Links
Comment on page

XML Parsing (Ayrıştırma)

Bu yazımıza Golang üzerinde XML dosyalarını işlemeyi öğreneceğiz. Bu işlemin yapabileceğimiz hali hazırda standart Golang paketleri ile gelen “encoding/xml” paketi vardır. Örneğimize geçelim. veri.xml isminde aşağıdaki gibi bir belgemiz olduğunu varsayalım.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<üyeler>
<üye tip="admin">
<isim>Ahmet</isim>
<sosyal>
<facebook>https://facebook.com</facebook>
<twitter>https://twitter.com</twitter>
<youtube>https://youtube.com</youtube>
</sosyal>
</üye>
<üye tip="okuyucu">
<isim>Mehmet</isim>
<sosyal>
<facebook>https://facebook.com</facebook>
<twitter>https://twitter.com</twitter>
<youtube>https://youtube.com</youtube>
</sosyal>
</üye>
</üyeler>
XML Belgemizi Okuyalım
Bu işlemimizi yaparken “io/ioutil” ve “os” paketlerimizden faydalanacağız. Hemen kodlarımızı görelim.
package main
import (
"fmt"
"os"
)
func main() {
// XML dosyamızı açıyoruz
xmlDosya, err := os.Open("veri.xml")
// Hata var mı diye kontrol ediyoruz
if err != nil {
fmt.Println(err)
}
fmt.Println("veri.xml dosyası başarıyla açıldı")
// XML dosyamızı kapatmayı unutmuyoruz.
defer xmlDosya.Close()
}
Eğer XML dosyası açılırken hata oluşmazsa çıktımız olumlu yönde olacaktır. Şimde XML dosyasındaki verileri struct’ımıza kaydedelim. Parsing işlemi de yapacağımızdan dolayı “encoding/xml” paketini de içe aktarıyoruz. Hemen kodumuz geliyor.
package main
import (
"encoding/xml"
"fmt"
"io/ioutil"
"os"
)
type Üyeler struct {
Alan xml.Name `xml:"üyeler"`
Üyeler []Üye `xml:"üye"`
}
type Üye struct {
Alan xml.Name `xml:"üye"`
Tip string `xml:"tip,attr"`
İsim string `xml:"isim"`
Sosyal Sosyal `xml:"sosyal"`
}
type Sosyal struct {
Alan xml.Name `xml:"sosyal"`
Facebook string `xml:"facebook"`
Twitter string `xml:"twitter"`
Youtube string `xml:"youtube"`
}
func main() {
// XML dosyamızı açıyoruz
xmlDosya, err := os.Open("veri.xml")
// Hata var mı diye kontrol ediyoruz
if err != nil {
fmt.Println(err)
}
// XML dosyamızı kapatmayı unutmuyoruz.
defer xmlDosya.Close()
//XML dosyamızı okuyoruz (byte olarak geliyor)
byteDeğer, _ := ioutil.ReadAll(xmlDosya)
//Yerleştirme işlemi için değişken oluşturuyoruz.
var üyeler Üyeler
xml.Unmarshal(byteDeğer, &üyeler)
fmt.Println(üyeler.Üyeler)
}