksiyonumuzun 4’e bölme özelliğini kullanmak istemediğimizden dolayı boş tanımlama işlemi yaptık.
Boş tanımlama işlemleri çoğunlukla Golang’ta programcılar tarafından hata çıktısını kullanmak istenmediğinizde yapılıyor.