Range

Range, üzerinde kullanıldığı diziyi for döngüsü ile tekrarlayabilir. Bir dilim range edildiğinde, tekrarlama başına iki değer döndürür (return). Birinci değer dizinin indeksi, ikinci değer ise bu indeksin içindeki değerdir. Örneğimize geçelim.

package main
import "fmt"
var isimler = []string{"Ali", "Veli", "Hasan", "Ahmet", "Mehmet"}
func main() {
for a, b := range isimler {
  fmt.Printf("%d. indeks = %s\n", a, b)
 }
}

Yukarıdaki yazdığımız kodları açıklayalım. isimler isminde içerisinde string tipinde değerler olan bir dizi oluşturduk. For döngümüz ile dizinimizdeki değerleri sıralayacak bir sistem oluşturduk. Döngümüzü açıklayacak olursak, bahsettiğimiz gibi dizi üzerinde uygulanan range terimi iki değer döndürecek olduğundan bu değerleri kullanabilmek için a ve b adında argüman belirledik. range isimler diyerek isimler dizisini kullanacağımızı belirttik. Ekrana bastırma bölümümüzde ise % işaretleri ile sağ taraftan hangi değerleri nerede kullanacağımızı belirttik. Çıktımız ise şu şekilde olacaktır.

  1. indeks = Ali

  2. indeks = Veli

  3. indeks = Hasan

  4. indeks = Ahmet

  5. indeks = Mehmet

Last updated