GUI (Grafiksel Kullanıcı Arayüzü)
ini Dosyası Okuma ve Düzenleme
ini dosyaları programımızın ayarlarını barındırabileceğimiz dosyalardır. Golang’de ini dosyalarını paket ekleyerek yapabiliriz. Paketimizi indirmek için aşağıdaki komutu yazıyoruz.
go get gopkg.in/ini.v1
Paketimizi indirdikten sonra ini dosyamız üzerinde işlemler yapabiliriz. Aşağıdaki örneklerde kullanacağımız ini dosyası bu şekildedir. Dosyamızın ismi ayarlar.ini olsun.
1
# Yorum satırımız
2
uygulama_modu = geliştirme
3
[dizinler]
4
veri = ./dosyalar
5
[sunucu]
6
protokol = http
7
port = 8000
Copied!
Ini Dosyası Okuma
Dosya okuma işlemimiz dizin mantığında çalışır. Örneğimizi görelim.
1
package main
2
import (
3
"fmt"
4
"gopkg.in/ini.v1"
5
)
6
func kontrol(e error) {
7
if e != nil {
8
panic(e)
9
}
10
}
11
func main() {
12
veri, err := ini.Load("ayarlar.ini")
13
kontrol(err)
14
fmt.Println("Uygulama Modu:", veri.Section("").Key("uygulama_modu").String())
15
fmt.Println("Veri Dizini:", veri.Section("dizinler").Key("veri").String())
16
fmt.Println("Bağlantı Protokolü:", veri.Section("sunucu").Key("protokol").String())
17
fmt.Println("Bağlantı Portu:", veri.Section("sunucu").Key("port").MustInt(9999))
18
}
Copied!
Çıktımız şu şekilde olacaktır.
Uygulama Modu: geliştirme Veri Dizini: ./dosyalar Bağlantı Protokolü: http Bağlantı Portu: 8000
Inı Dosyası Düzenleme
Yine aynı ayarlar.ini dosyası üzerinde düzenlemeler yapalım. İşte örneğimiz:
1
package main
2
import (
3
"gopkg.in/ini.v1"
4
)
5
func kontrol(e error) {
6
if e != nil {
7
panic(e)
8
}
9
}
10
func main() {
11
veri, err := ini.Load("ayarlar.ini")
12
kontrol(err)
13
// Değer atıyoruz.
14
veri.Section("").Key("uygulama_modu").SetValue("ürün")
15
// ini dosyamızı kaydetmeyi unutmuyoruz.
16
veri.SaveTo("ayarlar.ini")
17
}
Copied!
Copy link