GUI (Grafiksel Kullanıcı Arayüzü)
Log (Kayıt)
Log paketi standart Golang paketleri içerisinde gelir ve programdaki olayları kaydetmemizi yarayacak bir altyapı sunar. Log programcının gözü kulağıdır. Bize hataları (bugs) bulmamız için kolaylık sağlar. Örneğimize geçelim.
1
package main
2
import (
3
"log"
4
)
5
func init(){
6
log.SetPrefix("KAYIT: ")
7
log.SetFlags(log.Ldate | log.Lmicroseconds | log.Llongfile)
8
log.Println("ön yükleme tamamlandı")
9
}
10
func main() {
11
log.Println("main fonksiyonu başladı")
12
13
log.Fatalln("ölümcül hata")
14
15
log.Panicln("panic mesajı")
16
}
Copied!
Hemen açıklamasına geçelim. İlk olarak log paketimizi içe aktarıyoruz. init() fonksiyonunda log paketimiz ile ilgili ön ayarları yapıyoruz.
init() fonksiyonumuzun içerisini dikkatlice inceleyelim. log paketimizin üzerine ayarlamalar yapıyoruz.
SetPrefix() fonksiyonu ile log çıktımızın satırının başında ne yazacağını belirleyebiliyoruz.
SetFlags () fonksiyonu ile log çıktımızın görünüşünü ayarlıyoruz. log.Ldate bize zamanını gösteriyor. log.Lmicroseconds mikrosaniyeyi ve log.Llongfile ise dosya ismini ve yapılan işlem ile ilgili satırı gösteriyor.
log önyüklemizi yaptığımızı opsiyonel olarak log.Println() ile belirtiyoruz.
main() fonksiyonumuzun içerisini incelediğimizde ise; log.Println() fonksiyonu ile klasik log çıktılama işlemini yapıyoruz. Fonksiyonun sonundaki ln bir alt satıra geçildğini gösteriyor.
log.Fatalln() fonksiyonu ile kritik hataları bildirir. log.Println() fonksiyonundan farkı program 1 çıkış kodu ile biter. Bu da programın hatalı bittiği anlamına gelir. Normalde sağlıklı çalışan bir program 0 çıkış kodu ile biter. 0 çıkış kodunu Golang programlama da kullanmamıza gerek kalmaz. Fakat C gibi dillerde ana fonksiyonun sonunda return 0 ibaresini yazmak zorundayız. log.Panicln() fonksiyonunda ise ekrana çıktımızı verir ve aynı zamanda bunu normal panic() fonksiyonu ile yapar.
Çıktımız ise şöyle olacaktır:
KAYIT: 2019/10/10 20:29:14.107438 /home/ksc10/Desktop/deneme/main.go:10: ön yükleme tamamlandı KAYIT: 2019/10/10 20:29:14.107529 /home/ksc10/Desktop/deneme/main.go:13: main fonksiyonu başladı KAYIT: 2019/10/10 20:29:14.107539 /home/ksc10/Desktop/deneme/main.go:15: ölümcül hata exit status 1
Gördüğünüz gibi son satırda çıkış durumunun 1 olduğunu yazıyor. panic mesajı programı direkt sonlandırır. panic mesajını daha üste yazarak deneyebilirsiniz.
Last modified 1yr ago
Copy link