GUI (Grafiksel Kullanıcı Arayüzü)
Boş Tanımlayıcılar
Golang kodlarımızda bazen 2 adet değer döndüren fonksiyonlar kullanırız. Bu değerlerden hangisini kullanmak istemiyorsak, değişken adı yerine _ (alt tire) kullanırız.
Örneğimizi görelim:
1
package main
2
3
import "fmt"
4
5
func fonksiyonumuz(girdi int) (int, int) {
6
işlem1 := girdi / 2
7
işlem2 := girdi / 4
8
return işlem1, işlem2
9
}
10
11
func main() {
12
ikiyeböl, dördeböl := fonksiyonumuz(16)
13
fmt.Println(ikiyeböl, dördeböl)
14
}
Copied!
Gördüğünüz gibi fonksiyonumuzdan dönen iki değeri de değişkenlere atadık. Eğer birini atamak istemeseydik şöyle yapardık:
1
package main
2
3
import "fmt"
4
5
func fonksiyonumuz(girdi int) (int, int) {
6
işlem1 := girdi / 2
7
işlem2 := girdi / 4
8
return işlem1, işlem2
9
}
10
11
func main() {
12
ikiyeböl, _ := fonksiyonumuz(16)
13
fmt.Println(ikiyeböl)
14
}
Copied!
Yukarıdaki kodlarımızda fonksiyonumuzun 4’e bölme özelliğini kullanmak istemediğimizden dolayı boş tanımlama işlemi yaptık.
Boş tanımlama işlemleri çoğunlukla Golang’ta programcılar tarafından hata çıktısını kullanmak istenmediğinizde yapılıyor.
Last modified 1yr ago
Copy link