İlişkisel Operatörler

İlişkisel operatörler programlamada iki veriyi birbiriyle karşılaştırabilmemize olanak sağlar. Karşılaştırma doğrulanıyorsa true değer, doğrulanmıyorsa false değer alır.

Operatör

Açıklama

Örnek

==

İki verinin eşitliği

2==2

!=

İki verinin eşitsizliği

2!=3

>

  1. verinin 2. veriden büyüklüğü

5>3

<

  1. verinin 2. veriden küçüklüğü

4<6

>=

  1. verinin 2. veriden büyük veya eşitliği

4>=6

<=

  1. verinin 2. veriden küçük veya eşitliği

3<=8

Last updated