Links
Comment on page

Regexp (Kurallı İfadeler)

Regular Expressions (Regexp), modern programlama dillerinin neredeyse hepsinde bulunan metinsel ifadelerinizin yapısını kontrol etmenizi sağlayan bir pakettir.
Bu paket sayesinde yazdığımız programda ifadelerin uygunluğunu kontrol edebilir, işimize yarayacak ifade/ifadeleri daha kolay ayırabilir ve giriş yapılan ifadeleri uygun bir düzene koyabiliriz.
Örneğimizi görelim
package main
import (
"fmt"
"regexp"
)
func main() {
var isimKontrol = regexp.MustCompile(`^[a-z]+[0-9]$`)
fmt.Println(isimKontrol.MatchString("kaan10")) //false
fmt.Println(isimKontrol.MatchString("emir6")) //true
fmt.Println(isimKontrol.MatchString("gokhan")) //false
fmt.Println(isimKontrol.MatchString("Altan2")) //false
fmt.Println(isimKontrol.MatchString("8erkay")) //false
}
Öncelikle yukarıdaki işlemleri yapabilmemiz için, projemizde "regexp" paketini çağırmamız gerekiyor.
isimKontrol adında bir değişken oluşturduk ve bu değişkenimizde MustCompile() fonksiyonu ile metinsel ifademizin kurallarını belirledik.
Belirlediğimiz kural ise dizgimizin küçük harflerle a'dan z'ye kadar ve ek olarak 0'dan 9'a kadar "rakamsal" ifade alabileceğidir. Bu kurala uyulması için metinsel ifade ne eksik ne fazla hiçbir şey olmaması gerekir.
Kuralımızın hemen aşağısındaki örnekte ise "kaan10" ifadesinde sadece 0-9 arası rakam (tek haneli) olması gerektiği için false çıktısını verdi.
"emir6" ifade belirttiğimiz kurala uygun bir ifade olduğu için true çıktısını verdi.
"gokhan" ifadesi içerisinde sayı barındırmadığı için false çıktısını verdi.
"Altan2" ifadesi büyük harf ile başladığı için false çıktısını verdi.
"8erkay" ifadesi ise rakam sonda olması gerekirken başta olduğu için false çıktısını verdi.
Bu yazıda regexp nasıl yazılırdan ziyade Go'da regexp'in kullanımını anlatmak istediğimden bu kısmı kısa tutuyorum. Regexp'in nasıl yazıldığına göz atmak isteyenler için aşağıda linkini paylaşıyorum. Buyursunlar:
Bu güzel anlatım için Ceyhun Enki Aksan'a ayrıca teşekkür ederim.