Strconv (String Çeviri)

strconv paketi Golang ile bütünleşik gelen string tipi ve diğer tipler arasında çevirme işlemi yapabileceğimiz bir pakettir.

İlk olarak “strconv” paketimizi içe aktarıyoruz. Aşağıda örnek kullanımılarını ve daha açıklayıcı olması için yanlarına kullanım amaçlarını yazdım.

package main
import (
	"fmt"
	"strconv"
)
func main() {
	//basit string-int arası çevirme
	sayi, _ := strconv.Atoi("-42") //string > int
	yazi := strconv.Itoa(-42)   //int > string
	//string'ten diğerlerine çevirme
	b, _ := strconv.ParseBool("true")    //string > bool
	f, _ := strconv.ParseFloat("3.1415", 64) //string > float
	i, _ := strconv.ParseInt("-42", 10, 64) //string > int
	u, _ := strconv.ParseUint("42", 10, 64) //string > uint
	//diğerlerinden string'e çevirme
	s1 := strconv.FormatBool(true)         //bool > string
	s2 := strconv.FormatFloat(3.1415, 'E', -1, 64) //float > string
	s3 := strconv.FormatInt(-42, 16)        //int > string
	s4 := strconv.FormatUint(42, 16)        //uint > string
	//Ekrana Yazdırma
	fmt.Printf("sayi: %d tip: %T\n", sayi, sayi)
	fmt.Printf("yazi: %s tip: %T\n", yazi, yazi)
	fmt.Printf("b: %t tip: %T\n", b, b)
	fmt.Printf("f: %f tip: %T\n", f, f)
	fmt.Printf("i: %d tip: %T\n", i, i)
	fmt.Printf("u: %d tip: %T\n", u, u)
	fmt.Printf("%T %T %T %T", s1, s2, s3, s4)
}

Çıktımız şu şekilde olacaktır.

sayi: -42 tip: int yazi: -42 tip: string b: true tip: bool f: 3.141500 tip: float64 i: -42 tip: int64 u: 42 tip: uint64 string string string string

Last updated