GUI (Grafiksel Kullanıcı Arayüzü)
Strconv (String Çeviri)
strconv paketi Golang ile bütünleşik gelen string tipi ve diğer tipler arasında çevirme işlemi yapabileceğimiz bir pakettir.
İlk olarak “strconv” paketimizi içe aktarıyoruz. Aşağıda örnek kullanımılarını ve daha açıklayıcı olması için yanlarına kullanım amaçlarını yazdım.
1
package main
2
import (
3
"fmt"
4
"strconv"
5
)
6
func main() {
7
//basit string-int arası çevirme
8
sayi, _ := strconv.Atoi("-42") //string > int
9
yazi := strconv.Itoa(-42) //int > string
10
//string'ten diğerlerine çevirme
11
b, _ := strconv.ParseBool("true") //string > bool
12
f, _ := strconv.ParseFloat("3.1415", 64) //string > float
13
i, _ := strconv.ParseInt("-42", 10, 64) //string > int
14
u, _ := strconv.ParseUint("42", 10, 64) //string > uint
15
//diğerlerinden string'e çevirme
16
s1 := strconv.FormatBool(true) //bool > string
17
s2 := strconv.FormatFloat(3.1415, 'E', -1, 64) //float > string
18
s3 := strconv.FormatInt(-42, 16) //int > string
19
s4 := strconv.FormatUint(42, 16) //uint > string
20
//Ekrana Yazdırma
21
fmt.Printf("sayi: %d tip: %T\n", sayi, sayi)
22
fmt.Printf("yazi: %s tip: %T\n", yazi, yazi)
23
fmt.Printf("b: %t tip: %T\n", b, b)
24
fmt.Printf("f: %f tip: %T\n", f, f)
25
fmt.Printf("i: %d tip: %T\n", i, i)
26
fmt.Printf("u: %d tip: %T\n", u, u)
27
fmt.Printf("%T %T %T %T", s1, s2, s3, s4)
28
}
Copied!
Çıktımız şu şekilde olacaktır.
sayi: -42 tip: int yazi: -42 tip: string b: true tip: bool f: 3.141500 tip: float64 i: -42 tip: int64 u: 42 tip: uint64 string string string string
Copy link