Links

Struct Fonksiyonlar (Methodlar)

Bu bölümde bir struct'a özel nasıl fonksiyon oluşturacağımızı göreceğiz.
Örneğimizi görelim:
package main
import "fmt"
type insan struct {
isim string
yaş int
}
func (i insan) tanıt() {
fmt.Printf("Merhaba, Ben %s. %d yaşındayım.", i.isim, i.yaş)
}
func main() {
kişi := insan{"Kaan", 23}
kişi.tanıt()
}
insan isminde bir struct tipi oluşturduk. Bu yapımızın tıpkı insanlarda olduğu gibi isim ve yaş değişkenleri var.
Hemen aşağısında bir fonksiyon oluşturduk. Bu fonksiyonumuzun özelliği ise fonksiyonun isminden önce parantez içerisinde hangi struct'ta çalışacağını belirtmemizdir. insan struct'ının içerindeki değişkenlere ise i değişkeni ile eriştik.
Daha sonra main fonksiyonumuzda kişi isminde insan tipinde bir nesne oluşturduk. kişi.tanıt() yazarak insan struct tipinde oluşturduğumuz nesne için olan tanıt fonksiyonumuzu çalıştırdık.
Çıktımızı görelim:
Merhaba, Ben Kaan. 23 yaşındayım.