Links

Strconv (String Çeviri)

strconv paketi Golang ile bütünleşik gelen string tipi ve diğer tipler arasında çevirme işlemi yapabileceğimiz bir pakettir.
İlk olarak “strconv” paketimizi içe aktarıyoruz. Aşağıda örnek kullanımılarını ve daha açıklayıcı olması için yanlarına kullanım amaçlarını yazdım.
package main
import (
"fmt"
"strconv"
)
func main() {
//basit string-int arası çevirme
sayi, _ := strconv.Atoi("-42") //string > int
yazi := strconv.Itoa(-42) //int > string
//string'ten diğerlerine çevirme
b, _ := strconv.ParseBool("true") //string > bool
f, _ := strconv.ParseFloat("3.1415", 64) //string > float
i, _ := strconv.ParseInt("-42", 10, 64) //string > int
u, _ := strconv.ParseUint("42", 10, 64) //string > uint
//diğerlerinden string'e çevirme
s1 := strconv.FormatBool(true) //bool > string
s2 := strconv.FormatFloat(3.1415, 'E', -1, 64) //float > string
s3 := strconv.FormatInt(-42, 16) //int > string
s4 := strconv.FormatUint(42, 16) //uint > string
//Ekrana Yazdırma
fmt.Printf("sayi: %d tip: %T\n", sayi, sayi)
fmt.Printf("yazi: %s tip: %T\n", yazi, yazi)
fmt.Printf("b: %t tip: %T\n", b, b)
fmt.Printf("f: %f tip: %T\n", f, f)
fmt.Printf("i: %d tip: %T\n", i, i)
fmt.Printf("u: %d tip: %T\n", u, u)
fmt.Printf("%T %T %T %T", s1, s2, s3, s4)
}
Çıktımız şu şekilde olacaktır.
sayi: -42 tip: int yazi: -42 tip: string b: true tip: bool f: 3.141500 tip: float64 i: -42 tip: int64 u: 42 tip: uint64 string string string string