GUI (Grafiksel Kullanıcı Arayüzü)
Komut Satırı Bayrakları (Flags)
Komut satırı bayrakları, örnek olarak;
./uygulamamız -h
Sondaki -h bir flag(bayrak)’dir. Örnek bir program yazalım.
1
package main
2
import (
3
"flag"
4
"fmt"
5
)
6
func main() {
7
kelime := flag.String("kelime", "varsayılan kelime", "metin tipinde")
8
sayi := flag.Int("sayi", 1881, "sayı tipinde")
9
mantiksal := flag.Bool("mantiksal", false, "boolean tipinde")
10
flag.Parse()
11
fmt.Println("kelime:", *kelime)
12
fmt.Println("sayi:", *sayi)
13
fmt.Println("mantiksal:", *mantiksal)
14
}
Copied!
Gelelim açıklamasına; kelime isminde string tipinde bir flag oluşturduk. flag.String() fonksiyonu içerisinde 1. parametre komut satırından “-kelime” argümanıyla gireceğimizi gösteriyor. Varsayılan değeri “varsayılan kelime” olacak ve açıklama bölümünde “metin tipinde” yazacak. sayi isminde int tipinde bir flag oluşturduk. flag.Int() fonksiyonu içerisinde komut satırından “-sayi” argümanıyla gireceğimizi belirttik. Varsayılan değeri 1881 olacak ve açıklama bölümünde “sayı tipinde” yazacak. mantiksal isminde bool tipinde bir flag oluşturduk. flag.Bool() fonksiyonunda “-mantiksal” argumanıyla çağırılacağını belirttik. Varsayılan değeri false olacak ve açıklama bölümünde “boolean tipinde” yazacak. Uygulamamızı build edelim ve ismi uygulama olsun.
go build -o ./uygulama .
Windows için build ediyorsanız, ./uygulama yerine ./uygulama.exe yazarak build edin. (Hatırlatma yapayım dedim) Build ettikten sonra örnek bir kullanımını yapalım.
./uygulama -kelime=Atatürk -sayi=1881 -mantiksal=true
Çıktımız şu şekilde olacaktır.
kelime: Atatürk sayi: 1881 mantiksal: true
Peki bu girdiğimiz flag açıklamaları ne oluyor diye soracak olursanız eğer, onu da aşağıdaki komutu yazarak görebilirsiniz.
./uygulama -h
Çıktımız şu şekilde olacaktır.
Usage of ./uygulama: -kelime string metin tipinde (default "varsayılan kelime") -mantiksal boolean tipinde (default false") -sayi int sayı tipinde (default 1881)
Copy link