ini Dosyası Okuma ve Düzenleme

ini dosyaları programımızın ayarlarını barındırabileceğimiz dosyalardır. Golang’de ini dosyalarını paket ekleyerek yapabiliriz. Paketimizi indirmek için aşağıdaki komutu yazıyoruz.

go get gopkg.in/ini.v1

Paketimizi indirdikten sonra ini dosyamız üzerinde işlemler yapabiliriz. Aşağıdaki örneklerde kullanacağımız ini dosyası bu şekildedir. Dosyamızın ismi ayarlar.ini olsun.

# Yorum satırımız
uygulama_modu = geliştirme
[dizinler]
veri = ./dosyalar
[sunucu]
protokol = http
port = 8000

Ini Dosyası Okuma

Dosya okuma işlemimiz dizin mantığında çalışır. Örneğimizi görelim.

package main
import (
	"fmt"
	"gopkg.in/ini.v1"
)
func kontrol(e error) {
	if e != nil {
		panic(e)
	}
}
func main() {
	veri, err := ini.Load("ayarlar.ini")
	kontrol(err)
	fmt.Println("Uygulama Modu:", veri.Section("").Key("uygulama_modu").String())
	fmt.Println("Veri Dizini:", veri.Section("dizinler").Key("veri").String())
	fmt.Println("Bağlantı Protokolü:", veri.Section("sunucu").Key("protokol").String())
	fmt.Println("Bağlantı Portu:", veri.Section("sunucu").Key("port").MustInt(9999))
}

Çıktımız şu şekilde olacaktır.

Uygulama Modu: geliştirme Veri Dizini: ./dosyalar Bağlantı Protokolü: http Bağlantı Portu: 8000

Inı Dosyası Düzenleme

Yine aynı ayarlar.ini dosyası üzerinde düzenlemeler yapalım. İşte örneğimiz:

package main
import (
	"gopkg.in/ini.v1"
)
func kontrol(e error) {
	if e != nil {
		panic(e)
	}
}
func main() {
	veri, err := ini.Load("ayarlar.ini")
	kontrol(err)
	// Değer atıyoruz.
	veri.Section("").Key("uygulama_modu").SetValue("ürün")
	// ini dosyamızı kaydetmeyi unutmuyoruz.
	veri.SaveTo("ayarlar.ini")
}

Last updated