ioutil ile Dosya Okuma ve Yazma

ioutil paketi standart Golang paketleri içerisinde gelir ve dosya işlemleri yapabilmemiz için bize fonksiyonlar sağlar.

Dosya Okuma

Hemen örneğimize geçelim. Açıklamaları kod üzerinde ilgili alanlara yazdım.

package main
import (
	"fmt"
	"io/ioutil"
)
// Hatayı kontrol etmek için fonksiyonumuz
func kontrol(err error) {
	if err != nil {
		panic(err)
	}
}
func main() {
	// Okunacak dosyamızı belirtiyoruz
	dosya, err := ioutil.ReadFile("dosya.txt")
	// Hata kontrolü yapıyoruz.
	kontrol(err)
	//Dosyamızın içeriğini ekrana bastırıyoruz.
	fmt.Println(string(dosya))
}

Okuma işlemi byte tipinde yapıldığı için string() fonksiyonu ile byte tipini string tipine dönüştürüyoruz.

Dosya Yazma

package main
import (
	"io/ioutil"
)
// Hatayı kontrol etmek için fonksiyonumuz
func kontrol(err error) {
	if err != nil {
		panic(err)
	}
}
func main() {
	// Yazmak istediğimiz veriyi belirtiyoruz
	veri := []byte("golangtr.org")
	// Dosya yazma işlemini başlatıyoruz.
	err := ioutil.WriteFile("dosya.txt", veri, 0644) // 0644 dosya yazdırma izni oluyor.
	// Hata kontrolü yapıyoruz.
	kontrol(err)
}

String tipini dosyaya yazdırmamız için önce byte tipine çevirmemiz gerekir.

Dosya yazdırma işleminde aynı isimde dosya varsa üzerine yazar.

Last updated