Links

Print Fonksiyonu Birkaç İnceleme

Print fonksiyonu Go dilinde komut satırı üzerinde yazdırma işlemi yapmak için kullanılır. Print fonksiyonunun en çok kullanılan 3 çeşidine bakalım.
Print() Fonksiyonu Bu fonksiyonun içine parametreler girerek ekrana yazdırma işlemi yapabiliriz.
fmt.Print(“Merhaba Dünya!)
Çıktımız şu şekilde olacaktır:
Merhaba Dünya
Println() Fonksiyonu Bu fonksiyon ile içine parametre girerek ekrana yazdırma işlemi yapabiliriz. Yazdırma işlemi yaptıktan sonra bir alt satıra geçer.
fmt.Println(“satır1”)
fmt.Println(“satır2”)
Çıktımız şu şekilde olacaktır;
satır1 satır2
Printf() Fonksiyonu Gelelim işimizi görecek olan Printf() fonksiyonuna. Bu fonksiyon sayesinde metinsel bölümlerin arasına değişken yerleştirebiliriz.
dil:=”Go”
yıl:=2007
fmt.Printf(%s dili %d yılından beri geliştiriliyor.,dil,yıl)
Çıktımız şu şekilde olacaktır;
Go dili 2007 yılından beri geliştiriliyor.