Links
Comment on page

Çok Satırlı String Oluşturma

Çok satırlı string oluşturmak için (`) işaretini kullanırız. Türkçe klavyeden alt gr ve virgül tuşuna basarak bu işareti koyabilirsiniz. İşte örnek kodumuz;
package main
import "fmt"
func main() {
yazi := `Bu bir
çok satırlı
yazı örneğidir.
`
fmt.Printf("%s", yazi)
}