Links
Comment on page

ini Dosyası Okuma ve Düzenleme

ini dosyaları programımızın ayarlarını barındırabileceğimiz dosyalardır. Golang’de ini dosyalarını paket ekleyerek yapabiliriz. Paketimizi indirmek için aşağıdaki komutu yazıyoruz.
go get gopkg.in/ini.v1
Paketimizi indirdikten sonra ini dosyamız üzerinde işlemler yapabiliriz. Aşağıdaki örneklerde kullanacağımız ini dosyası bu şekildedir. Dosyamızın ismi ayarlar.ini olsun.
# Yorum satırımız
uygulama_modu = geliştirme
[dizinler]
veri = ./dosyalar
[sunucu]
protokol = http
port = 8000
Ini Dosyası Okuma
Dosya okuma işlemimiz dizin mantığında çalışır. Örneğimizi görelim.
package main
import (
"fmt"
"gopkg.in/ini.v1"
)
func kontrol(e error) {
if e != nil {
panic(e)
}
}
func main() {
veri, err := ini.Load("ayarlar.ini")
kontrol(err)
fmt.Println("Uygulama Modu:", veri.Section("").Key("uygulama_modu").String())
fmt.Println("Veri Dizini:", veri.Section("dizinler").Key("veri").String())
fmt.Println("Bağlantı Protokolü:", veri.Section("sunucu").Key("protokol").String())
fmt.Println("Bağlantı Portu:", veri.Section("sunucu").Key("port").MustInt(9999))
}
Çıktımız şu şekilde olacaktır.
Uygulama Modu: geliştirme Veri Dizini: ./dosyalar Bağlantı Protokolü: http Bağlantı Portu: 8000
Inı Dosyası Düzenleme
Yine aynı ayarlar.ini dosyası üzerinde düzenlemeler yapalım. İşte örneğimiz:
package main
import (
"gopkg.in/ini.v1"
)
func kontrol(e error) {
if e != nil {
panic(e)
}
}
func main() {
veri, err := ini.Load("ayarlar.ini")
kontrol(err)
// Değer atıyoruz.
veri.Section("").Key("uygulama_modu").SetValue("ürün")
// ini dosyamızı kaydetmeyi unutmuyoruz.
veri.SaveTo("ayarlar.ini")
}