Klasör Build Etme

Oluşturduğumuz .go dosyaları birden fazla parçadan oluşuyorsa aşağıdaki komut ile klasör içerisindeyken build işlemini yapabiliriz.

go build . //sonda nokta işareti var

Eğer klasörün dışından build işlemi yapacaksak nokta yerine klasörün yolunu girmemiz gerekir. Aşağıda gösterilmiştir.

Build işleminde sadece .go dosyaları derlenir. Tüm dosyalar işlenip tek başına çalıştırılabilir dosyaya dönüştürülür. Yani yanındaki Html, Css, Js vs. türünde dosyalar paket içine alınmaz. Tümüyle dosyları paketlemek için ek kütüphaneler kullanabilirsiniz. Önerim Statik isimli kütüphanedir. İlerideki bölümlerde zaten bu kütüphaneyi kullanıyor olacağız.

go build /klasör/yolunu/buraya/girin

Last updated