Print Fonksiyonu Birkaç İnceleme

Print fonksiyonu Go dilinde komut satırı üzerinde yazdırma işlemi yapmak için kullanılır. Print fonksiyonunun en çok kullanılan 3 çeşidine bakalım.

Print() Fonksiyonu Bu fonksiyonun içine parametreler girerek ekrana yazdırma işlemi yapabiliriz.

fmt.Print(“Merhaba Dünya!”)

Çıktımız şu şekilde olacaktır:

Merhaba Dünya

Println() Fonksiyonu Bu fonksiyon ile içine parametre girerek ekrana yazdırma işlemi yapabiliriz. Yazdırma işlemi yaptıktan sonra bir alt satıra geçer.

fmt.Println(“satır1”)
fmt.Println(“satır2”)

Çıktımız şu şekilde olacaktır;

satır1 satır2

Printf() Fonksiyonu Gelelim işimizi görecek olan Printf() fonksiyonuna. Bu fonksiyon sayesinde metinsel bölümlerin arasına değişken yerleştirebiliriz.

dil:=”Go”
yıl:=2007
fmt.Printf(“%s dili %d yılından beri geliştiriliyor.”,dil,yıl)

Çıktımız şu şekilde olacaktır;

Go dili 2007 yılından beri geliştiriliyor.

Last updated