Links
Comment on page

chromedp (Web Driver)

Chromedp paketi, harici bağımlılıklar (Selenium veya PhantomJS gibi) olmadan Go'da Chrome DevTools Protokolünü destekleyen tarayıcıları çalıştırmanın daha hızlı ve daha basit bir yoludur. Harici bağımlılık yoktur derken, tabi ki sisteminizde Google Chrome'un yüklü olması gerekiyor. Chromedp'ye headless modu gerektiği için minimum Chrome sürümünüz 59 olması gerekiyor.

Paketi yüklemek için:

go get -u github.com/chromedp/chromedp

Örnek.1

package main
import (
"context"
"log"
"github.com/chromedp/chromedp"
)
func main() {
//chrome örneği oluşturalım
ctx, cancel := chromedp.NewExecAllocator(
context.Background(),
append(
chromedp.DefaultExecAllocatorOptions[:],
chromedp.Flag("headless", false),
)...,
)
//headless: false ayarlayarak pencerenin görünmesini istedik
//chrome nesnesini defer ile kapatmayı unutmuyoruz
defer cancel()
//yeni durum oluşturuyoruz
ctx, cancel = chromedp.NewContext(ctx)
//aynı şekilde defer ile penceremizide kapatıyoruz
defer cancel()
//Twitter isminin kaydedileceği değişkeni oluşturalım
var twitterName string
//chromedp.Run() içerisinde tarayıcıda yapılacak işlemleri yazıyoruz.
err := chromedp.Run(ctx, //önce durumu (hangi pencere) olacağını belirtiyoruz
//tarayıcının gitmsini istediğimiz adresi yazalım
chromedp.Navigate(`https://kaanksc.com/posts/webview-statik-uygulama-ornegi3/`),
//css seçici ile belirttiğimiz elementin yüklenmesini bekleyelim
chromedp.WaitVisible(`.single__contents > p:nth-child(16) > a:nth-child(1)`, chromedp.ByQuery),
//Tıklanılacak nesneyi yine css seçici ile belirtelim
chromedp.Click(`.single__contents > p:nth-child(16) > a:nth-child(1)`, chromedp.ByQuery),
//Bu işlemden sonra twitter'a gidecek
//Twitter profilinde adın gösterildiği yeri css seçici ile beklemesini istedik
chromedp.WaitVisible(`div.r-1b6yd1w:nth-child(1) > span:nth-child(1)`, chromedp.ByQuery),
//belirttiğimiz css seçicisi ile elementin içindeki yazıyı twitterName değişkenine atayalım
chromedp.Text(`div.r-1b6yd1w:nth-child(1) > span:nth-child(1)`, &twitterName),
//burdan sonra tarayıcı penceresi kapanacak
)
//hata kontrolü yapaım
if err != nil {
log.Fatal(err)
}
//son olarak twitterName içindeki değişkeni ekrana bastıralım
log.Printf("Twitter İsim:%s\n", twitterName)
}
Yukarıdaki örnekte yeni chrome penceresi oluşturma, tıklama, elementin yüklenmesini bekleme, element içindeki yazıyı alma ve adrese gitme gibi işlemlerin nasıl yapıldığını gördük.

Örnek.2

Go Playground linkinden Go kodlarını çeken bir uygulama yazalım.
package main
import (
"context"
"log"
"github.com/chromedp/chromedp"
)
func main() {
//chrome örneği oluşturalım
ctx, cancel := chromedp.NewExecAllocator(
context.Background(),
append(
chromedp.DefaultExecAllocatorOptions[:],
chromedp.Flag("headless", true), //Bu sefer headless çalışmasını istedik
//yani chrome pecneresi açılmayacak
)...,
)
//chrome nesnesini defer ile kapatmayı unutmuyoruz
defer cancel()
//yeni durum oluşturuyoruz
ctx, cancel = chromedp.NewContext(ctx)
//aynı şekilde defer ile penceremizide kapatıyoruz
defer cancel()
//go Kodlarının kaydedileceği değişkeni oluşturalım
var goKodu string
//chromedp.Run() içerisinde tarayıcıda yapılacak işlemleri yazıyoruz.
err := chromedp.Run(ctx, //önce durumu (hangi pencere) olacağını belirtiyoruz
//tarayıcının gitmsini istediğimiz adresi yazalım
chromedp.Navigate(`https://play.golang.org/p/a_SoTzENmV7`),
//tarayıcının yüklenemesini bekleyeceği elementi css seçici ile yazıyoruz
chromedp.WaitVisible(`#code`, chromedp.ByQuery),
//textContent ile yazı alanı içeriğini çekebiliriz.
chromedp.TextContent(`#code`, &goKodu, chromedp.ByQuery),
)
if err != nil {
log.Fatal(err)
}
//son oalrak go kodlarını ekrana bastıralım
log.Printf("Go Kodu:\n%s", goKodu)
}
Yukarıdaki örnekte headless modda çalışmayı ve yazı kutusu (input veya textarea) içindeki yazıları almayı öğrendik.
Daha fazla bilgi için https://github.com/chromedp/chromedp,
daha fazla örnek için https://github.com/chromedp/examples adresine bakabilirsiniz.