GUI (Grafiksel Kullanıcı Arayüzü)

Anonim Struct'lar

Golang’ta tıpkı anonim fonksiyonlar olduğu gibi anonim struct methodlar da oluşturabiliriz. Örneğimizi görelim:

package main
import "fmt"
func main() {
kişi := struct {
ad, soyad string
}{"Kemal", "Atatürk"}
fmt.Println(kişi)
}

Yukarıda struct’ı bir değişken içerisinde tanımladık. Bunu normal struct method olarak yazmaya kalksaydık aşağıdaki gibi yazardık.

package main
import "fmt"
type insan struct {
ad, soyad string
}
func main() {
kişi := insan{"Kemal", "Atatürk"}
fmt.Println(kişi)
}