GUI (Grafiksel Kullanıcı Arayüzü)
Çapraz Platform Dosya Yolları
Bir işletim sisteminde dosyanın veya dizinin yolunu belirtmek için taksim veya ters-taksim işaretleri kullanırız. Fakat yazağımız program çapraz-platformsa bu durumda ne yapmamız gerekir?
Ya kendimiz bunun için bir fonksiyon oluşturacağız ya da kısa yoldan os.PathSeperator'ı kullanabiliriz.
Hemen örneğimizi görelim:
1
package main
2
3
import (
4
"fmt"
5
"os"
6
)
7
8
func main() {
9
s := string(os.PathSeparator)
10
yol := "dosyalar" + s + "muzikler"
11
fmt.Println(yol)
12
}
Copied!
Her seferinde string(os.PathSeperator) yazmamak için s değişkenine atayarak kısalttık.
Windows için çıktımız:
dosyalar\muzikler
Unix-Like için çıktımız:
dosyalar/muzikler
Copy link