Links
Comment on page

Sprintf

Sprintf fonksiyonu fmt paketine dahil bir fonksiyondur. Bu fonksiyon değişkenlere formatlı atama yapmamıza yardımcı olur. Örneğimizi görelim:
package main
import (
"fmt"
)
func main() {
isim := "Kaan"
isimTip := fmt.Sprintf("isim değişkeni %T tipindedir.", isim)
fmt.Println(isimTip)
}