Sort (Sıralama)

Golang’ta dizilerin içeriğini sıralaya bileceğimiz bütünleşik olarak gelen “sort” isminde bir paket mevcuttur. Bu paketin kullanımı oldukça kolaydır. Örneğimizi görelim.

package main
import (
	"fmt"
	"sort"
)
func main() {
	yazilar := []string{"c", "a", "b"}
	sort.Strings(yazilar)
	fmt.Println("Yazılar:", yazilar)
	sayilar := []int{7, 2, 4}
	sort.Ints(sayilar)
	fmt.Println("Sayılar:", sayilar)
	yazisirali := sort.StringsAreSorted(yazilar)
	fmt.Println("Yazılar Sıralandı mı?: ", yazisirali)
	sayisirali := sort.IntsAreSorted(sayilar)
	fmt.Println("Sayılar Sıralandı mı?:", sayisirali)
}

Gelelim açıklamasına; Sıralama özelliğini kullanabilmek için “sort” paketini içe aktardık. main() fonksiyonumuzun içini inceleyelim. yazilar isminde içerisinde rastgele harflereden oluşan bir string dizi oluşturduk. Hemen aşağısında sort.Strings(yazilar) diyerek sıralamanın string türünde olduğunu belirterek sıralamamızı yaptık. Altında yazilar değişkenimizi ekrana bastırdık.

sayilar isminde içerisinde rastgele sayılar olan int tipinde bir dizi oluşturduk. Hemen aşağısında sort.Ints(sayilar) diyerek int tipinde sıralamamızı yaptık. Altında sayilar değişkenimizi ekrana bastırdık. Dizilerin sıralı olup olmadığını öğrenmek için de aşağıdaki işlemleri yaptık. yazisirali değişkeninde sort.StringsAreSorted(yazilar) fonksiyonu ile yazilar dizisinin sıralı olup olmama durumuna göre bool değer aldık. Ve sonucu ekrana bastırdık.

sayisirali değişkeninde sort.IntsAreSorted(sayilar) fonksiyonu ile sayilar dizisinin sıralı olup olmama durumuna göre bool değer aldık. Ve sonucu ekrana bastırdık. Yukarıdaki işlemlere göre çıktımız şu şekilde olacaktır.

Yazılar: [a b c] Sayılar: [2 4 7] Yazılar Sıralandı mı?: true Sayılar Sıralandı mı?: true

Last updated