GUI (Grafiksel Kullanıcı Arayüzü)
Diziler (Arrays)
Diziler içlerinde bir veya birden fazla değer tutabilen birimlerdir. Bir dizideki her değer sırasıyla numaralandırılır. Numaralandırma sıfırdan başlar. Aynı şekilde örneğe geçelim.
1
package main
2
import "fmt"
3
func main() {
4
var a [3]string
5
 a[0] = "Ayşe" //Birinci değer
6
 a[1] = "Fatma" //İkinci değer
7
 a[2] = "Hayriye" //Üçüncü değer
8
 fmt.Println(a) //Çıktımız: [Ayşe Fatma Hayriye]
9
 fmt.Println(a[1])//Çıktımız: Fatma
10
}
Copied!
Gelelim kodlarımızın açıklamasına. a isminde içerisinde 3 tane string tipinde değer barındırabilen bir dizi oluşturduk. a dizisinin birinci değerine yani 0 indeksine “Ayşe” atadık. 1 ve 2 indeksine ise “Fatma” ve “Hayriye” değerlerini atadık. a dizisini ekrana bastırdığımızda köşeli parantezler içinde dizinin içeriğini gördük. a’nın 1 indeksindeki değeri bastırdığımızda ise sadece 1 indeksindeki değeri gördük. Dizinin değerlerini tek tek olarak atayabileceğimiz gibi diziyi tanımlarken de değişkenlerini atayabiliriz.
1
package main
2
import "fmt"
3
func main() {
4
 a := [3]string{"Ayşe", "Fatma", "Hayriye"}
5
 fmt.Println(a) //Çıktımız: [Ayşe Fatma Hayriye]
6
}
Copied!
Copy link