GUI (Grafiksel Kullanıcı Arayüzü)
Sprintf
Sprintf fonksiyonu fmt paketine dahil bir fonksiyondur. Bu fonksiyon değişkenlere formatlı atama yapmamıza yardımcı olur. Örneğimizi görelim:
1
package main
2
3
import (
4
"fmt"
5
)
6
7
func main() {
8
isim := "Kaan"
9
10
isimTip := fmt.Sprintf("isim değişkeni %T tipindedir.", isim)
11
12
fmt.Println(isimTip)
13
}
Copied!
Copy link