Aritmetik Operatörler

Aritmetik operatörler programlamada matematiksel işlemler yapabilmemize olanak sağlar.

Operatör

Açıklama

Örnek

+

Toplar

2+5

-

Çıkarır

10-3

*

Çarpar

3*4

/

Böler

10/2

%

Bölümden kalanı verir (Mod)

10%3

++

1 arttırır

1++

--

1 eksiltir

1--

Last updated