Links
Comment on page

Diziler (Arrays)

Diziler içlerinde bir veya birden fazla değer tutabilen birimlerdir. Bir dizideki her değer sırasıyla numaralandırılır. Numaralandırma sıfırdan başlar. Aynı şekilde örneğe geçelim.
package main
import "fmt"
func main() {
var a [3]string
 a[0] = "Ayşe" //Birinci değer
 a[1] = "Fatma" //İkinci değer
 a[2] = "Hayriye" //Üçüncü değer
 fmt.Println(a) //Çıktımız: [Ayşe Fatma Hayriye]
 fmt.Println(a[1])//Çıktımız: Fatma
}
Gelelim kodlarımızın açıklamasına. a isminde içerisinde 3 tane string tipinde değer barındırabilen bir dizi oluşturduk. a dizisinin birinci değerine yani 0 indeksine “Ayşe” atadık. 1 ve 2 indeksine ise “Fatma” ve “Hayriye” değerlerini atadık. a dizisini ekrana bastırdığımızda köşeli parantezler içinde dizinin içeriğini gördük. a’nın 1 indeksindeki değeri bastırdığımızda ise sadece 1 indeksindeki değeri gördük. Dizinin değerlerini tek tek olarak atayabileceğimiz gibi diziyi tanımlarken de değişkenlerini atayabiliriz.
package main
import "fmt"
func main() {
 a := [3]string{"Ayşe", "Fatma", "Hayriye"}
 fmt.Println(a) //Çıktımız: [Ayşe Fatma Hayriye]
}