Links

Aritmetik Operatörler

Aritmetik operatörler programlamada matematiksel işlemler yapabilmemize olanak sağlar.
Operatör
Açıklama
Örnek
+
Toplar
2+5
-
Çıkarır
10-3
*
Çarpar
3*4
/
Böler
10/2
%
Bölümden kalanı verir (Mod)
10%3
++
1 arttırır
1++
--
1 eksiltir
1--