GUI (Grafiksel Kullanıcı Arayüzü)
WaitGroup ile Asenkron İşlemleri Beklemek
Goroutine’leri Asenkron programlama yaparken kullanırız. Böylece aynı anda birden fazla işlem gerçekleştirebiliriz. Peki programımızın belirttiğimiz asenkron işlemleri bekleme gibi bir ihtiyacı olsaydı, ne yapmamız gerekirdi? Bu durumlarda WaitGroup'lardan faydalanabiliriz. Örneğin projemizde 3 adet asenkron işlem bulunuyorsa, WaitGroup'a 3 değerini ekleriz. Her asenkron işlem tamamlandığında WaitGroup -1 azalır ve sıfıra geldiğinde WaitGroup tamamlanmış olur. WaitGroup'u kullanmak için ise "sync" paketini projemize dahil ediyoruz. Kodlar üzerinde açıklamasını görelim.
main.go
1
package main
2
3
import (
4
"fmt"
5
"sync" //WaitGroup'u kullammak için
6
"time" //bekleme işlemleri için
7
)
8
9
/*
10
* waitgroup nesnesini işaretçi olarak parametre veriyoruz.
11
* işaretçi olarak vermemizin sebebi, programın bekleme işlemi için
12
* asıl waitgroup nesnesini kontrol etmesidir.
13
*/
14
func fonksiyon1(wg *sync.WaitGroup) {
15
16
//fonksiyonun 2 sn beklemesini istiyoruz.
17
time.Sleep(2 * time.Second)
18
fmt.Println("Fonk1 tamamlandı")
19
20
//wg.Done() fonksiyonu ile waitgroup nesnesini -1 azalttık.
21
wg.Done()
22
}
23
24
//bu fonksiyonumuza da wg nesnesini işaretçi ile parametre olarak verdik.
25
func fonksiyon2(wg *sync.WaitGroup) {
26
//fonksiyonu 3 sn uyuttuk.
27
time.Sleep(3 * time.Second)
28
fmt.Println("Fonk2 tamamlandı")
29
30
//-1 daha eksilttik.
31
wg.Done()
32
}
33
34
func main() {
35
/*
36
* Öncelikle waitgroup'u kullanabilmek için bir waitgroup
37
* nesnesi oluşturuyoruz.
38
*/
39
var wg sync.WaitGroup
40
41
/*
42
* waitgroup'a 2 ekliyoruz. Yani 2 tane işlemden yanıt gelmesini
43
* beklemesini istiyoruz. Aslında burada beklemeyecek. Sadece
44
* işlem sayısını belirttik.
45
*/
46
wg.Add(2)
47
48
/*
49
* fonksiyon1 ve fonksiyon2'ye oluşturduğumuz wg örneğinin
50
* bellekteki adresinin veriyoruz.
51
*/
52
go fonksiyon1(&wg)
53
go fonksiyon2(&wg)
54
fmt.Println("Merhaba Dünya!")
55
56
/*
57
* Burada wg.Wait() fonksiyonu ile asenkron işlemleri beklemesini
58
* sağlıyoruz. yani waitgroup'un 0'a düşmesini bekliyoruz.
59
* Eğer waitgroup olmadan yapsaydık. asenkron fonksiyonlarımızın tamamlanmasını
60
* beklemeden program kendini sonlandırırdı.
61
*/
62
wg.Wait()
63
64
//waitgroup tamamlandığında ekrana yazı bastıralım.
65
fmt.Println("WaitGroup'lar tamamlandı.")
66
}
Copied!
Copy link