Links

Basitçe RabbitMQ Kullanımı

Proje yapımız bu şekilde olacak.
├── consumer
│ └── consumer.go
├── go.mod
├── go.sum
└── producer
└── producer.go
Öğrenirken rahatlık olması açısından önden proje yapısını bu şekilde oluşturabilirsiniz.
Go üzerinde RabbitMQ'yu kullanabilmek için gerekli olan paketimizi kuralım.
go get github.com/streadway/amqp
producer.go isminde bir dosya oluşturalım. Bu dosyamız RabbitMQ'ya mesaj gönderen kodlarımızı barındıracak.
producer.go
package main
import (
"fmt"
"log"
"github.com/streadway/amqp"
)
func main() {
//Önce RabbitMQ sunucumuzla bağlantı kuralım.
conn, err := amqp.Dial("amqp://guest:guest@localhost:5672/")
if err != nil {
log.Fatalln(err)
}
defer conn.Close()
//Mesajımızı göndermek için bir kanal oluşturalım.
ch, err := conn.Channel()
if err != nil {
log.Fatalln(err)
}
defer ch.Close()
//Mesajımızı göndereceğimiz kuyruğu tanımlayalım.
kuyruk, err := ch.QueueDeclare(
"kuyruk1", // kuyruğumuzun ismi
false, // durable
false, // delete when unused
false, // exclusive
false, // no-wait
nil, // arguments
)
if err != nil {
log.Fatalln(err)
}
mesajımız := "Hello World!"
//Mesajımızı paylaşmak için yapmamız gerekenler
err = ch.Publish(
"", // exchange
kuyruk.Name, // Gönderilecek kuyruk ismi. Bu şekilde önceki oluşturduğumuz kuyruğun ismini alabiliriz
false, // mandatory
false, // immediate
amqp.Publishing{
ContentType: "text/plain", //mesajımızın tipi
Body: []byte(mesajımız),
})
if err != nil {
log.Fatalln(err)
}
fmt.Println("Mesajımız başarılı bir şekilde gönderildi!")
}çgo
Yorum satırı olarak yaptığım açıklamalar dışında ek olarak inceleyelim.
amqp.Dial() fonksiyonu içerisinde ayağa kaldırdığımız RabbitMQ servisine bağlanmak için gerekli olan bilgileri girdik.
Daha sonra RabbitMQ servisimizle iletişimde bulunmak için kanal oluşturduk.
Mesajımızı bir kuyruğa göndereceğimiz için kuyruk oluşturduk ve bu kuyruğa kuyruk1 ismini verdik. Aslında bu işlemlerde çok fazla detay var ama basit kullanımını göstermek için özetle anlatıyor olacağım.
Publish() fonksiyonu içerisinde mesajımızı göndereceğimiz ayarlamaları yaptık.
amqp.Publishing{} yapısında göndereceğimizi içeriğin tipini belirttik ve mesajımızı byte dizisine çevirerek gönderdik.
Bu şekilde kuyruk1 isimli kuyruğumuza "Hello World!" yazısını gönderdik ve bu yazımız kuyrukta bekliyor.
Programımızı her çalıştırdığımızda kuyruğumuza mesajımız bir kez daha eklenecektir.
Eğer RabbitMQ panelinden görmek isterseniz, http://localhost:15672 adresinden girişi yaparak gözlemleyebilirsiniz.
Varsayılan olarak Username ve Password kısımlarına guest yazarak panele giriş yapabilirsiniz.
Oluşturduğumuz kuyruğu incelemek için Queues sekmesine bakabilirsiniz.
Ready sütununda işlenmeye hazır bekleyen 7 adet mesajımızın olduğunu görebilirsiniz. Çünkü producer kodlarımızı 7 defa çalıştırdım. Böylelikle RabbitMQ'ya 7 defa mesaj göndermiş oldu. Tablomuz ne kadar süper anlık olmasa da elinden geldiğince anlık bilgileri vermeye çalışıyor
😄
Mesajlarımız kuyruk1'de birikti. Şimdi bu mesajlarımızı sıra sıra alacak bir consumer oluşturalım.
Önce consumer.go isimli bir dosya oluşturalım.
consumer.go
package main
import (
"log"
"github.com/streadway/amqp"
)
func main() {
//RabbitMQ Sunucumuza bağlanıyoruz
conn, err := amqp.Dial("amqp://guest:guest@localhost:5672/")
defer conn.Close()
//İletişim kurabilmek için kanal oluşturalım
ch, err := conn.Channel()
if err != nil {
log.Fatalln(err)
}
defer ch.Close()
//Kuyruğumuzu tanımlıyoruz
_, err = ch.QueueDeclare(
"kuyruk1", // name
false, // durable
false, // delete when unused
false, // exclusive
false, // no-wait
nil, // arguments
)
if err != nil {
log.Fatalln(err)
}
//İşte burada kuyruğumuzu dinliyoruz.
msgs, err := ch.Consume(
"kuyruk1", // Bu sfer dinleyeceğim kuyruk ismini kendim yazdım
"", // consumer
true, // auto-ack
false, // exclusive
false, // no-local
false, // no-wait
nil, // args
)
if err != nil {
log.Fatalln(err)
}
//Burada goroutine ile çalışan fonksiyonumuz
//çalışırken programın kapanmaması için
//kanal oluşturduk
forever := make(chan bool)
go func() {
//Burada eğer varsa kuyruktaki mesajları çekiyoruz
for d := range msgs {
//d değişkeni ile kuyruktaki mesajın bilgilerine ulaşabiliriz.
log.Printf("Alınan mesaj: %s", d.Body)
//Kuyruktaki mesaj ekrana bastırdık.
}
}()
log.Printf(" [*] Kuyruk1 dinleniyor...")
//Burada forever isimli kanalımıza değer gönderilmeyeceği için
//programımız kapanmayacak ve sürekli olarak kuyruktaki mesajları çekecektir.
<-forever
}
Detaylıca incelersek;
consumer.go içerisinde yeniden kuyruğumuz yani kuyruk1'in tanımlamasını yaptık. Aslında kuyruğumuzu producer kodlarında zaten tanımlamıştık. Peki burada neden yeniden kuyruk tanımlaması yaptığımızı açıklayalım.
consumer.go'da kuyruk tanımlaması yapmadan çalıştırırsak, Consume() fonksiyonunda kuyruk ismini belirterek dinleme yapmamız mümkündür. Fakat RabbitMQ sunucusunu yeniden başlattığımızda kuyruk1 isimli kuyruğun silindiğini göreceksiniz. Kuyruk tanımlaması yapmazsak consumer.go dosyamız çalıştırıldığında kuyruk1 isimli bir kuyruk olmadığı hatasını verecektir. Bunun için işimizi garantiye alıp kuyruğumuzu tanımlıyoruz. Yani producer oluşturmadıysa consumer'ın kuyruğu oluşturmasını sağlıyoruz.
Yukarıdaki consumer örneğimizde, gelen mesajı ekrana bastırmak yerine uzun sürecek bir işlem yapabilirdik ki, zaten RabbitMQ'nun en çok kullanılan alanlarından biri de uzun süren işlemlerdir.
Fakat örnekte direkt olarak bir sonuç görmek ve başka alanlara sapmamak için basit olarak nasıl çalıştığını gösterdim.