Tür Dönüşümü

Tür dönüşümü şu şekilde gerçekleştirilir.

tür(değer)

Örnek olarak bakmak gerekir ise;

i := 42
f := float64(i)
u := uint(f)

Yukarıdaki yapılan işlemleri açıklayacak olursak eğer, i adında bir int değişken tanımladık. f adındaki değişkende i değişkenini float64 türüne dönüştürdük. u adındaki değişkende ise f değişkenini uint türüne çevirdik.

Tüm türler arasında bu şekilde dönüşüm gerçekleştiremezsiniz. Bir sayıyı string tipine dönüştürmek istediğimizde ne olacağına bakalım.

deneme := string(8378)
fmt.Println(deneme)

deneme adındaki değişkenimizin içinde 8378 sayısını string türüne dönüştürdük ve hemen aşağısına deneme’nin aldığı değeri ekrana bastırması için kodumuzu yazdık.

Aldığımız konsol çıktısı şu şekilde olacaktır.

Yani Türk Lirası simgesi çıkacaktır. Sayılar string türüne dönüştürüldüğünde karakter olarak değer alır.

Last updated