GUI (Grafiksel Kullanıcı Arayüzü)
Boş Tanımlayıcılar
Golang kodlarımızda bazen 2 adet değer döndüren fonksiyonlar kullanırız. Bu değerlerden hangisini kullanmak istemiyorsak, değişken adı yerine _ (alt tire) kullanırız.
Örneğimizi görelim:
1
package main
2
3
import "fmt"
4
5
func fonksiyonumuz(girdi int) (int, int) {
6
işlem1 := girdi / 2
7
işlem2 := girdi / 4
8
return işlem1, işlem2
9
}
10
11
func main() {
12
ikiyeböl, dördeböl := fonksiyonumuz(16)
13
fmt.Println(ikiyeböl, dördeböl)
14
}
Copied!
Gördüğünüz gibi fonksiyonumuzdan dönen iki değeri de değişkenlere atadık. Eğer birini atamak istemeseydik şöyle yapardık:
1
package main
2
3
import "fmt"
4
5
func fonksiyonumuz(girdi int) (int, int) {
6
işlem1 := girdi / 2
7
işlem2 := girdi / 4
8
return işlem1, işlem2
9
}
10
11
func main() {
12
ikiyeböl, _ := fonksiyonumuz(16)
13
fmt.Println(ikiyeböl)
14
}
Copied!
Yukarıdaki kodlarımızda fonksiyonumuzun 4’e bölme özelliğini kullanmak istemediğimizden dolayı boş tanımlama işlemi yaptık.
Boş tanımlama işlemleri çoğunlukla Golang’ta programcılar tarafından hata çıktısını kullanmak istenmediğinizde yapılıyor.
Copy link