Links

Format ve Kaçış Karakterleri

Format Karakterleri ve Kullanım Alanları Format karakterleri metinsel bir ifadede (string), dizgiyi formatlandırmak için kullanılır. Yani bir metinde değişken yerleri biçimlendirmeye yarar.
Format Karakteri
Açıklama
%T
Değişkenin tipini verir
%t
Boolean değeri verir
%d
Int (tamsayı) değeri verir
%b
Sayının binary (ikili) karşılığını verir
%c
Karakter değerini verir
%x
Sayının hexadecimal (onaltılı) karşılığını verir
%f
Float (ondalıklı) değeri verir
%s
String (dizgi-metin) değeri verir
%v
Değeri otomatik belirler
Hemen bir örnek yapalım.
package main
import "fmt"
func main() {
isim := "Kaan"
yaş := 23
kilo := 71.3
evli := false
fmt.Printf("İsim: %s, Yaş: %d, Kilo: %f, Evli: %t", isim, yaş, kilo, evli)
}
Yukarıdaki kodlara göre şöyle bir çıktı alacaksınız:
İsim: Kaan, Yaş: 23, Kilo: 71.300000, Evli: false
Kilo olarak girdiğimiz değer uzun olarak görüntülendi. Bunu değiştirmek için aşağıdaki yöntem uygulanır.
fmt.Printf("İsim: %s, Yaş: %d, Kilo: %.1f, Evli: %t", isim, yaş, kilo, evli)
Yukarıdaki kodda farkedeceğiniz üzere kilo değişkeni için olan format karakterini %.1f olarak değiştirdik. Bu küsüratlı sayılarda noktadan sonra 1 karakter gelebileceğini gösteriyor. Çıktımız: 71.3 olarak değişecektir.
İsim: Kaan, Yaş: 23, Kilo: 71.3, Evli: false
Format karakterleri Printf ve Scanf gibi fonksiyonlarda kullanılabilir. Bu fonksiyonların ortak özellikleri adında f harfi olmasıdır.
Kaçış Karakterleri ve Kullanım Alanları Kaçış karakterleri de format karakterleri gibi metinlere etki eder. Kaçış karakterlerini kod yazma zamanında yapamadığımız işlemler için kullanırız.
Kaçış Karakteri
Açıklama
\a
Komut satırında zil sesi çıkartır
\b
Silme tuşu görevini görür
\f
Merdiven metin yazar
\n
Yeni satıra geçer
\r
Return eder
\t
Tab tuşu gibi boşluk bırakır (4 boşluk)
\v
Dikey boşluk bırakır
\
Ters-taksim yazar
\'
Tek tırnak yazar
\"
Çift tırnak yazar
Gelelim örneğimize:
fmt.Print("Bir\nİki\tÜç\\Dört")
Çıktımız şöyle olacaktır:
Bir İki Üç\Dört