GUI (Grafiksel Kullanıcı Arayüzü)
Anonim Struct'lar
Golang’ta tıpkı anonim fonksiyonlar olduğu gibi anonim struct methodlar da oluşturabiliriz. Örneğimizi görelim:
1
package main
2
import "fmt"
3
func main() {
4
kişi := struct {
5
ad, soyad string
6
}{"Kemal", "Atatürk"}
7
fmt.Println(kişi)
8
}
Copied!
Yukarıda struct’ı bir değişken içerisinde tanımladık. Bunu normal struct method olarak yazmaya kalksaydık aşağıdaki gibi yazardık.
1
package main
2
import "fmt"
3
type insan struct {
4
ad, soyad string
5
}
6
func main() {
7
kişi := insan{"Kemal", "Atatürk"}
8
fmt.Println(kişi)
9
}
Copied!
Copy link