GUI (Grafiksel Kullanıcı Arayüzü)
ioutil ile Dosya Okuma ve Yazma
ioutil paketi standart Golang paketleri içerisinde gelir ve dosya işlemleri yapabilmemiz için bize fonksiyonlar sağlar.
Dosya Okuma
Hemen örneğimize geçelim. Açıklamaları kod üzerinde ilgili alanlara yazdım.
1
package main
2
import (
3
"fmt"
4
"io/ioutil"
5
)
6
// Hatayı kontrol etmek için fonksiyonumuz
7
func kontrol(err error) {
8
if err != nil {
9
panic(err)
10
}
11
}
12
func main() {
13
// Okunacak dosyamızı belirtiyoruz
14
dosya, err := ioutil.ReadFile("dosya.txt")
15
// Hata kontrolü yapıyoruz.
16
kontrol(err)
17
//Dosyamızın içeriğini ekrana bastırıyoruz.
18
fmt.Println(string(dosya))
19
}
Copied!
Okuma işlemi byte tipinde yapıldığı için string() fonksiyonu ile byte tipini string tipine dönüştürüyoruz.
Dosya Yazma
1
package main
2
import (
3
"io/ioutil"
4
)
5
// Hatayı kontrol etmek için fonksiyonumuz
6
func kontrol(err error) {
7
if err != nil {
8
panic(err)
9
}
10
}
11
func main() {
12
// Yazmak istediğimiz veriyi belirtiyoruz
13
veri := []byte("golangtr.org")
14
// Dosya yazma işlemini başlatıyoruz.
15
err := ioutil.WriteFile("dosya.txt", veri, 0644) // 0644 dosya yazdırma izni oluyor.
16
// Hata kontrolü yapıyoruz.
17
kontrol(err)
18
}
Copied!
String tipini dosyaya yazdırmamız için önce byte tipine çevirmemiz gerekir.
Dosya yazdırma işleminde aynı isimde dosya varsa üzerine yazar.
Copy link