Links

İlişkisel Operatörler

İlişkisel operatörler programlamada iki veriyi birbiriyle karşılaştırabilmemize olanak sağlar. Karşılaştırma doğrulanıyorsa true değer, doğrulanmıyorsa false değer alır.
Operatör
Açıklama
Örnek
==
İki verinin eşitliği
2==2
!=
İki verinin eşitsizliği
2!=3
>
 1. 1.
  verinin 2. veriden büyüklüğü
5>3
<
 1. 1.
  verinin 2. veriden küçüklüğü
4<6
>=
 1. 1.
  verinin 2. veriden büyük veya eşitliği
4>=6
<=
 1. 1.
  verinin 2. veriden küçük veya eşitliği
3<=8