GUI (Grafiksel Kullanıcı Arayüzü)
Dosya Varlığı Kontrolü
Go programımızda kullancağımız bir bir dosyanın varlığını os paketi ile kontrol edebiliriz. Örnek programımızı görelim:
1
package main
2
3
import (
4
"fmt"
5
"os"
6
)
7
8
func main() {
9
if d := "dosya.txt"; dosyaVarmı(d) {
10
fmt.Println(d, "bulunuyor")
11
} else {
12
fmt.Println(d, "bulunmuyor!")
13
}
14
}
15
16
func dosyaVarmı(isim string) bool {
17
bilgi, hata := os.Stat(isim)
18
if os.IsNotExist(hata) {
19
return false
20
}
21
return !bilgi.IsDir()
22
}
Copied!
Gelelim açıklmasına:
Dosya işlemleri yapabilmek için os paketini import ettik. if-else akışında geçici değişken olarak d değişkenine "dosya.txt" atayarak kontrol edilecek dosyamızın ismini belirledik.
Bu akışta dosyaVarmı fonksiyonunda true değer dönerse dosya.txt bulunuyor olarak çıktı almamız gerekir.
dosyaVarmı fonksiyonunu incelediğimizde bilgi ve hata değişkenlerine os.Stat ile dosyanın bilgilerini çektik. hata değişkeni false döndürürse fonksiyonun false döndürmesini istedik. Aynı şekilde bilgi.IsDir() ile dosya değil de bir dizinse false döndürmesini istedik.
Copy link