WaitGroup ile Asenkron İşlemleri Beklemek

Goroutine’leri Asenkron programlama yaparken kullanırız. Böylece aynı anda birden fazla işlem gerçekleştirebiliriz. Peki programımızın belirttiğimiz asenkron işlemleri bekleme gibi bir ihtiyacı olsaydı, ne yapmamız gerekirdi? Bu durumlarda WaitGroup'lardan faydalanabiliriz. Örneğin projemizde 3 adet asenkron işlem bulunuyorsa, WaitGroup'a 3 değerini ekleriz. Her asenkron işlem tamamlandığında WaitGroup -1 azalır ve sıfıra geldiğinde WaitGroup tamamlanmış olur. WaitGroup'u kullanmak için ise "sync" paketini projemize dahil ediyoruz. Kodlar üzerinde açıklamasını görelim.

main.go
package main

import (
	"fmt"
	"sync" //WaitGroup'u kullammak için
	"time" //bekleme işlemleri için
)

/*
* waitgroup nesnesini işaretçi olarak parametre veriyoruz.
* işaretçi olarak vermemizin sebebi, programın bekleme işlemi için
* asıl waitgroup nesnesini kontrol etmesidir.
 */
func fonksiyon1(wg *sync.WaitGroup) {

	//fonksiyonun 2 sn beklemesini istiyoruz.
	time.Sleep(2 * time.Second)
	fmt.Println("Fonk1 tamamlandı")

	//wg.Done() fonksiyonu ile waitgroup nesnesini -1 azalttık.
	wg.Done()
}

//bu fonksiyonumuza da wg nesnesini işaretçi ile parametre olarak verdik.
func fonksiyon2(wg *sync.WaitGroup) {
	//fonksiyonu 3 sn uyuttuk.
	time.Sleep(3 * time.Second)
	fmt.Println("Fonk2 tamamlandı")

	//-1 daha eksilttik.
	wg.Done()
}

func main() {
	/*
	* Öncelikle waitgroup'u kullanabilmek için  bir waitgroup
	* nesnesi oluşturuyoruz.
	 */
	var wg sync.WaitGroup

	/*
	* waitgroup'a 2 ekliyoruz. Yani 2 tane işlemden yanıt gelmesini
	* beklemesini istiyoruz. Aslında burada beklemeyecek. Sadece
	* işlem sayısını belirttik.
	 */
	wg.Add(2)

	/*
	* fonksiyon1 ve fonksiyon2'ye oluşturduğumuz wg örneğinin
	* bellekteki adresinin veriyoruz.
	 */
	go fonksiyon1(&wg)
	go fonksiyon2(&wg)
	fmt.Println("Merhaba Dünya!")

	/*
	* Burada wg.Wait() fonksiyonu ile asenkron işlemleri beklemesini
	* sağlıyoruz. yani waitgroup'un 0'a düşmesini bekliyoruz.
	* Eğer waitgroup olmadan yapsaydık. asenkron fonksiyonlarımızın tamamlanmasını
	* beklemeden program kendini sonlandırırdı.
	 */
	wg.Wait()

	//waitgroup tamamlandığında ekrana yazı bastıralım.
	fmt.Println("WaitGroup'lar tamamlandı.")
}

Last updated